Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sniffing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawione zostały metody stosowane do realizacji podsłuchu w sieciach lokalnych opartych na koncentratorach i przełącznikach. Przedstawione również zostały techniki, które można wykorzystać do wykrycia podsłuchu w sieci i podstawowe sposoby zabezpieczenia przed podsłuchem.
EN
This article presents methods used to sniff local networks built with hubs and swithes. Methods used to detect sniffers on local network were also presented as well as basic countermeasures against sniffing.
PL
Artykuł prezentuje sposób realizacji, cechy charakterystyczne i zasadę działania urządzenia wykrywającego pakiety zawierające dane zaszyfrowane przesyłane w sieciach opartych o stos protokołów TCP/IP. Detektor zrealizowano w oparciu o system SPARTAN 3E Development Kit firmy Digilent [1]. Kluczowym elementem jest układ FPGA xc3s1600e firmy Xilinx [2]. W artykule przedstawiono schemat blokowy detektora, informacje o sprawności detekcji rozwiązania programowego oraz sprzętowego, zasobach logicznych zajętych przez układ.
EN
The paper describes how to realize a device which can detect encrypted data transfer in computer networks based on the TCP/IP protocols stack. Its features and principles of operation are given. The device is based on the Digilent's SPARTAN 3E Development Kit [1] whose key element is the Xilinx's xc3s1600e [2]. The available publications about distinguishing ciphertext from plaintext tell only that methods typical for randomness check of encrypting algorithms can be used [6]. Many alternative (in field of data distinguishing), interesting publications about steganography [7], computer worms and viruses detection can be easily found [3, 4]. Exemplary implementations of those in FPGA are not difficult to find, either [8]. Lack of publications in the field of encrypted message detection was partial motivation for this paper (Section 1). The presented algorithm of encrypted data detection is based on theorems from [9, 10]. It has advantages and disadvantages, which are discussed (Section 2). The detector (of so called 2nd order) chosen for implementation has good theoretical efficiency (Tab. 1). Its block diagram is shown in Fig. 1 (Section 3). The results of synthesis and implementation are given in Tab. 2, and its efficiency in Tab. 3. The functionality of all blocks of Fig. 1 is discussed (Sections 4 and 5). The efficiency of the implemented device is almost as good as the theoretical one. There are two main limitations - lower (100 B) and upper (1460 B) length of the Ethernet frame data field, and maximum frequency of device clock, which makes it unable (as for xc3s1600) to operate in Gigabit Ethernet networks (Section 6). The presented device can be used as a network data analyzer, a ciphertext detector and a network anomaly detector.
3
Content available remote Wybrane ataki na systemy bazodanowe
89%
PL
Systemy bazodanowe oraz zawarte w nich dane są jednym z najważniejszych elementów współczesnego świata informatyki. W obecnych czasach rośnie zagrożenie związane z bezpiecznym przechowywaniem danych. Celem tego artykułu jest dokonanie klasyfikacji oraz analizy wybranych typów ataków na system zarządzania bazami danych. W artykule dokonano klasyfikacji ataków, scharakteryzowano i przeprowadzono wybrane ataki na RDBMS w szczególności ataki DoS, wnioskowanie, ataki socjotechniczne, testy penetracyjne, podsłuchiwanie pakietów oraz ataki z wykorzystaniem luk w programach - SQL Injection.
EN
Database systems and the data they contain, are one of the most important elements of the modern world of computer science. Nowadays, threat greatly increases for the safe storage of data. The purpose of this article is to classify and analyze the selected types of attacks on the database management system. At the beginning selected attacks on the DBMS are classified and described. Afterwards, exemplary attacks were carried out in the test environment. The attacks on the DBMS includes: DDoS attacks, inference, social engineering, penetration test, packet sniffing and attacks using vulnerabilities in programs like SQL Injection.
PL
Celem badań była analiza ruchu w sieci komputerowej z wykorzystaniem wybranych modeli multifraktalnych. W części teoretycznej omówiono podstawowe zagadnienia związane z oprogramowaniem zbierającym dane w sieci komputerowej, klasyfikacją przebiegów czasowych przy użyciu wykładnika Hurst’a. Opisano metody wykorzystane do wyznaczenia widm multifraktalnych. W części badawczej dokonano analizy przepływu ruchu w sieci komputerowej na podstawie liczby pakietów oraz prędkości przesyłania danych. Wykonano analizę wykładnika Hurst’a wyznaczanego dla poszczególnych przebiegów czasowych. Dokonano analizy widm multifraktalnych utworzonych dla badanych rodzajów ruchu sieciowego.
EN
The aim of this work was computer network traffic analysis. Theoretical part describes issues referring to network traffic capture software, time-series classification using Hurst exponent and multifractal spectrum creating methods. In research part was made an analysis of network traffic based on a number of packets and data transfer speed. It was also made a Hurst exponent analysis and a multifractal spectrum analysis for each type of analyzed network traffic. After the research it was possible to draw conclusions about characteristic of analyzed network traffic.
EN
This article describes security mechanisms used by 3rd-7th layers in OSI/ISO network model. Many of commonly used protocols by these layers were designed with assumption that there are no intruders. Such assumption was true many years ago. The network situation has been changed for last few years and we should realize that some properties of existing protocols may be abused. Moreover, we should exchange some of them or create new versions. There are some methods and guidelines concerning secure programming, but there is also lack of guidelines about creating secure protocols. Authors see the necessity of such guideline and this article is an attempt at analysing existing solutions and selecting some universal and important patterns.
PL
Artykuł opisuje popularne mechanizmy bezpieczeństwa stosowane w istniejących protokołach sieciowych środkowych i górnych warstw modelu OSI/ISO (od trzeciej warstwy włącznie). Wiele spośród tych protokołów zostało zaprojektowanych bardzo dawno temu i chociaż do dzisiaj są wykorzystywane i spisują się bardzo dobrze to jednak umożliwiają pewne nadużycia swojej funkcjonalności. Wiele z opisanych tutaj protokołów nie bierze pod uwagę ataków sieciowych. Autorzy postanowili wyselekcjonować pewną grupę protokołów, które mogą posłużyć do analizy zagrożeń sieciowych. Dzisiaj, mając pewne niebezpieczne rozwiązania jesteśmy bogatsi o pewne praktyczne doświadczenia z tym związane. Pozwala to analizować zagrożenie, klasyfikować je i wreszcie skutecznie im przeciwdziałać w nowych protokołach. Często są to rozwiązania lokalne, tworzone przez pewne grupy studentów lub konkretne firmy. Powstają również nowe, globalne rozwiązania. W pierwszym przypadku, nowy protokół może stanowić realne zagrożenie ze strony intruza. W drugim, należałoby poddać przynajmniej częściowej analizie formalnej nowe rozwiązanie. Istnieje wiele metod skupiających się na tworzonym oprogramowaniu, jednak często protokoły, jako rozwiązania autorskie są pomijane w analizie. Artykuł jest również próbą wstępnej klasyfikacji zagrożeń i stworzenia pewnych uniwersalnych rad dla twórców nowych rozwiązań. W pracy zarysowuje się potrzeba zmian pewnych istniejących rozwiązań, których słabości są opisane w artykule. Autorzy są przekonani, że niebezpieczny protokół nie może być użyty w bezpiecznym programie, bo jak np. można stworzyć bezpieczny program, jeśli protokół nie posiada odpowiedniego mechanizmu uwierzytelniania? Ten i wiele innych aspektów bezpieczeństwa zostało w pracy poruszonych i omówionych na przykładzie istniejących rozwiązań.
EN
This article describes security mechanisms used by Data Link and Network layers in OSI/ISO network model. Most of protocols for these layers were designed with assumption that there are no intruders, that every device in the network should trust to other devices. Some basic level of trust is necessary, but if this level is too high, standard protocols may be abused. Article classifies some vulnerabilities and network threads. This paper is also an attempt to create some basic rules and requirements which should be met by secure network protocols.
PL
Praca opisuje mechanizmy bezpieczeństwa stosowane w najniższych warstwach sieciowych modelu OSI/ISO, tj. warstwie łącza danych I sieciowej. Warstwa fizyczna została również opisana, jednak ze względu na swoją odmienną specyfikę nie jest główną częścią artykułu. Większość protokołów stosowanych w wymienionych warstwach została stworzona wiele lat temu. Nikt wtedy nie zastanawiał się nad bezpieczeństwem sieci. Podstawowym założeniem wielu z nich była zasada, że każde urządzenie działa zgodnie z założeniem projektanta i że można ufać każdej informacji, która pojawia się w sieci. Pewien poziom zaufania jest konieczny, jednak jeśli jest zbyt duży, może prowadzić do nadużyć. Publikacja próbuje również sklasyfikować pewne podstawowe zagrożenia, jak również metody zabezpieczania sieci. Jest to próba uszeregowania pewnych metod, które wydają się niezbędne dla zapewnienia nie tylko poufności, ale ogólnie pojętego bezpieczeństwa sieci.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.