Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4291

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 215 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  choroby czlowieka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 215 next fast forward last
12
Content available Kryptosporydioza u osob zakazonych HIV
80%
EN
Cryptosporidium parvum is a coccidian parasite that affects millions of people worldwide. Clinical outcome of human cryptosporidiosis differs between immunocompetent and immunodeficient individuals. C. parvum is responsible for causing protracted and life-threatening diarrhea, biliary, and pulmonary infections in immunocompromised persons, especially in patients with AIDS. Though no effective treatment has been found so far, early diagnosis may be useful in controlling the infection. Thirty-eight stool specimens obtained from 35 HIV-positive patients admitted to the Clinic of Infectious Diseases in Poznań, Poland, were examined for the detection of oocysts, coproantigen and DNA of Cryptosporidium using standard microscopic, immunologic and molecular diagnostic methods. The presence of Cryptosporidium was detected in 10 HIV-positive patients. Oocysts, coproantigen and DNA of this parasite were identified solely in one specimen while Cryptosporidium DNA was detected in 8 specimens. Cryptosporidium coproantigen was found only in one sample. Although, the PCR was the most useful technique in the detection of Cryptosporidium in HIV-positive patients it should be noted that PCR has many pitfalls and needs to be carefully controlled to avoid both false positive and false negative results.
PL
Hipertrójglicerydemia (HT) jest rzadką przyczyną ostrego zapalenia trzustki (OZT.). Może mieć charakter idiopatyczny (HT pierwotna) lub wtórny u osób nadużywających alkoholu, w przebiegu cukrzycy, ciąży oraz stosowania niektórych leków. Celem badania byla ocena częstości występowania HT z podziałem według jej przyczyn u chorych z OZT na początku choroby oraz porównanie ciężkości choroby u osób z HT i z prawidłowym stężeniem trój glicerydów w surowicy krwi. Stężenie trój glicerydów w surowicy krwi bylo badane w pierwszym dniu choroby u grupy chorych hospitalizowanych z rozpoznaniem OZT w Klinice Chorób Metabolicznych i Gastroenterologii Instytutu Żywności i Żywienia (214 chorych). Porównano częstość występowania ciężkiej (martwiczo-krwotocznej) postaci choroby oraz powikłań miejscowych i ogólnoustrojowych w grupie chorych z HT w porównaniu do pozostałych chorych. W 3 przypadkach (1,4%) uznano, że HT była przyczyną OZT. U tych chorych stężenie trój glicerydów przekraczało 1000 mg/dl (11,3 mmol/L). U 69 chorych (32,2%) stwierdzono podwyższone stężenie trój glicerydów powyżej 180 mg/dl (2,03 mmol/dl). W 47 spośród tych chorych rozpoznano etanolowe OZT, u 15 pierwotną HT, 6 chorych miało cukrzycę, 1 kobieta była w ciąży a w dwóch przypadkach HT uznano za polekową. W grupie chorych z HT martwiczo-krwotoczne OZT rozpoznano u 32 osób (46,3%) w porównaniu do 23,4% wśród pozostałych chorych (p<0,05). Ogólnoustrojowe powikłania OZT były stwierdzone u 8 chorych z HT (11,5%) w porównaniu do 7,0% w grupie pozostałych chorych (NS), zaś powikłania miejscowe (pseudotorbiele lub ropnie) rozpoznano u 32 chorych z HT (46,4%) w porównaniu do 23,0% wśród pozostałych chorych (p<0,05). U chorych z HT stwierdzono częstsze występowanie martwiczo-krwotocznej postaci OZT oraz miejscowych powikłań choroby w porównaniu do pozostałych chorych z OZT. Hipertrójglicerydemia może być istotnym czynnikiem mającym wpływ na przebieg OZT u części chorych, zwłaszcza u osób z etanolowym ostrym zapaleniem trzustki.
EN
Hypertriglicerydemia (HTG) is a rare cause of acute pancreatitis (AP). It may be primary in origin or secondary to alcohol abuse, diabetes mellitus, pregnancy and use of drugs. The elevation of serum triglyceride probably induces the release of free fatty acids, responsible for the pancreatic damage. Triglyceride level in serum was measured in the first day of pain in the group of patients hospitalized with the diagnosis of acute pancreatitis (214 pts). The incidence of necrotic form of AP, general and local complications of the disease in the group of pts with HTG in comparison to the other pts were, compared. In 3 cases (1.4%) hypertriglycerydemia was established as a reason of AP In those pts the level of serum triglyceride exceeded 1000 mmol/dl (11.3 mmol/L). The serum level of triglyceride was abnormal (>180 mg/dl, 2.03 mmol/L) in 69 cases (32.2%). In 47 cases ethanol AP was diagnosed, in 15 pts primary HTG was established, 6 pts had diabetes mellitus, 1 woman was pregnant and in 2 cases HTG was secondary to the use of drugs. In the group of pts with HTG necrotic AP was present in 32 pts (46.3%) in comparison to the 23.4% in other pts (p<0.05). General complications of AP were diagnosed in 8 pts with HTG (11.5%) in comparison to 7% in the other pts (NS) and local complications (pseudocysts or abscesses) were present in 32 pts with HTG (46.4%) and in 23% in the other pts (p<0.05). Although responsible only for a small minority of cases of acute pancreatitis, HTG is a common condition among patients with AP The incidence of necrotic AP and local complications of the disease (pseudocysts or abscesses) is higher in the group of patients with hypertriglycerydemia than in the rest of patients with AP. HTG may contribute to the course of the disease in some patients (especially with ethanol AP).
first rewind previous Strona / 215 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.