Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wina jablkowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest przedstawienie zawartości związków polifenolowych w winach owocowych oraz zwrócenie uwagi na możliwość ich korzystnego wpływu na zdrowie ze względu na obecność aktywnych biologicznie składników. Najczęściej procesowi fermentacji poddawane są jabłka, wiśnie oraz owoce czarnej porzeczki i aronii. Wina jabłkowe i wiśniowe należą do produktów o średniej zawartości polifenoli, jednak są one bogatsze w te związki niż białe wina gronowe. Duży potencjał antyoksydacyjny mają napoje fermentowane z aronii i czarnej porzeczki. W winie aroniowym związki polifenolowe występują na poziomie zbliżonym do czerwonego wina gronowego. Równie wysoka zawartość polifenoli cechuje wina porzeczkowe.
EN
The aim of the article is to present an overview on the content of phenolic compounds in fruit wines and to draw attention to the possibility of their beneficial effects on health due to the presence of biologically active ingredients. Apples, cherries, black currants and chokeberry are the most frequently subjected to fermentation fruits. Apple and cherry wines belong to the products with an average content of polyphenols. They are, however, richer in these compounds than white grape wine. Chokeberry and black currant fermented beverages have large antioxidant potential. Polyphenolic content of chokeberry wine is similarto red grape wine. Equally high content of polyphenols was recorded in currant wines.
EN
With this article I would like to pay homage to our tradition of making of excellent fruit wines and to consider abilities of our wine makers to act on the global market
PL
Badano optymalną ilość dodatku kwasu mlekowego i brzeczki piwnej dla otrzymania napoju winopochodnego charakteryzującego się odpowiednimi cechami smakowo-zapachowymi. Dodatek brzeczki piwnej może pozwolić na obniżenie kosztów produkcji, co jest sprawą niezwykle ważną w przypadku dużej konkurencji na rynku. Szczególnie istotne może być to w latach, w których ceny owoców będą wygórowane lub ich podaż mała. Porównanie cech sensorycznych poszczególnych win z różnym procentowym udziałem brzeczki piwnej pozwoli ustalić ich optymalny skład. W otrzymanych winach oprócz standardowej analizy chromatograficznie zostały oznaczone powstałe estry kwasu mlekowego. Część win sporządzonych z udziałem moszczu jabłkowego poddano miesięcznej maderyzacji w celu sprawdzenia ewentualnych zmian aromatu i smaku win dokwaszonych kwasem mlekowym.
EN
The optimum addition of the lactic acid and beer wort was tested in order to receive wine type drink with the prosper taste and flavours characteristic. The addition of the beer wort allows to reduce the production costs what is very important in view of a big competition on the market. It may be especially important during years when fruit prices are high or fruit supply is small. The comparison of the sensory characteristic of the particular wines with a different content of beer wort will allow to establish its optimum content. Besides the standard chromatography analysis lactic acid esters were measured in the tested wines. Some part of wine produced with the addition of the apple must were maderised for a period of month in order to test the eventual changes of in flavor and test of wines acidified with lactic acid.
EN
Weighing method and account scaling metod of contents of ash in fruit wines are compared in this work. The first method is weight and the second relies on designation amount of chemical elements in wine: potassium, sodium, calcium, magnesium, phosphorus and next enumeration of contents of ash according to formula processed by German scientists. Object of research were: apple wines, chokeberry wines, apple-chokeberry (70:30) wines and chokeberry-apple wines (70:30). Differences in wines amongst computational and weight designated ash amount from 3,8% to 12%. Contents of ash received in wines fulfill the demands of granted norms.
PL
W pracy porównano metodę wagową z metodą obliczeniową oznaczania popiołu w winach owocowych. Metoda obliczeniowa polega na oznaczeniu ilości pierwiastków w winie: potasu, sodu, wapnia, magnezu, fosforu, a następnie wyliczeniu zawartości popiołu według wzoru opracowanego przez niemieckich naukowców. Przedmiotem badań były wina jabłkowe, aroniowe, jabłkowo-aroniowe (70:30) oraz aroniowo-jabłkowe (70:30), otrzymane z koncentratów Różnice pomiędzy popiołem obliczeniowym a popiołem wyznaczonym wagowo w winach wynoszą od 3,8% do 12%. Wyliczone zawartości popiołu we wszystkich winach spełniają wymagania norm.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.