Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 38

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Celem pracy było poznanie wpływu stałego pola magnetycznego o wysokiej wartości, ale działającego krótkotrwale, na zapłodnione jaja ptaków, przez wykreślenie krzywej wzrostu piskląt z nich wyklutych. Jaja w grupach po 40 sztuk poddano ekspozycji w stałym polu magnetycznym o indukcji 225 mT przez dwie godziny w domniemanych punktach krytycznych embriogenezy, tj. 3, 5 i 14 dnia inkubacji. Stosowano stałe warunki inkubacji, kłucia i odchowu. Co dwa dni pisklęta ważono. Krzywa wzrostu piskląt wyklutych z jaj poddanych ekspozycji 3 dnia inkubacji wskazuje na pojawienie się odpowiedzi na zastosowany „szok” w postaci przyspieszenia tempa wzrostu od 10 dnia życia ptaków dla całego dalszego okresu obserwacji.
EN
The aim of this study was to learn about the effect of short-lasting impacts of static high magnetic field on fertile avian eggs through drawing growth curves of the hatched chicks. Eggs in groups 40 each were exposed to static magnetic field of induction 225 mT for two hours at the putative critical moments of embryogenesis, i.e. in 3, 5, and 14 days of incubation. Constant conditions of incubation, hatching, and raising were applied. The chicks were weighed every other day. The growth curves for the chicks hatched from the eggs subjected to exposures on the third day of incubation indicates a response to the applied "shock" in the form of accelerated growth rate from 10 days of age on for the entire further period of observation.
EN
The paper presents a statistical method of verifying ideological classifications of votes. Parliamentary votes, preclassified by an expert (on a chosen subset), are verified at an assumed significance level by seeking the most likely match with the actual vote results. Classifications that do not meet the requirements defined are rejected. The results obtained can be applied in the ideological dimensioning algorithms, enabling ideological identification of dimensions obtained.
RU
Цель работы состояла в эпизоотиологических исследованиях появления ЭЛС в избранных стадах скота с учетом величины стада, типа коровника и возраста. Исследования провели в 2 хозяйствах В и G. Наблюдениями объяли 661 коров возрастом 2—14 лет. В обоих хозяйствах вели параллельно серологические и гематологические исследования. Серологические исследования выполняли тестом иммунодиффузии с антигеном, подготовленными лабораторно, опираясь на клетучную культуру постоянной линии FLK, инфицированной персистентно вирусом ЭЛС. Антиген проверяли каждый раз с сывороткой и стандартным антигеном. В результате 2-летних серологических и гематологических исследований в хозяйстве В показали, что процент коров, реагирующих в TIMD, выше по сравнению с гематологическим исследованием (TIMD — 35,8%, гематол. — 10,8%). В хозяйстве G отметили на основе гематологических исследований 5,3% положителбных коров, а тестом иммунодиффузии — 30%. На основе выполненных исследований отметили высшую пригодность теста иммунодиффузии в распознании и борбье с ЭЛС в крупностадном разведении.
EN
The purpose of the article was to evaluate the epizootiological situation of enzootic bovine leucosis in chosen herds of cattle taking into account the size of herds, type of barn and age of animals. The research project was done in two farms В and G. 661 cows at the age from 2 to 14 years were examined. In both farms serological and haematological examinations were peformed. Serological examinations were done by the use of the agar immunodiffusion test (AGID) using the own antigen prepared in the FLK cell line persitently infected with EBLV. The antigen before use always was checked with the standard antigen and serum. Two years studies have shown that in farm В the percentage of positively reacting cows in AGID test was higher in comparison with haematological methods (AGID = 35.8%, haematological test = 10.8%). In farm C in haematological test reacted positively only 5.3% of cows but in AGID test 30.0% of animals. The obtained results indicate that a more efficient method in diagnosis and control of enzootic bovine leucosis, particularly in industrial farms is AGID test.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.