Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1822

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 92 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rosliny lecznicze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 92 next fast forward last
PL
Czosnek jako lek roślinny zmniejsza cały szereg czynników ryzyka odgrywających decydującą rolę w powstawaniu i rozwoju miażdżycy, a mianowicie: poprzez obniżenie całkowitego i LDL-cholesterolu, wzrost HDL-cholesterolu, zmniejszenie stężenia triglicerydów i fibrynogenu surowicy, obniżenie ciśnienia krwi tętniczej, wspomaganie ukrwienia narządów, zwiększenie fi- brynolizy, hamowanie agregacji trombocytów oraz zmniejszenie lepkości osocza. W czteroletnich rozpoznawczych badaniach klinicznych w celu ustalenia „objętości miażdżycowych płytek" uzyskano pod wpływem standaryzowanego drażowanego proszku czosnkowego (900 mg/dzień LI 111) nie tylko 9-18%-owe zmniejszenie objętości płytek, a w 3%-ach ich ustępowanie u wszystkich uczestników próby, lecz wykazano również kilka kierunków fitofarmakolo- gicznej pleiotropii tej rośliny leczniczej: obniżenie poziomu LDL o 4%, podniesienie stężenia HDL o 8%, obniżenie ciśnienia krwi o 7%. Do obniżenia tętniczego ciśnienia krwi przyczynia się dodatkowe otwarcie kanałów Kęa w ściankach komórek naczyń mięśni gładkich, co powoduje ich hiperpolaryzację. Taka hiperpola- ryzacja membran zamyka ok. 20% kanałów Ca2+ typu L, co prowadzi do rozszerzenia naczyń. Naczynia wieńcowe u ludzi reagują przy rozszerzeniu średnicy naczyń o 4%, polepszeniem przepływu wieńcowego o 18%. Takie działanie pleiotropowe czosnku prowadzi do całościowego obniżenia ryzyka sercowo-naczyniowego zawału serca i udaru mózgowego o ponad 50%.
EN
Garlic as a herbal remedy reduces a multitude of risk factors which play a decisive role in the genesis and progression of arteriosclerosis: decrease in total and LDL-cholesterol, increase in HDL-cholesterol, reduction of serum triglyceride and fibrinogen concentration, lowering of arterial blood pressure and promotion of organ perfusion, and, finally, enhancement in fibrinolysis, inhibition of platelet aggregation, and diminution of plasma viscosity. In a prospective, 4-year clinical trial with primary endpoint „arteriosclerotic plaque volume", it was proven not only a 9-18% reduction and 3% regression in plaque volume of the total collective under the influence of standardized garlic powder dragées (900 mg/day LI 111), but also some facets of the phytopharmacologic pleiotropy of this herb: decrease in LDL level by 4%, increase in HDL concentration by 8%, and lowering in blood pressure by 7%. The reduction of arterial blood pressure is due to an additional opening of KCa ion channels in the membrane of vascular smooth muscle cells that effects its hyperpolarization. This membrane hyperpolarization closes about 20% of the L-type Ca2+ channels, consequence of which is vasodilatation. In human coronary arteries, the increase in vascular dimeter by 4% is closely associated with an improvement of coronary perfusion by 18%. These pleiotropic effects of garlic result in a total reduction of cardiovascular risk for infarction and stroke by more than 50%.
EN
The aim of this paper was to study the contamination of Flos Taraxaci, Folium Taraxaci, Folium Plantaginis and Flos Sambuci by lead. The raw materials were collected from places situated near the cross roads. From all herbs there were prepared decoctions, infusions and teae. The lead content in all preparations met regulations for the drinking water valied in the Czech Republic, hi case of decoctions and infusions, howewer, it exceeded the standards for baby water.
PL
Celem pracy bylo zbadanie stopnia zanieczyszczenia ołowiem nadziemnych części surowców leczniczych (Flos Taraxaci, Folium Taraxaci, Folium Plantaginis, Flos Sambuci) zebranych w rejonach położonych blisko dróg komunikacyjnych. Z badanych surowców przygotowywano odwary, napary i herbatki. Zawartość ołowiu w tych preparatach nie przekraczała norm dopuszczalnych dla wody pitnej, obowiązujących w Czechach, jednak w przypadku naparów i odwarów była wyższa od dopuszczalnego poziomu ołowiu w wodzie przeznaczonej dla dzieci.
EN
Researches on the content of Zn, Pb, Cu, and Cd in some medicinal plants have been carried out on the area of Medicinal Plants Garden of the Medicinal Academy in Wrocław, situated along a busy traffic road in the years 1990-1992. Four species have been tested on the lavel of contamination caused by exhaust gases at varied distances from the traffic road. The species were: Sambucus nigra L., Digitalis purpurea L., Taraxacum officinalis L. and Matricaria chamomilla L. Flowers and leaves were submitted to examination and an absorption spectrophotometry (AAS-1) was used to determine the level of contamination. The greatest amounts of heavy metals have been found in plants growing closest to the traffic road and the number of cumulated elements depended of the species and the anatomical parts thereof. The most contaminated by Cu, Zn, Pb and Cd were the plants of Digitalis purpurea L. The flowers of Sambucus nigra L. contained markedly more heavy metals than their fruits. The level of Cu and Cd was in the majority of plants tested within the natural background whereas the amount of Zn and Pb were considerably higher, thus eliminating the harvesting of medicinal herbs along traffic roads.
PL
W latach 1990-1992 badano wpływ spalin samochodowych na zawartość Zn, Pb, Cu i Cd w roślinach zielarskich (Sambucus nigra L., Taraxacum officinale L., Matricaria chumomiUa L. i Digitalis purpurea L.) rosnących w Ogrodzie Roślin Leczniczych Akademii Medycznej we Wrocławiu, położonym wzdłuż bardzo ruchliwej arterii samochodowej. Punkty badawcze rozmieszczono w różnej odległości od źródła emisji spalin samochodowych. Oznaczenia metali ciężkich wykonano przy użyciu spektrofotometru absorpcji atomowej AAS-1. Stwierdzono, że najbardziej skażone były rośliny rosnące najbliżej trasy samochodowej. Ilość kumulowanych metali ciężkich zależała od gatunku rośliny, a także od części anatomicznych. Najwięcej Zn, Pb i Cd zawierał surowiec D. purpurea, natomiast z dwu badanych surowców S. nigra owoce były znacznie mniej skażone niż kwiaty. Oznaczenia chemiczne wykazały wysokie skażenia wszystkich badanych roślin Pb, przekraczające kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt razy wartości tła naturalnego. Stwierdzono także zawyżony poziom Zn w surowcu D. purpurea, M. cliamomilla i kilku próbach T. officinale. Zawartość Cu mieściła się w granicach normy, natomiast zawyżoną ilość Cd stwierdzono tylko w 2 próbach owoców S. nigra i 4 próbach D. Purpurea.
first rewind previous Strona / 92 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.