Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 181

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bialko ogolne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
EN
The types and diameters of muscle fibres, their content in the M. longissimus lumborum, carcass traits and meat quality in lambs of different genotype and age were studied. The growth of lambs was found to determine the increase of muscle fibre diameter of all three age groups and fibre transformation was dependent on the glycolytic metabolism. Surface of muscle cross-sectional area of the M. longissimus lumborum was increasing with lamb age. Yield of meat and its fat content were found the lowest in the Polish merino lambs of the youngest age, and their meat demonstrated lower water holding capacity than that noted in the hybrid lambs. Cholesterol content in meat of the experimental groups of lambs was substantially lower (13.07 mg/100g to 27.7 mg/100g) than that reported by other authors (62.4 mg/100g).
PL
Badania przeprowadzono na 48 jagniętach obu płci rasy merynos polski (Mp) oraz mieszańcach merynos polski x czarnogłówka (Mp x Cz). Jagnięta podzielono na trzy grupy: I — w wieku od 52 do 72 dni i o średniej masie ciała od 14.4 kg do 14.9 kg, II — jagnięta w wieku od 92 do 117 dni i o średniej masie ciała od 29.0 kg do 30.1 kg, III —jagnięta w wieku od 120 do 148 dni i o średniej masie ciała od 36.8kg do 38.0 kg. Udziały włókien STO wahały się w granicach od 10.8% do 9.0%; włókien FTO od 39.6% do 40.5% a włókien FTG od 49.7% do 51.8% (tabela 1). Średnice włókien STO mieściły się w granicach od 20.7 µm u najmłodszych jagniąt do 25.2 /µm u najstarszych, średnice włókien FTO mieściły się w granicach od 23.4 /µm do 28.6 µm a włókien FTG od 26.9 /µm do 33.5 µm (tabela 2). Procent mięsa był najniższy (59.4%) w grupie jagniąt najmłodszych, a najwyższy (63.0%) u najstarszych. Udział tłuszczu w tuszy był najniższy (14.3%) u najmłodszych jagniąt, a najwyższy u najstarszych (17.9%). Wartościowe wyręby w tuszy stanowiły od 39.9% do 42.1%. Wraz z wiekiem jagniąt zwiększała się powierzchnia „oka polędwicy" z 8.8 cm2 do 11.9 cm2 (tabela 3). Białko ogólne mięsa stanowiło od 17.6% do 19.2%, tłuszcz mięsa od 2.6% do 5.8%. Najniższą wodochłonność (33.7%) stwierdzono u jagniąt najmłodszych Mp, a najwyższą (40.6%) u jagniąt Mp x Cz. Wartości pH1 mieściły się w granicach od 6.23 do 6.46, a pH24 od 5.6 do 5.8. Zawartość cholesterolu najwyższa była u najmłodszych jagniąt mieszańców (35.3 mg/100g tkanki), a najniższa u najstarszych merynosów i mieszańców odpowiednio 18.4 i 13.1 mg/100g (tabela 4).
RU
Продукцию зеленых кормов ограничивает небольшое количество кормовых растений, которые могут возделываться на легких почвах а также зависимость величины урожаев от частых нехваток влаги в почве. Введенный недавно в возделывание клевер персидский является высокоурожайной культурой, но с высокими требованиями по отношению к влаге. При его возделывании на легкой почве он реагирует на орошение прибавкой урожая зеленой массы на 47%, а сухой массы на 29%. Повышается также урожай белка. Дифференцированные дозы удобрения P₂O₅ с 60 до 120 и K₂O со 100 до 180 кг/га не оказывали существенного влияния на урожай зеленой и сухой массы.
EN
The green fodder production on light soils is limited due to few fodder plants suitable for cultivation on these soils and the dependence of satisfactory yields on the water supply of soil. Persian clover is a crop giving high yields, still it requires a hight moisture level. When cultivated on light soil, it reacted to irrigation with higher yields of green (47%) and dry matter (29%). The protein content is higher as well in this case. The fertilization level increase from 60 up to 120 kg of P₂O₅ and from 100 up to 180 kg of K₂O per hectare did not exert any significant influence on the green and dry matter yields.
EN
In five experiments 5570 Euribrid chicks were fed starter and finisher mixtures containing total protein reduced from 23 and 20% to 16 and 14%. Fish meal content in mixtures was 3 and 2%; diets without animal protein were supplemented L-lysine or DL-methionine or both amino acids together. Low-protein level mixtures based on plant protein and supplemented to the level of requirement by L-lysine and DL-methionine gave fair growth of chicken (x̅ - 1833 g) at increased feed conversion to 2.52 kg. Feed protein utilized per 1 kg body mass decreased from 490 to 342 g.
RU
В пяти опытах проведенных на 5570 цыплятах Эурибрид скармли- вано смеси с пониженным уровнем белка с 23 и 20% до 16 и 14% в смесях стартер и финишер соответственно. В основной смеси было 3 и 2% рыбной муки, в смеси без белка животного произхождения вводили синьтетические L-лизин или DL-метионин, или эти аминокислоты ровместно. Скармливание смесей с пониженным уровнем белка растительного происхождения с добавкой L-лизина и DL-метионин обеспечивающей потребление дало хорошие привесы цыплят (x̅ - 1833 г) при повышенном использовании корма до 2,52 кг. Использование белка на I кг зеса тела уменьшилось с около 490 до 342 г.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.