Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  catalytic cracking
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Fuel fractions obtained in the recycling of plastics
100%
EN
The decomposition of mixtures of polystyrene, polyethylene, and motor oil was studied at 470 - 510°C in a flow-through setup supplied with a fluidized bed reactor and a cascade of receivers. The aim of the work was to determine the role of the fluidized bed in the reactor, in the process of degradation of plastics in the cases where it was only a carrier of heat for the endothermal process of pyrolysis or it was both a carrier of heat and a catalytic bed for the process. The effect of the catalyst granulation and of the method of the organization of work in the reactor on the yield of the process and on the composition of the products obtained, was also studied.In the cases where Al2 O3 of granulation 0.2 mm was used as a fluidized bed catalyst the liquid products of the decomposition of the polymers contained mainly alkyl-aromatic derivatives of styrene, benzene and alkane hydrocarbons. If nano-Al2 O3 was used as a catalyst and it was introduced into the reactor with a stream of raw materials, the obtained products were solids, composed mostly of styrene and alkene hydrocarbons.
3
Content available Fuel fractions obtained in the recycling of plastics
80%
EN
The decomposition of mixtures of polystyrene, polyethylene, and motor oil was studied at 470 - 510°C in a flow-through setup supplied with a fluidized bed reactor and a cascade of receivers. The aim of the work was to determine the role of the fluidized bed in the reactor, in the process of degradation of plastics in the cases where it was only a carrier of heat for the endothermal process of pyrolysis or it was both a carrier of heat and a catalytic bed for the process. The effect of the catalyst granulation and of the method of the organization of work in the reactor on the yield of the process and on the composition of the products obtained, was also studied. In the cases where Al2O3 of granulation 0.2 mm was used as a fluidized bed catalyst the liquid products of the decomposition of the polymers contained mainly alkyl-aromatic derivatives of styrene, benzene and alkane hydrocarbons. If nano-Al2O3 was used as a catalyst and it was introduced into the reactor with a stream of raw materials, the obtained products were solids, composed mostly of styrene and alkene hydrocarbons.
4
Content available remote Rola krakingu katalitycznego w rozwoju produkcji propylenu
60%
5
Content available remote Biomasa i odpady jako źródło energii. Kraking katalityczny
60%
PL
Wykorzystanie odpadów przemysłowych i komunalnych w przemyśle cementowym, energetyce zawodowej oraz w ciepłowniach komunalnych należy potraktować z należytą powagą. Ilość odpadów składowanych na wysypiskach śmieci jest ogromna. Proces biodegradacji w zależności od odpadu to od kilku lat do kilku stuleci. W obrębie dużych aglomeracji miejskich brakuje terenów na składowiska śmieci. W referacie skrótowo przedstawiono możliwości wykorzystania odpadów.
EN
Utilization of industrial and municipal waste in cement production industry, commercial power industry and municipal heat-generating plants should receive special attention. Quantity of waste stored on dumping grounds is enormous. The process of biodegradation (depending on the type of waste) lasts from several years to several centuries. In the area of large urban agglomerations there is a severe lack of land for dumping grounds. The following paper briefly presents waste utilization possibilities.
10
Content available remote Mechanizm katalitycznego krakingu i hydrokrakingu
60%
EN
Polyethylene and polypropylene waste was cracked thermally or in presence of a catalyst. The obtained products were analysed by gas chromatography. The cracking of polyethylene gives linear carbon chain alkanes and alkenes. Presence of toluene was detected as well. This product is suitable as a component of diesel oil. The cracking of polypropylene produce branched carbon chain alkanes and alkenes. This product is suitable as a gasoline component.
PL
Odpady polietylenu i polipropylenu krakowano z udziałem i bez udziału katalizatora. Uzyskane produkty analizowano chromatograficznie. Kraking polietylenu daje alkeny i alkany o prostym łańcuchu węglowym. Obecny w produktach krakingu był toluen. Produkty te są korzystne jako komponenty oleju napędowego. Produktami krakingu polipropylenu są alkeny i alkany o rozgałęzionym łańcuchu węglowym, co jest korzystne jako komponent benzyny.
PL
Wosk parafinowy poddano procesowi hydrokrakingu (HK) i krakingu katalitycznego (KK) do frakcji paliw silnikowych. Określono wpływ warunków procesu na wydajność oraz właściwości frakcji. Stwierdzono, że frakcja oleju napędowego (ON) charakteryzuje się wysoką wartością indeksu cetanowego IC (60-70) jednak wykazuje zbyt wysoką temperaturę mętnienia, aby mogła być stosowana do komponowania ON.
EN
Fuel fractions were produced by hydrocracking and catalytic cracking of paraffinic wax. Effect of process parameters on the wax conversion into gasoline and diesel fractions as well as on the properties of diesel fraction were determined. Produced diesel fraction possesses high cetane index however an application of this fraction as a component for diesel oil blending is limited by its high value of cloud point.
13
Content available remote Redukowanie zawartości siarki w benzynach z krakingu katalitycznego
41%
PL
Rozwiązania technologiczne prowadzące do zmniejszenia zawartości siarki w benzynach krakingowych nabierają coraz większego znaczenia. Podano informacje o związkach siarki zawartych w surowcach fluidalnego krakingu katalitycznego FKK i w benzynach z tego procesu oraz omówiono korzyści osiągane dzięki przeróbce pozostałości z hydrokrakingu destylatów próżniowych. Przedstawiono informacje o procesach frakcjonowania i odsiarczania benzyn krakingowych, o modyfikacjach procesu FKK (technologie SR-additives i SR-catalyst) oraz o redukowaniu zawartości ditlenku siarki w gazach spalinowych z regeneratora. Podano wybrane informacje z PKN ORLEN S.A.
EN
A review covering sulfur reduction (SR) methods in cracking gasolines involving pre- and post-treatment desulfurization, SR-addttives, SR-catalysts, capital-avoiding catalytic sulfur reduction (CACSR), and reduction of SO2 content in regenerator flue gases.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.