Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule wskazano na nadmierny optymizm w latach 90. ubiegłego stulecia w ocenie możliwości wykorzystania systemu nawigacji satelitarnej GNSS jako jedynego systemu nawigacji lotniczej oraz rewizję tego poglądu na samym początku XXI wieku. Przedstawiono ustalenia podjęte dla przeciwdziałania wadom GNSS i działania praktyczne - wprowadzenia systemów wspomagania GNSS - EGNOS w Europie i WAAS w USA. Zarysowano klasyfikację i ewolucję procedur przelotów (wprowadzenie nawigacji obszarowej RNAV) i podejścia do lądowania (z prowadzeniem pionowym APV) oraz stosowanych środków technicznych. Omówiono pokrótce działalność międzynarodowego konsorcjum GIANT i przeprowadzonych z pozytywnym wynikiem prób podejść LPV (odmiana APV) z użyciem samolotu rejsowego z odpowiednio zmodyfikowaną awioniką, umożliwiającą wykorzystanie informacji GNSS wspomaganych systemem EGNOS.
EN
Part 1 of this paper outlines the excessive optimism of the late 1990s in evaluating the possibility of exclusive use of the GNSS satellite navigation system for all aviation purposes, as well as the shifting views regarding this outlook that began to take hold towards the very beginning of the 21st century. Presented within are the approaches taken to counteract the flaws of GNSS as well as the implementation of GNSS support systems, EGNOS and WAAS in Europe and the U.S., respectively. Further outlined are the classification and evolution of flight procedures (eg. introduction of RNAV area navigation) and landing approach (APV approach with vertical guidance), in addition to a description of the technical means applied throughout. A brief overview of the activity of international consortium GIANT is followed by a look at the success of LPV (form of APV) landing approach tests, carried out using an airliner with appropriate avionic modifications that would enable reception of GNSS flight data (augmentend by EGNOS systems).
PL
Krótko o działaniach dla zmniejszania zagrożeń wynikających z podatności sygnałów SOS na zakłócenia. Systemy wspomagania GNSS - obszarowe WAAS, EGNOS oraz lokalne naziemne GBAS i pokładowe ABAS. Stosowane w programie UniTaS IV metody - w GBAS anten z szybko sterowaną wiązką, zmniejszających wpływ zakłóceń na sygnały SOS oraz w ABAS - systemu nawigacji inercjalnej wykorzystującej czujniki mikroelektromechaniczne dla podtrzymania ciągłości informacji o pozycji samolotu, mimo przejściowych przerw w dostępności SOS. Parę słów o doskonałym narzędziu - aviationGATE opracowanym w ramach UniTaS dla testowania w realnej scenerii nowo opracowywanych naziemnych i pokładowych systemów wspomagania oraz poprawy efektywności nawigacji satelitarnej przy wprowadzaniu satelitów nowej generacji, jeszcze przed skompletowaniem konstelacji tych satelitów. Zwięzłe omówienie tendencji zmian środków technicznych i systemów ATM. Zastępowanie w nawigacji obszarowej stacji radiolokacyjnych oraz radiolatarni NDB systemem ADS-B i WAM, zaś w operacjach zbliżania - nawigacją satelitarną i systemami MLT oraz lądowania - stopniowym wprowadzaniu systemów GLS. Parę słów o programie SESAR, o działalności jednostek badawczych i firm światowych przodujących w postępie ATM oraz o modernizacji polskiej infrastruktury ATM i potencjalnych możliwościach ponownego włączenia się polskiej elektroniki w działalność na rzecz modernizacji ATM.
EN
The paper continues with a brief account of efforts aimed at minimizing hazards caused by the vulnerability of SOS signals to interference. Looking specifically at GNSS augmentation systems - wide-area (WAAS, EGNOS), ground-based (GBAS), as well as aircraft-based (ABAS) - those methods introduced by the UniTas IV program are discussed: namely, the use of adaptive beamsteering antennae for GBAS (aimed at attenuating signal interference) and microelectromechanical inertial navigation sensors for ABAS (providing constant positional information of aircraft despite intermittent signal failure). Next, the paper explores the excellent aviationGATE tool (another UniTas IV development), which allows both testing of newly-elaborated ground and onboard augmentation systems in realistic scenarios, as well as improvement to satellitte navigation effectiveness under conditions of next-generation satellite replacement (even prior to constellation completion). This is followed by an overview of the changing trends in technical means and systems related to ATM: replacement of radars and NDB beacons in area navigation with the ADS-B and WAM systems, and, in approach manoeuvres with satellite navigation and MLT, the gradual introduction of GLS landing systems. The section concludes with a look at the SESAR program, the role of research institutes and global manufacturers in progress of ATM, and, finally, the modernization of Polish ATM infrastructure and the potential for a renewed contribution of Polish electronics in the continuing development of ATM.
PL
Tematyka wystawy "ATC' 97" obejmowała systemy ATC i ATM oraz problematykę związaną z rozwojem tych systemów, wyposażeniem w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie.
PL
W artykule przedstawiono problematykę wykorzystania techniki FMCW (ang. Frequency Modulated Continuous Wave) do realizacji radarów kontroli ruchu na powierzchni lotnisk, na przykładzie modelu radaru opracowanego w Oddziale Gdańskim PIT, który został zainstalowany i przeszedł wstępne badania lotniskowe w 2002r. oraz radaru SMR-10CW, opracowanego przez hiszpańską firmę Indra i instalowanego w roku 2008 na dwu lotniskach hiszpańskich. Prace nad tymi radarami rozpoczęto mniej więcej w tym samym czasie, około roku 2000. Omówiono budowę, podstawowe cechy tych radarów oraz osiągnięte wyniki. Sformułowano wnioski wynikające z analizy przedstawionych rozwiązań.
EN
This article presents problems concerning the application of the FMCW technology to control airport surface movement, based on the example of the Polish radar model developed in PIT Gdańsk branch, field investigation completed in 2002, as well as the data from SMR-10CW radar developed by the Spanish firm Indra installed in 2008 at two Spanish airports. The development of both radars began around 2000. The construction, basic features and performance parameters of both systems are described. Conclusions from the analysis of the presented solutions are also included.
XX
We have estimated the number of 5S rRNA genes in Aspergillus nidulans using two-dimensional agarose gel electrophoresis and hybridization to appropriate probes, representing the 5'-halves, the 3'-halves of the 5S rRNA sequence and a sequence found at the 3'-end of all known A. nidulans pseudogenes (block C). We have found 23 5S rRNA genes, 15 pseudogenes consisting of the 5'-half of the 5S rRNA sequence (of which 3 are flanked by block C) and 12 copies of block C which do not seem to be in the vicinity of 5S rRNA sequences. This number of genes is much lower than our earlier estimates, and makes our previously analyzed sample of 9 sequenced genes and 3 pseudogenes much more representative.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.