Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 194

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sacharoza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
1
Content available remote Sacharoza jako surowiec przemysłowy
100%
EN
Sucrose, as a leading world commodity for centuries, has become subject of intensive investigations initiated mainly by the fact that the global production exceeds 115 million tons per year. The attractiveness of sucrose as an organic raw material arises from its low molecular weight, optical purity, crystalline state, and the price that is in the range of the standard organic solvents. However, there are also several reasons for a low utilization of sucrose in chemical industry. Sugars are polyfunctionalized molecules with hydroxyl groups of similar reactivities, are too polar to be soluble in organic solvents except pyridine, dimethyl sulfoxide, or dimethylformamide, they have more chiral centers than required for non-sugar target structures, and the glycosidic linkage in disaccharides is acid sensitive. Efforts to extend applications of sucrose can be identified in the term of its degradation to compounds with a lesser number of carbon atoms, the modification on all hydroxyl groups, the development of macromolecules, a partial transformation of sucrose, and the enzymatic oligosaccharide synthesis. Currently, the industrial utilization of sucrose covers about 5% of the global production and several following examples can illustrate the most important achievements in this field. The hydrolysis of sucrose is a well-established historical process giving invert sugar that serves as bulk chemical for D-mannitol production and can be also a source of both D-glucose and D-fructose. A fully esterified but mixed sucrose acetate butyrate has used in plastics, lacquers and inks. Monoesters of sucrose with long chain fatty acids have been manufactured as non-ionic surfactants for many years. Furthermore, sucrose monoester (SemperfreshŽ) is applied to the fruits as a semi-permeable membrane while polyesters containing 6-8 ester per molecule (OlestraŽ) are low calorie fats. Aluminium salt of sucrose octasulphate (SucralphateŽ) is produced for the treatment of gastric ulcers. An intensive sweetener, 4,1',6'-trichloro-4,1',6-trideoxygalactosucrose (sucralose), is produced by a selective chemical transformation of sucrose. Isomaltulose (PalatinoseŽ)is a product of enzymatic conversion of sucrose and it can be used as chemical feedstock for speciality products. Subsequent hydrogenation of isomaltulose gives isomalt (PalatinitŽ). Finally, fructo-oligosacharides (ActilightŽ) are manufactured by enzymic action of fructosyltranserase on sucrose. Both last products possess very similar properties; both are low caloric and promote a growth of bifidobacteria.
PL
Przedstawiono ciąg równań kinetycznych, opisujących enzymatyczną hydrolizę sacharozy w zależności od zastosowanego w roztworze stężenia. Na podstawie ich analizy oraz wyników doświadczalnych wyszczególniono jedno z nich, które w sposób możliwie dokładny opisuje powyższy proces i z tego względu powinno być wykorzystane w obliczeniach projektowych i modelowych bioreaktorów.
EN
The sequence of kinetics equations, describing enzymatic hydrolysis of sucrose in dependence of used strenght of solution is given. On the basis of their analysis and experimental results one, which describes in the most precise way the above process, was chosen. It should be used in project calculations and bioreactors modelling.
6
88%
PL
Badano szybkość krystalizacji sacharozy w temperaturze 50°C z roztworów czystych o przesyceniu 1,1. Roztwory te poddawano przed krystalizacją wygrzewaniu w temperaturze 90°C. Wygrzewania prowadzono w zakresie od 0 do 90 min. Maksimum szybkość i krystalizacji wystąpiło przy 20-minutowym czasie wygrzewania. Może to świadczyć o występowaniu optymalnej wielkości pakietów wbudowujących się w siatkę krystaliczną.
PL
Współczesne technologie produktów niskokalorycznych przewidują wykorzystanie skrobi modyfikowanych do celów spożywczych oraz zastąpienie sacharozy innymi substancjami słodzącymi. W związku z tym wydaje się konieczne prowadzenie badań modelowych preparatów skrobi modyfikowanych z sacharozą i jej zamiennikami. Celem niniejszej pracy była ocena wpływu sacharozy i jej zamienników na wybrane właściwości reologiczne preparatów skrobiowych. Materiał badawczy stanowiły handlowe modyfikowane skrobie ziemniaczane: skrobia utleniona żelująca (E 1404), fosforan diskrobiowy (E 1412), acetylowany fosforan diskrobiowy (E 1414) i acetylowany adypinian diskrobiowy (E 1422) produkowane przez Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego S.A. w Luboniu oraz sacharoza, sorbitol, acesulfam K, aspartam. Wymienione skrobie przebadano pod względem zdolności wiązania wody i rozpuszczalności w wodzie w temperaturze 25 i 60 °C, wyznaczono również krzywe płynięcia przy użyciu reometru rotacyjnego Rheolab MC1. Do wyznaczenia krzywych płynięcia przygotowano 5 % kleiki skrobiowe w wodzie, w roztworze sacharozy lub jej zamienników. Stężenie sacharozy było dobrane zgodnie ze stężeniem sugerowanym przez producentów budyniów spożywczych, natomiast pozostałe roztwory słodzików sporządzono tak, by stopień słodkości był porównywalny ze słodkością roztworu sacharozy. Kleiki bezpośrednio po przygotowaniu umieszczono w elemencie pomiarowym reometru rotacyjnego i wykonano pomiar w temperaturach 25 ± 0,5 °C, 40 ± 0,5 °C i 60 ± 0,5 °C. Wykreślono krzywe płynięcia, a do ich opisu zastosowano model Herschela-Bulkley`a.
EN
Under the contemporary technologies, modified starches will be used in food products, and saccharose will be replaced with other sweeteners. Thus, it seems indispensable to conduct model studies on preparations of modified starches containing saccharose and its substitutes. The objective of this paper was to assess the effect of saccharose and its substitutes on some selected rheological properties of starch preparations. The investigation materials were commercial, modified potato starches: oxidized gelating starch (E1404), distarch phosphate (E1412), acetylated distarch phosphate (E1414), and acetylated distarch adipate (E1422) produced by the ‘Wielkopolskie Przedsiebiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego S.A.’ Joint Stock Co. in Luboń, as well as saccharose, sorbitol, acesulfame K, and aspartame. The above indicated starches were analyzed with regard to the water binding capacity and water solubility at 25 °C and 60 °C. Furthermore, flow curves were determined using a Rheolab MC1 rheometer. For the purpose of determining those flow curves, 5 % starch gels were prepared in water, saccharose solution, or in solutions of the saccharose substitutes. The saccharose concentration was chosen so as to comply with the concentration suggested by manufacturers of blancmanges, and the other solutions of sweeteners were prepared to make their sweetness comparable to the sweetness of the saccharaose solution. The ready made gels were immediately placed in the measuring element of rotational rheometer and the measurements were taken at a temperature of 25 ± 0.5 °C, 40 ± 0.5 °C, and 60 ± 0.5 °C. Flow curves were drawn up and described using a Herschel-Bulkley model.
PL
Przedstawiono wyniki badań nad zastosowaniem sacharozy jako dodatku do materiału LTO w celu zwiększenia jego przewodnictwa w bateriach litowo-jonowych.
EN
The results of research on the use of saccharin as a component of LTO material to increase electrical conduction in lit-ions batteries.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.