Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  monitorowanie obiektów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule zaprezentowane zostały wybrane osobliwości systemów monitorowania alarmów, mające wpływ na poprawność ich działania. Jednocześnie zwraca się uwagę na możliwości rozwiązywania występujących tam problemów poprzez zastosowania dobrze znanych i przetestowanych rozwiązań stosowanych dotychczas wyłącznie w informatyce i telekomunikacji.
EN
This article describes some peculiarities of alarm monitoring systems. For security and information consistency reason some communication functions used by the conservative alarm monitoring systems could be replaced by well known solutions used by the computer science and the telecommunication.
2
86%
PL
Zgodnie z tendencjami światowymi GNSS znajduje szerokie zastosowanie jako źródło pozycjonowania w różnego rodzaju systemach śledzenia obiektów. Proponowany system monitorowania składa się z trzech podstawowych komponentów: podsystemu pozycjonowania - pokładowych odbiorników GNSS, podsystemu transmisji danych, podsystemu zobrazowania danych i zarządzania akcją ratowniczą (sytuacją kryzysową). W celu oceny przydatności proponowanych rozwiązań prowadzone są badania związane z dokładnością pozycjonowania, zasięgiem i ciągłością działania. Artykuł zawiera charakterystykę poszczególnych elementów systemu oraz wyniki badań z pierwszego etapu realizacji projektu.
EN
The idea of monitoring system for aircraft using satellite navigation systems is in line with the concept of the use of GNSS in aviation, both in Europe and worldwide. The proposed system consists of three basic components: the positioning, airborne GNSS receivers, the transmission of data and the ground station. Moreover, the team will examine the system in the areas of accuracy, range of tracking and continuity as well. The paper presents the system architecture and preliminary results of studies.
EN
This paper focuses on the following issues: technical issues regarding the construction of infill buildings and their influence on the old neighbouring buildings, analysis of the dangers, damages and catastrophes of old traditional buildings, rules regarding monitoring of the technical conditions of existing old buildings, settlements of the ground and their influence on the neighbouring buildings, examples of the ground settlements observed during construction of infill buildings in Warsaw, examples of strengthenings realized near brick buildings and listed buildings.
PL
W artykule (referacie) przedstawione zostały problemy: techniczne realizacji budownictwa plombowego i ich wpływu na stare sąsiadujące budynki, analizy zagrożeń, awarii i katastrof starych tradycyjnych obiektów budownictwa, zasady monitoringu stanu technicznego istniejącej starej zabudowy, osiadań podłoża i ich wpływu na sąsiednie budynki, przykłady osiadań podłoża przy realizacji budynków plombowych na terenie Warszawy, przykłady wzmocnień istniejących w sąsiedztwie budynków murowanych zwykłych i zabytkowych.
4
58%
PL
System monitorowania oznakowania nawigacyjnego spełnia dwie funkcje: dla urzędu morskiego sprawdza prace znaku nawigacyjnego i jego wyposażenia, a dla statku – ostrzega go o złej pozycji lub uszkodzeniu światła. W publikacji przedstawiono rolę systemu automatycznej identyfikacji AIS w ostrzeganiu o złej pracy znaku i przesyłaniu danych meteo. Podano również wymagania dla systemu projektowanego na Zatokę Gdańską. Przedstawiono pracę systemu monitorowania oznakowania pracującego w Szwecji.
EN
The navigational marks monitoring system fulfil two functions, for ships it warns about wrong position of the mark or light damage, for maritime administration information about equipment of mark work. Automatic Identification System role in ships warning about damage navigational aids and meteorological data sending is presented in the publication. Requirement for projected for gulf of Gdansk navigational aids monitoring system is presented here too. The principles of work for Swedish navigational marks monitoring system is shown in this paper.
PL
Artykuł przedstawia i omawia nowatorski autonomiczny system diagnostyczny umożliwiający monitoring i zarządzanie obiektem poprzez generowanie odpowiedniego sprzężenia zwrotnego w oparciu o projekt realizowany już od 2009 roku w Katedrze Systemów Decyzyjnych i Robotyki Politechniki Gdańskiej o nazwie Sieciowy Monitor Obiektu (SMO).
PL
Artykuł zawiera opis rozwiązań konstrukcyjnych prototypów gąsienicowych robotów mobilnych Transporter oraz Explorer oraz kołowego robota Pathfinder. Prezentowana grupa robotów została wykonana przez zespół badaczy z Katedry Postaw Konstrukcji Maszyn Politechniki Śląskiej w Gliwicach we współpracy z Instytutem Technologii Eksploatacji - PIB w Radomiu, w ramach projektu badawczego nr PS/II.4.1/9/2010 "Wielozadaniowe mobilne roboty wykorzystujące zaawansowane technologie", który dotyczy opracowania i wykonania zespołu robotów mobilnych przystosowanych do monitorowania obiektów technicznych i wykonania specjalistycznych zadań w ramach nadzoru eksploatacyjnego oraz ochrony przed zagrożeniami.
EN
The paper with the design of a Caterpillar mobile robots Transporter and Explorer and wheeled robot Pathfinder. The group has been developed by a research team from the Department of fundamentals of Machinery Design, Silesian University of Technology and Institute for Sustainable Technologies-National Research Institute in Radom, within the framework of project No. RC/2/II.4.1/PS "Multifunctional mobile robots using advanced technologies" that concerns the development and make of a group of mobile robots suitable for monitoring technical objects and carrying out specialized tasks in the framework of exploitation supervision and protection against risks.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.