Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 185

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
PL
Poniższy artykuł koncentruje się na kulturowych aspektach i powodach ochrony przyrody postrzeganej jako ochrona życia w jego całym bogactwie i dynamizmie oraz w jego wszystkich formach i wymiarach. Stosując takie podejście do ochrony przyrody, artykuł odwołuje się do refleksji płynących z takich działań jak ekoetyka, ekoestetyka i ekoteologia, a także szeroko rozumianej wiedzy na temat ludzkiego życia i przyrody w ich całej rozciągłości. Jednocześnie autor akcentuje kulturowy charakter zjawiska życia opartego na bliskich relacjach pomiędzy samym życiem a środowiskiem. Dyskusja dotycząca kolejnych tematów odwołuje się zarówno do polskiej myśli humanistycznej, która jest obecna w kontekście ochrony przyrody prawie od samego początku oraz współczesnej wiedzy ekologicznej, jak i występujących zagrożeń.
EN
This article is focused on cultural aspects and rationale for nature conservation perceived as protecting life in its entire richness and dynamism as well as all its forms and dimensions. Approaching nature conservation in this way, the paper makes references to reflections from such areas as ecoethics, ecoesthetics and ecotheology, and also the broadly understood knowledge about human life and nature in its entirety. At the same time, the author highlights the cultural nature of the phenomenon of life built on close relations between life itself and its environment. The discussion of successive themes contains references to both Polish humanist thought - present in the context of nature conservation virtually from the very beginning - and contemporary ecological knowledge as well as the existing threats.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.