Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 197

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  patogeny grzybowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
EN
The article discusses problems concerning qualitative changes in corn grains occuring during their storage and limiting their consumption value.They depend on the physical state of corn grains and the environment conditions.The most efficient method of crops preservation that inhibits the development of pathogenic fungi is cooling and ventilation.Research into other methods of fighting pathogenic fungi has beeb carried out.The results of the laser light application seem to be interesting.It has been found that therehis a relation between pathogenic fungi and water radicals and laser bio-stimulation influances earlier germination and better growth of plants.
EN
European beech is a superior competitor among the trees of Central Europe, often growing in pure stands. We proposed a hypothesis, that once beech has reached dominance in forest community, it's recruitment could become limited due to the gradual accumulation of pathogens attacking seeds and seedlings. We employed data on seed production and germination along with a field experiment to estimate the germination success of beech in two old-growth forests. Beech produced more seeds than the co-occurring coniferous trees, but less than 1% of beechnuts germinated in the next season. In the field experiment, the percentage of decayed beechnuts was 57% in the Carpathians and 61% in the Alps. Most of the dead germinants and decayed beechnuts were infested by fungi. The average number of fungal colonies per one sample in the Carpathians was significantly higher after mast year than one year before, while the differences between the Alps and Carpathians after mast years were statistically not significant. Fungi have been isolated from practically all dead beechnuts and dead germinants. The number of beechnuts per seed trap, the number of germinants around it and the relative number of fungal colonies obtained from plastic boxes placed in the same sample plot were not significantly correlated. The mortality of germinants continued throughout the spring; the number of life germinants in the middle of May amounted to 0.87% of the initial number of beechnuts in the Carpathians and only 0.28% in the Alps. High rates of beechnut and germinant mortality could probably offset the huge reproductive effort of European beech in old-growth stands and limit the possibility to attain absolute dominance by that species. However, our hypothesis that the build-up of fungal pathogens on the forest floor old-growth stands is able to stop the regeneration of beech still needs to be tested using larger data sets.
EN
Bacteriological infections and mycoses have recently been on the increase. They are increasingly more difficult to combat because of the ever-rising resistance of the strains to the so-far effective antibiotics. The increase in mycosis cases should not be attributed to health-care factors alone. Agriculture and food-processing industries play a huge part. The authors deal with the strategies deployed in combating fungal pathogens.
PL
W ostatnich latach obserwuje się znaczny wzrost różnego rodzaju infekcji bakteryjnych i grzybiczych. Zakażenia tego rodzaju są coraz trudniejsze do wyleczenia, ponieważ wzrasta równie szybko oporność szczepów na skuteczne do tej pory leki. Przyczyn wzrastającej częstotliwości występowania zakażeń grzybiczych nie należy łączyć wyłącznie z medycyną. Wielka rolę odgrywa tu też postępowanie w rolnictwie i przemyśle spożywczym. Autorki omawiają strategie, stosowane w zwalczaniu patogennych grzybów.
EN
Progressive degradation of the environment caused, among others, by the excessive use of chemical pesticides forces us to look for alternative methods of protecting crops against pathogens. Definitely beneficial for the environment, but also, as confirmed by numerous studies, the use of biological control mechanisms can be an effective solution. The bacteria can inhibit the growth of fungi through the production of enzymes that lyse their cell walls, such as chitinases and glucanases, but also by limiting the availability of microelements important to growth, such as iron, by chelating them to siderophores, and finally producing antibiotics and secondary metabolites, like 2,4-DAPG. The present study examined 16 strains of bacteria isolated from Medicago sativa rhizosphere for their suitability for the control of fungal pathogens such as Fusarium culmorum and Phoma medicaginis. Among of bacteria were strains belonging to the family Bacillaceae (genus Bacillus, Lysinibacillus and Paenibacillus), the family Pseudomonadaceae (genus Pseudomonas), the family Xantomonadaceae (genus Stenotrophomonas) of the Enterobacteriaceae family (genus Citrobacter, Leclercia and Raoultella) and of the family Rhizobiaceae (genus Sinorhizobium). In vitro, both on solid and liquid media, all bacterial strains were able to limit the growth of Fusarium culmorum and Phoma medicaginis. The effective inhibitors of Fusarium culmorum Cul-3 were Roultella planticola KK 8a, Pseudomonas corrugata KK 12, and both strains belonging to Stenotrophomonas maltophilia KK 8b and KK 9b. Limiting the development of the second Medicago pathogen, Phoma medicaginis, was the most effective after the use of Pseudomonas corrugata KK 7, Leclercia adecarboxylata KK 6 and Pseudomonas brassicacearum KK 5. By studying the mechanisms that may be potential for bacteria to inhibit the growth of fungi was tested production of lytic enzymes the cell walls, and siderophores. All bacterial strains showed β-1,3-glucanase activity in the range of 2.3 to 72.5 μmol glucose /mg protein/min. Five strains showed chitinolytic activity, with Stenotrophomonas maltophilia KK 8b being the most active. Thirteen of the 16 analyzed strains of rhizobacteria were able to produce iron chelating compounds, siderophores. In addition, the presence of the phlD gene was confirmed in Pseudomonas brassicacearum KK 5 and P. corrugata KK 12, which may indicate the production of 2,4-DAPG. The results obtained indicate that the bacteria isolated from the rhizosphere have the potential for biological control of fungal pathogens, which limit the plant cultivation, using various mechanisms. The use of rhizobacteria as biopesticides is an environmentally friendly alternative to chemical plant protection products.
PL
Postępująca degradacja środowiska spowodowana między innymi nadmiernym wykorzystywaniem chemicznych środków ochrony roślin zmusza nas do poszukiwania alternatywnych metod zabezpieczania upraw przed patogenami. Zdecydowanie korzystnym dla środowiska ale również, jak potwierdzają liczne badania, skutecznym rozwiązaniem może być wykorzystanie mechanizmów zwalczania biologicznego. Bakterie mogą ograniczyć rozwój patogenów grzybowych poprzez produkcję enzymów lizujących ich ściany komórkowe, takich jak chitynazy i glukanazy ale także poprzez ograniczenie dostępności ważnych dla ich wzrostu mikroelementów, jak żelazo, chelatując je do sideroforów, czy wreszcie produkując grzybobójcze antybiotyki i metabolity wtórne, jak 2,4-DAPG.W niniejszych badaniach przeanalizowano 16 szczepów bakterii wyizolowanych z ryzosfery Medicago sativa pod kątem ich przydatności do zwalczania patogenów grzybowych takich jak Fusarium culmorum i Phoma medicaginis. Wśród bakterii były szczepy należące do rodziny Bacillaceae (rodzaju Bacillus, Lysinibacillus i Paenibacillus), z rodziny Pseudomonadaceae (rodzaju Pseudomonas), z rodziny Xantomonadaceae (rodzaju Stenotrophomonas), z rodziny Enterobacteriaceae (rodzaju Citrobacter, Leclercia i Raoultella) oraz z rodziny Rhizobiaceae (rodzaju Sinorhizobium). W warunkach in vitro zarówno na pożywkach stałych jak i płynnych wszystkie analizowane szczepy bakterii były zdolne do ograniczenia wzrostu Fusarium culmorum oraz Phoma medicaginis. Do skutecznych inhibitorów rozwoju Fusarium culmorum Cul 3 należy zaliczyć szczepy Roultella planticola KK 8a, Pseudomonas corrugata KK 12, oraz oba szczepy należące do Stenotrophomonas maltophilia KK 8b i KK 9b. Ograniczenie rozwoju drugiego patogena Medicago, tj. grzyba Phoma medicaginis było najskuteczniejsze po zastosowaniu szczepów Pseudomonas corrugata KK 7, Leclercia adecarboxylata KK 6 i Pseudomonas brassicacearum KK 5. Badając mechanizmy, które mogą stać za potencjałem bakterii do hamowania wzrostu grzybów sprawdzono produkcję enzymów lizujących ściany komórkowe oraz sideroforów. Wszystkie szczepy bakterii wykazywały aktywność β-1,3-glukanazy w zakresie od 2,3 do 72,5 μmol glukozy/mg białka/min. Pięć szczepów wykazało aktywność chitynolityczną, największą aktywnością charakteryzował się szczep Stenotrophomonas maltophilia KK 8b. Trzynaście z 16 analizowanych szczepów ryzobakterii było zdolnych do produkcji związków chelatujących żelazo, sideroforów. Ponadto u Pseudomonas brassicacearum KK 5 i P. corrugata KK 12 potwierdzono obecnośc genu phlD, co może świadczyć o produkcji 2,4-DAPG. Jak wynika z przeprowadzonych badań bakterie izolowane z ryzosfery posiadają potencjał do zwalczania patogenów grzybowych ograniczających uprawy, wykorzystując do tego szereg mechanizmów. Zastosowanie ryzobakterii jako biopestycydy jest przyjazną dla środowiska alternatywą dla chemicznych środków ochrony roślin.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.