Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
XX
Since the beginning stock exchanges used a variety of technologies. However, technological innovation was constrained by the exchange members who accepted only solution that does not infringe the sources of their income. Over time, environmental conditions have forced gradual electronisation of stock exchange. It was connected with profound transformations in the functioning of stock exchanges - change forms of investment, disintermediation and demutualization of stock exchanges, the development of OTC markets. Changes in functioning rules of stock exchanges caused numerous effects, a positive-increase liquidity and transparency of securities markets, expanding investment opportunities-as well as negative, mainly associated with greater risk of financial crises.
EN
Technological advances and legal conditions in investments in the financial market have created many innovations at the turn of the century. One of the innovations in the financial market are High Frequency Traders (HFT) that have existed since 2005, and since then rapidly have developed its activity, affecting functioning of financial market. As the positive effects of their activities is acknowledged: possibility to increase liquidity and transparency of financial market, as well as enhancing competition between trading venues, which in turn can lead to lower transaction costs. However, the functioning HFT is also connected with dangers associated with the possibility of a decrease in liquidity on the market (in terms of variation), the collapse of the market as a result of a failure or an error on the handling of orders and restriction of competition among financial market investors.
EN
Today we observe numerous consolidations among stock exchanges. These processes have a  different character. These are capital-merger: mergers, acquisitions, joint ventures, vertical integration and non-capital ones: agreements, contracts, strategic alliances, which involve the lending of resources, especially technology. Theory of economics as the main reasons for the integration of stock exchanges mentions: economies of scale and economies of scope and network externalities.
PL
Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim
EN
Celem artykułu jest analiza przemian w zakresie demonopolizacji regionalnej pozycji giełd  papierów wartościowych oraz konsekwencji zaistniałych zmian. Jako hipotezębadawcząprzyjęto, iż zmiany w otoczeniu prawnym i technicznym uwarunkowały demonopolizacjęregionalnej pozycji giełd oraz dalsze konsekwencje o charakterze mikro i makroekonomicznym. W celu weryfikacji hipotez, jako bazę  źródłowąwykorzystano studia literaturowe, które pozwoliły zapoznaćsięz kluczowymi problemami teoretycznymi i zaprezentowaćistotęproblematyki związanej ze zjawiskiem demonopolizacji giełd papierów  wartościowych. W artykule wykorzystano analizęprzyczynowo-skutkowądla przedstawienia procesu przekształcania dotychczasowej roli (regionalnej) giełdy i towarzyszących efektów oraz analizęlogicznąpolegającąna poszukiwaniu logicznych relacji między przyczynami i konsekwencjami tych zmian. Przeprowadzona  analiza  dała  podstawy  do  weryfikacji hipotezy,  iż na  skutek  zmian  prawnych związanych z liberalizacjąfunkcjonowania giełd oraz przemian technologicznych, giełdy papierów  wartościowych utraciły swą dotychczasow ąpozycję.  W  konsekwencji,  aby być konkurencyjnymi,  rozpoczęły  procesy  elektronizacji  obrotu,  dezintermediacji  i  demutualizacji,  porozumień i konsolidacji. Zjawiska te sąstosunkowo nowe, rozpoczęły siępod koniec XX w. i stanowiąnowe wyzwanie dla teoretyków i praktyków finansów.
5
Content available The Impact of the Subprime Crisis on the Course
100%
EN
The subprime crisis limited the investment activities of economic entities. The manifestation of the crisis was the decrease in the quantity and value of cross-border consolidation processes. These trends were especially visible in the developed countries. The main reasons for the reduction of mergers and acquisitions were the restrictions of  access to external capital due to the collapse of stock markets, banks crash, the decline of private equity activity and decrease of the financial health of businesses as well as market pessimism. In addition to reduction and therefore cancellation of several mergers and acquisitions, these factors forced certain actions upon the consolidating companies. Among other things, they led to restructuring activities aimed at reducing costs. They also contributed to a number of divestments.Since the second half of 2009, there has been a noticeable improvement of the financial situation of enterprises, as well as of general economic indicators (GDP). However, these phenomena are still accompanied by unregulated financial markets situation, inter alia, concerning the regulation limiting the emergence of financial crises, including relation to the activities of private equity funds. Therefore, it is difficult to determine whether the period of crisis in relation to transactions of consolidation is over, and if we can talk about recovery in the course of these processes.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.