Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 46

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Bioreaktory memebranowe wykorzystuje się do prowadzenia przemian mikrobiologicznych oraz reakcji enzymatycznych. Mikrobiologiczne reaktory membranowe są coraz częściej stosowane w ochronie środowiska.
4
Content available remote Perspektywy rozwoju biotechnologii przemysłowej w Unii Europejskiej
100%
EN
White, or industrial, biotechnology is the application of biotechnology for the processing and production of chemicals, materials, and energy. White biotechnology uses enzymes and microorganisms to generate products in industrial sectors as diverse as pharmaceuticals and chemistry, food and feed, pulp and paper, textiles or detergents. This review gives an overview of the possible developments in the transition to bio-based production with a focus on the production of chemicals. Implementation of industrial biotechnology offers significant ecological advantages. Renewable agricultural crops are the preferential starting materials, instead of dwindling fossil resources such as crude oil and natural gas. This technology consequently has a beneficial effect on greenhouse gas emissions and at the same time supports the agricultural sector, delivering these raw materials. Moreover, industrial biotechnology frequently shows significant performance benefits compared to conventional chemical technology, such as a higher reaction rate, increased conversion efficiency, improved product purity, lowered energy consumption and significant decrease in chemical waste generation. The combination of these factors has led to the recent strong penetration of industrial biotechnology in all sectors of the chemical industry, particularly in fine chemicals but equally so for bulk chemicals such as plastics and fuels. The chemical industry in Europe, which contributes about 28% of the world demand for chemicals, has identified industrial biotechnology as a key emerging technology area. The biorefinery concept offers numerous possibilities to integrate the production of bio-energy and chemicals. This will also provide substantially higher value-added economic activities, besides promoting production in agriculture and forestry. Shifting the resource base for chemical production from fossil feedstocks to renewable raw materials provides exciting possibilities for the use of industrial biotechnology-based process tools. In a bio-based production, industrial biotechnology also interfaces with plant biotechnology (green biotechnology), where gene technology is applied to accelerate the process of plant breeding for crop improvement or for altering the composition of the feedstock for a desired product. The concept of Knowledge-Based Bio-Economy and the vision of bio-economy in Europe to 2030 presented in so called "Cologne Paper". [82] are also briefly outlined.
7
Content available remote Produkcja metanu z surowców roślinnych
100%
PL
Przedstawiono termodynamiczne i kinetyczne ograniczenia wydajności fermentacji metanowej. Wykorzystano bilans elementarny wzrostu drobnoustrojów do określenia wydajność wytwarzania metanu z surowca oraz stężenia metanu w biogazie. Wykorzystano strukturalny model fermentacji metanowej (tzw. ADM1) do zbadania wpływu składu surowca na kinetykę wytwarzania biogazu. Stwierdzono, że najszybciej rozkładane są surowce węglowodanowe a najwolniej tłuszcze. Największą wydajność biogazu uzyskuje się dla surowców tłuszczowych.
EN
The elemental balance of microbial growth was used to det. the biogas yield and the CH4 concn. in biogas under anaerobic digestion. The CH4 yield is directly related to the deg. of reduction of substrate(s), 50% (from carbohydrates) to 75% (from lipids), and to biomass yield. The av. biomass yield was estd. at 0.17C-mol/C-mol. The anaerobic digestion model No. 1 was used to exam. the effect of feedstock compn. on the kinetics of methane formation. Simulations showed carbohydrates to degrade faster and lipids to make most methane. 22 refs.
14
Content available remote Deamonifikacja ścieków w warunkach tlenowych
63%
16
Content available Modelowanie beztlenowych hodowli sekwencyjnych
63%
PL
W pracy przedstawiono porównanie wyników doświadczalnych, dotyczących sekwencyjnej fermentacji metanowej serwatki kwaśnej, z wynikami symulacji. Zaproponowano opis matematyczny reaktora sekwencyjnego. Do opisu przemian biochemicznych wykorzystano złożony model strukturalny ADM1. Stwierdzono, że zastosowany opis matematyczny dobrze odwzorowuje przebieg rzeczywistego procesu. Pozwala to na wiarygodne przewidywanie szybkości produkcji i ilości metanu wytwarzanego z różnych substratów.
EN
The comparison between the simulations results and experimental data of anaerobic sequencing batch digestion of acid whey is presented. The model of sequencing batch reactor is proposed. The structural ADM1 model for biochemical paths was implemented. The reasonable agreement between measured methane volumes and simulation results was obtained. It allows for reliable prediction of methane amount and methane production rates for different substrates.
17
Content available Modelling of a batch anaerobic digest
63%
EN
The Anaerobic Digestion Model no 1 (ADM1) has been implemented to simulate batch fermentation. The pH changes and inhibition of the fermentation have been studied. The model has been used to investigate the effects of substrate composition and concentration as well as the composition of the microorganism population on the course of fermentation. The overload of a reactor has been discussed.
PL
Głównym celem przeprowadzonych badań doświadczalnych było zbilansowanie nietypowego procesu beztlenowego jakim jest homofermentacja mlekowa. Proces ten, ze względu na jednakowe względne stopnie redukcji substratu i produktu oraz przyrost biomasy drobnoustroji, nie spełnia podstawowego bilansu elektronów. W celu rozwiązania tego zagadnienia przeprowadzono serie badań laboratoryjnych, w oparciu o które zbilansowano proces.
EN
For the purpose of laboratory experimental are struck the balances of untypical anaerobic process as lactic acid fermentation. In this process, degree of reduction for substrate and product are the same, and during this fermentation increase biomasa, consequently the balance of electron isn’t close. To solve this problem, laboratory researches are made, with help with balances of lactic acid fermentation.
PL
W pracy przedstawiono opis matematyczny wielokrotnej hodowli okresowej złożonej populacji drobnoustrojów składającej się ze szczepu współżyjącego symbiotycznie ze szczepem hydrolizującym surowiec. Wyróżniono dwa graniczne przypadki, gdy etapem limitującym jest bądź hydroliza surowca bądź wzrost bakterii na metabolicie pośrednim. Określono warunki uzyskania stanu ustalonego tzn. takiego, gdy przebieg zmian stężenia biomasy i substra-tu limitującego wzrost w kolejnych cyklach jest taki sam, oraz warunki utraty stabilności prowadzącej do wymycia drobnoustrojów z reaktora. Określono optymalny czas cyklu hodowlanego, dla którego uzyskuje się największą produkcyjność reaktora.
EN
This work presents a mathematical description of repeated batch cultures of a mixed microbial population, consisted of two bacterial strain, substrate hydrolyzing and symbiotic strain utilizing the product of hydrolysis. Two cases have been considered: hydrolysis as the limiting step and growth on intermediate metabolite as the limiting process. The conditions of steady-state have been discussed. The optimum cycle time leading to maximum productivity has been established.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.