Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  new historicism
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest przeanalizowanie nawiązań do nauki i osiągnięć technicznych w utworze Alfreda Tennysona The Princess z 1847 roku. Świat przedstawiony w utworze obfituje w aluzje do dziewiętnastowiecznych odkryć geologicznych i do teorii ewolucji. Można w nim również znaleźć krótki wykład na temat powstania układu słonecznego z mgławicy gazowej Laplace’a. Skamieliny oraz dziewiętnastowieczne wynalazki techniczne są integralną częścią dwóch ogrodów przedstawionych w The Princess. Nauka i technika w utworze stanowią bogate źródło porównań i metafor, które pozwalają bohaterom lepiej zrozumieć nie tylko otaczający ich świat, ale i samych siebie.
EN
Cross-reading of works by contemporary Indian English poet Sudeep Sen and German philosopher Martin Heidegger highlights some unexpected themes and parallels of both authors’ world-views. Somewhat poetical and often drawing on allusions, the analysis is inspired by the approach on new historicism and its founder, Stephan Greenblatt. Sen and Heidegger, both praised for their attention towards language and beyond, share discoveries regarding existence in destitute time, suspicion about science and technologies, and finding of traces that could lead let the man back to gods.
3
Content available „Hustý popis“ jako literárněvědná metoda?
63%
EN
This paper deals with a selected example of the understanding of the Anglo-Saxon New Historicism by German literary scholars. It focuses on the method of “thick description” as formulated by the American anthropologist Clifford Geertz and as criticized by German literary scholar and ethnologist Thomas Fechner-Smarsly. In connection with the so-called anthropological turn, it consists in the application of ethnology in literary criticism. According to Geertz a semantic density arises from the complexity of described, but Geertz fails to formulate a general theory. Fechner sees a greatpotential for literary studies in the method of “thick description”, but he criticizes the lack of system in Geertz’, when he is reluctant to formulate a generally applicable model of this method. Fechner therefore calls for contextualization, organization and instantiation methods of “thick description” in literary studies and, moreover, emphasizes the interdisciplinary overlap.
EN
The author of this article interprets the "Kamienie na szaniec" by Aleksander Kamiński, using the methodology of new historicism and psychotraumatology. In particular, the attempt is put into answering the question whether the narrative of "Kamienie..." is the story of historiographical, ideological, and mythologising, or rather therapeutic and pedagogical aim. The analysis will also address other selected texts (like "Zośka and Parasol"), containing reports of experiencing traumatic events and overcoming the trauma caused by the September defeat and the Warsaw Uprising.
5
Content available remote Tradice, diskontinuita a etická dimenze literární historie
51%
EN
This article focuses on aspects of the theoretical issues involved in writing literary history. These reflections are based on the apparently acute conflict between historical analyses which promote discontinuity as an instrument and object of research (Michel Foucault) and concepts of literary history, which endeavour to base themselves on some kind of continuity. The author sees a way out from this stark theoretical contradiction represented by the terms ''tradition'' and ''discontinuity'' in a shift of attention towards the ethical aspects of literary history, finding arguments for seeking an ethical dimension in literary-history work, particularly in the hermeneutics of Hans-Georg Gadamer, Paul Ricoeur, a book by Polish researcher Ewa Domańska Historia egzystencjalna (2012) and the New Historicism of Stephen Greenblatt. Based on his analysis of the ethical aspects behind the ideas of these theorists, the author concludes that the essence of the past makes itself felt in its disturbing uncertainty, mutability, multiplicity and otherness. Any text from the past that becomes the subject of historical research is based on an ethical relationship involving the idea of debt. Literary history does not consist in the confirmation of continuity (e.g. national historiography), but quite the reverse in its constant querying and pursuit. Every text may be perceived as a resonating board (a ''trace'' of the past) that facilitates a confrontation with otherness. In this way attention might be focused on neglected phenomena, such as human emotions, desires, fear, pain and corporeality through marginal or forgotten texts, as records of the ''movements'' of living human beings who strove for something and who actually lived.
CS
Článek se věnuje teoretickým problémům psaní literární historie. Východiskem úvah je zdánlivě ostrý konflikt mezi historickými analýzami, které prosazují diskontinuitu jako nástroj i předmět výzkumu (Michel Foucault) proti koncepcím literární historie, jež se snaží vycházet z nějakého typu kontinuity. Autor spatřuje východisko z této ostré teoretické kontradikce zastoupené pojmy „tradice“ a „diskontinuita“ v přesunu pozornosti k etickým aspektům literárních dějin. Argumenty pro hledání etické dimenze literárně-historické práce nachází zejména v hermeneutice H. G. Gadamera, P. Ricoeura, v knize polské badatelky E. Domańské Historia egzystencjalna (2012) a v Novém historismu S. Greenblatta. Na základě analýzy etických aspektů v koncepcích těchto teoretiků autor vyvozuje, že podstata minulosti se ohlašuje svou zneklidňující nejistotou, nestálostí, mnohostí, jinakostí. Jakýkoliv text minulosti, který se stává námětem historického výzkumu, zakládá etický vztah vedený ideou dluhu. Literární historie nespočívá na potvrzování kontinuity (např. nacionální historiografie), ale naopak z jejího neustálého hledání a zpochybňování. Každý text může být vnímán jako rezonanční deska („stopa“ minulosti) zpřístupňující setkání s jinakostí. Do centra pozornosti by se tak mohly dostávat opomíjené fenomény, jako jsou lidské emoce, touhy, strach, bolest, tělesnost, a to i skrze okrajové či zapomenuté texty, jakožto záznamy „pohybů“ živých lidských bytostí, které o něco usilovaly a skutečně žily.
6
Content available remote Historie v uvozovkách : K myšlení Marjorie Garberové
44%
EN
The article presents an analysis of the scholarly traits of Marjorie Garber (b. 1944) and introduces her key works. It focuses on the methodological aspects of her position in cultural studies, feminism, and new historicism, and also considers the assumptions of these humanities in their correspondences and conflicts. The cornerstones of the analysis turn out to be the possibility of an alliance between psychoanalytical and deconstructivist starting points and Garber´s conceptions of history, transhistoricity, and quotability.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.