Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  interfacial adhesion
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Nickel-coated carbon fibre (NiCCF) composites may find technological applications within many industrial sectors, including: laptop computers, automotive and military industries. Typically, these applications require that NiCCF be subjected to extensive material processing; thus, optimization of mechanical (and electrical) properties for this material at the stage of its production is of significant importance. The present paper reports the application of specific, high-temperature heat treatments to laboratory-produced 12K50 NiCCF material, carried-out in order to improve the ductility and interfacial adhesion of electrodeposited Ni coating to the surface of carbon fibre substrate.
2
100%
EN
The ozone modification method and air-oxidation were used for the surface treatment of polyacrylonitrile-based carbon fibre. The interfacial properties of carbon fibre-reinforced polyamide 6 (CF/PA6) composites were investigated by means of single fibre pull-out tests. It was found that the IFSS values of the composites with ozone treated carbon fibre are increased by 60% compared with that without treatment. The effect of surface treatment of carbon fibres on the tribological properties of CF/PA6 composites was also investigated for comparison. Experimental results revealed that surface treatment can effectively improve the interfacial adhesion between carbon fibre and PA6 matrix. Thus the wear resistance was significantly improved.
3
Content available remote Kompozyty polimerowe z odnawialnymi napełniaczami lignocelulozowymi
75%
PL
Przedstawiono wyniki badań kompozytów polimerowych z napełniaczami lignocelulozowymi. Jako osnowy polimerowe zastosowano polipropylen, polilaktyd oraz chitozan, a jako napełniacze włókna lniane, mikrometryczną i nanometryczną celulozę. Przed wprowadzeniem do osnowy polimerowej napełniacze poddano modyfikacji fizycznej i/lub chemicznej. Otrzymano również nowatorski napełniacz hybrydowy. Metodą szerokokątowej dyfraktometrii rentgenowskiej określono wpływ procesów modyfikacji na strukturę nadcząsteczkową badanych napełniaczy. Mając na uwadze potencjalne zastosowania otrzymanych materiałów kompozytowych przeprowadzono także badania wytrzymałościowe, pozwalające na określenie efektywności procesu modyfikacji napełniaczy
EN
Polypropylene, polylactide, and chitosan were filled with lignocellulosic flax fibers, micrometric cellulose, and nanometric cellulose. The fillers were subjected to phys. or/and chem. modifications. A hybrid filler was also prepd. by mixing nanometric cellulose with montmorillonite and used for reinforcing chitosan. The filling resulted in increasing Young modulus and tensile strength and in decreasing the elongation at break except for polylactide where the tensile strength decreased after filling.
PL
W artykule przedstawiono wycinek wyników prac związanych z opracowaniem kulo- i odłamkoodpornego hełmu z czerepem z kompozytu hybrydowego wykonanym na bazie włókien aramidowych TWARON® i polietylenowych DYNEEMA®. Opisano technologię wykonania tego kompozytu na przykładzie czerepu hełmu oraz przedstawiono wyniki badań odporności balistycznej tych czerepów dla różnych rozwiązań materiałowych. Wyniki badań przedstawiono w odniesieniu do siły odrywania w obszarze kompozytu jednorodnego (polietylenowego i aramidowego) oraz na granicy faz kompozyt aramidowy – kompozyt polietylenowy, która jest miarą spójności materiałowej kompozytu hybrydowego. Stopień zrównoważenia struktury kompozytu oceniono za pomocą prędkości ΔV, która jest wyznaczana podczas określania granicy ochrony balistycznej V50 i stanowi różnicę najwyższej prędkości odłamka standardowego przy penetracji częściowej pancerza i najniższej prędkości tego odłamka, przy której nastąpiła penetracja całkowita pancerza.
EN
The article shows part of research results on creating bullet- and fragment-proof helmet made of hybrid composite based on aramide TWARON™ and polyethylene DYNEEMA™ fibers. Production technology as well as results of ballistic tests of different material arrangements are shown. Results are presented in comparison with tensile strength of homogeneous composite (polyethylene and aramid) and on the interface of aramid and polyethylene which is the measure of consistency of materials. Degree of composite structure sustainability was evaluated using ΔV velocity which is set when determining the V50 ballistic limit and is the difference between highest velocity of Fragment Simulating Projectile (FSP) for which partial armor penetration has occurred and lowest velocity of that fragment for which complete armor perforation was observed.
EN
Nickel-coated carbon fibre (NiCCF) composites may find technological applications within many industrial sectors, including: laptop computers, automotive and military industries. Typically, these applications require that NiCCF be subjected to extensive material processing; thus, optimization of mechanical (and electrical) properties for this material at the stage of its production is of significant importance. The present paper reports the application of specific, high-temperature heat treatments to laboratory-produced 12K50 NiCCF material, carried-out in order to improve the ductility and interfacial adhesion of electrodeposited Ni coating to the surface of carbon fibre substrate.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.