Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 102

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
The mutual stimulation of growth was observed in mixed populations of Streptococci and Lactobacilli (as compared with monocultures) resulting in higher yield of biomass posessing high proteolytic activity.
PL
Zaobserwowana stymulacja namnożenia pałeczek Lactobacillus casei w hodowli z paciorkowcami Streptococcus lactis lub Streptococcus diacetilactis wymagała rozwinięcia pracy w kierunku określenia związków odpowiedzialnych za ten efekt. W tym celu zbadano wpływ podłoża przefermentowanego i składników komórkowych paciorkowców na wzrost i aktywność proteolityczną pałeczek. W obecności ekstraktu bezkomórkowego z paciorkowców wprowadzającego 120-200 μg białka i 30-40 μg azotu aminokwasowego/ml podłoża hodowlanego stwierdzono wyraźną stymulację (do 40%) wzrostu pałeczek. Podobny efekt wywoływał ekstrakt dializowany, podczas gdy składniki dializujące się nie wywierały wpływu. Jednakże wewnątrzkomórkowe hydrolazy peptydowe tych pałeczek wykazywały obniżoną zdolność trawienia substratów białkowych. Hodowla L. casei w podłożach uprzednio przefermentowanych przez paciorkowce zwiększa aktywność proteolityczną pałeczek. Efekt ten występował wyraźnie w podłożach poddanych uprzednio procesowi dializy, w czasie którego było usunięte ok. 60% niskocząsteczkowych związków azotowych. Wzrost pałeczek w podłożach przefermentowanych a także dializowanych był wyraźnie osłabiony.
PL
Probiotyki są definiowane jako pojedyncze lub mieszane kultury żywych mikroorganizmów, które podawane człowiekowi (lub zwierzętom) wywierają na ich organizmy korzystny wpływ, zapewniając właściwą równowagę mikroflory zasiedlającej organizm. Probiotyki są również często definiowane jako żywe, mikrobiologiczne uzupełnienie pokarmu, które korzystnie wpływa na gospodarza.
PL
W celu uzyskania zwiększonej aktywności fizjologicznej bakterii prowadzono skojarzone hodowle pałeczek fermentacji mlekowej Lactobacillus casei z paciorkowcami Streptococcus lactis lub Streptococcus diacetilactis w zmodyfikowanym podłożu płynnym wg Ellikera. Wykazano, że końcowe proporcje między pałeczkami i paciorkowcami są uzależnione od wyjściowej liczby szczepów wprowadzonych do podłoża hodowlanego jako inokulum. Populacje o wyrównanych ilościach obu szczepów uzyskuje się, gdy liczba pałeczek w inokulum jest 5 do 10 razy większa niż paciorkowców. W tych warunkach hodowli występuje efekt stymulacji namnożenia pałeczek odpowiadający indeksowi symbiotycznemu ok. 4-5. W obydwu rodzajach hodowli skojarzonych uzyskano wyższy plon biomasy (do 39%) niż dla monokultur oraz skrócenie fazy adaptacyjnej i okresu generacji rosnącej populacji mieszanej w porównaniu z monokulturą pałeczek. Równocześnie namnożone w tych warunkach komórki wykazywały podwyższoną aktywność proteolityczną w stosunku do kazeiny i frakcji αs-kazeiny, podczas gdy rozkład β i χ-kazeiny nie był stymulowany warunkami hodowli.
14
Content available Mikroorganizmy w produkcji zywnosci
100%
EN
The paper reviews the human intestinal microflora and the effects of probiotics on human microecology. The aspects of probiotic strain selection as well as implications of such selection for health and improved quality of life were taken into consideration.
PL
Artykuł omawia zagadnienia dotyczące mikroflory przewodu pokarmowego oraz wpływu probiotyków na organizm człowieka. Uwzględnia również kryteria doboru szczepów probiotycznych w aspekcie ich wpływu na zdrowie oraz poprawę jakości życia
18
Content available Karcynogeny w przewodzie pokarmowym czlowieka
63%
PL
Dieta bogata w białko zwierzęce może sprzyjać rozwojowi nowotworów jelita grubego. Nitrozoaminy, heterocykliczne aminy aromatyczne (HCA) oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) to związki o udokumentowanym działaniu mutagennym i karcynogennym. Są powszechne zarówno w środowisku człowieka, jak i w produktach spożywczych grillowanych, peklowanych, wędzonych oraz konserwowanych solami azotowymi. Karcynogeny te mogą być również tworzone z ich prekursorów lub przekształcane przez mikroorganizmy jelitowe do pochodnych o wysokim stopniu szkodliwości.
EN
Diet rich in meat proteins can contribute to colon cancer. Nitrosamines, heterocyclic aromatic amines (HCA), and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) are compounds exhibiting the documented mutagenic and carcinogenic activity. They commonly appear both in the human environment and in the food products, which are grilled, corned, smoked, and preserved with nitrogen salts. Those carcinogens can also be formed from their precursors present in the diet or transformed in human colon by intestinal microbiota to their equally harmful derivatives.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.