Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Autorka omówiła aktualne światowe trendy w badaniach nad Saccharomyces cerevisiae, prezentowane m. in. na międzynarodowych sympozjach w RPA, Niemczech, Portugalii i Holandii w 1998 i 1999 r. Są to zagadnienia: prowadzenie kolekcji kultur, molekularna (genetyczna) identyfikacja szczepów drożdży, reakcja komórek drożdży na stres temperaturowy i osmotyczny, kontrolowana biosynteza określonych metabolitów, biosynteza enzymów hydrolizujących surowce nieskrobiowe, osmofilność i kriofilność drożdży, zwiększenie wydajności wytwarzania alkoholu, zastosowanie inżynierii genetycznej. Inna grupa zagadnień dotyczy jakości surowców do produkcji drożdży takich jak: melasa, pożywki azotowe, a także mieszane podłoża niekonwencjonalne. Inne omawiane aspekty produkcji drożdży to: czystość mikrobiologiczna procesu technologicznego, standaryzacja, automatyzacja i ciągłość procesów, wyznaczenie współczynnika RQ, dystrybucja tlenu w kadziach, przeżywalność w warunkach naświetlania promieniami UV. Specjalna grupa tematów dotyczyła ochrony środowiska i produkcji drożdży piekarskich typu eco.
EN
Authors discussed actual world trends in the researches on Saccharomyces cerevisiae presented among others on international symposia (South-African Republic, Germany, Portugal and Netherlands) in the years 1998 and 1999. These problems are: leading of culture collections, genetic identification of yeast tribes, reaction of yeast for temperature and osmosis stress, controlled biosynthesis of concrete metabolites, biosynthesis of enzymes hydrolysing non-starch raw materials, osmophilic and criophilic yeast, increase of alcohol generation, application of genetic engineering. Other problems of quality of the raw materials for culture of yeast there are: molasses, nitric media, mixed unconventional media. The other discussed aspects of yeast production are technological cleanness of production, standardisation, automation and continuity of process, calculation of RQ factor, distribution of oxygen in the tubs, surviving under the UV radiation. The special group of problems is related to preservation of natural biotope and production of eco yeast.
PL
W artykule podano zasady prowadzenia ciągłej hodowli drożdży piekarskich. Przedstawiono wyniki badań nad tym zagadnieniem, prowadzonych w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego. Stwierdzono wysoką aktywność fermentacyjną biomasy drożdży we wszystkich wariantach doświadczeń. W Polsce dotychczas produkuje się drożdże metodą okresową.
EN
The principles of the continuous bakery yeast culture were presented in this article. The results of these trials carried out by the Biotechnological Institute were given. The high fermentation activity of the yeast biomasses in all kind of trials were stated. The periodical method of the yeast production is being actually in Poland.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.