Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 55

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Przedstawiono doświadczalną metodę określania udziałów poszczególnych systemów poślizgu w odkształcanych plastycznie monokryształach RSC. Metoda ta opiera się na koncepcji Chin 'a i wsp. [1], która przedstawia matematyczny sposób opisu deformacji kryształów odkształcanych jednocześnie w kilku systemach poślizgu. Praktyczne działanie metody zostało zilustrowane w przypadku rozciąganych monokryształów miedzi o różnych orientacjach krystalograficznych.
EN
In the paper a method of quantitative determination of simple shear in each active slip system of the plastically deformed FCC single crystals is presented. The method is based on the concept of Chin et dl. [1], which proposes a mathematical approach of describing the plastic deformation of crystals produced by multiple slip. A practical use of the method is illustrated in the case of differently oriented copper single crystals deformed by tension.
PL
Uzyskane w pracy niskotemperaturowe (77K) charakterystyki rozciągania silnie odkształconych monokryształów Cu-8%at.Al ujawniają istnienie istotnie różnych mechanizmów deformacji w zależności od wyjściowej orientacji krystalograficznej. Analiza figur biegunowych płaszczyzn {111} wykazuje, iż monokryształy rozciągane wzdłuż kierunku bliskiego [112] wykazują rozpad początkowej orientacji na co najmniej pięć nowych, podczas gdy te z okolicy środka trójkąta podstawowego, np. [1 4 5], rozpadają się tylko na trzy orientacje związane z obszarami osnowy oraz dwóch rodzin bliźniaków pierwszego rządu. Zasugerowano, że różnice w mechanizmach deformacji badanych monokryształów są silnie związane z naprężeniowo kontrolowanym procesem przecinania się bliźniaków odkształcenia.
EN
In the paper Iow temperature (77K) tensile characteristics of heavily deformed Cu-8at.%Al single crystals are presented, which document a strong correlation between the initial crystallographic orientation and a particular mechanism of crystal plastic deformation. On the basis of[l 11] pole figures measurements it is shown that the original lattice of single crystals with the tensile axis oriented close to the [11 2] direction is divided into at least five differently oriented regions, whereas that one of single crystals of the orientation located somewhere in the center of the basic stereographic triangle, e.g. [145], into three differently oriented crystal regions only. It is suggested that basic differences in the mechanisms of plastic deformation of the deformed single crystals are strongly connected with the stress controlled process of intersection of mechanical twins.
PL
Określenie krytycznego naprężenia bliźniakowania było przedmiotem wielu badań (Suzuki, Barrett, Acta Metallurgica 1958; Venables, Philosophical Magazine 1961; Haasen, King, Zeitschiftf. Metallkunde 1960; Thornton, Mitchell, Philosophical Magazine 1961). Stworzono kilka modeli, w których naprężenie to jest zależne od wielu parametrów, między innymi: energii błędu ułożenia, gęstości dyslokacji, temperatury, prędkości odkształcenia, sił tarcia wewnątrz sieci krystalicznej. Według akceptowanej powszechnie teorii dyslokacyjnej (Hirth, Lothe: The Theory of Dislocations, 1982), aby miał miejsce proces bliźniakowania, naprężenie płynięcia musi osiągnąć wartość co najmniej gamma/b; gdzie gamma - jest energią błędu ułożenia, natomiast b - jest wektorem Burgersa dyslokacji bliźniakującej. W niniejszym artykule przeprowadzone pomiary eksperymentalne krytycznego naprężenia bliźniakowania w monokryształach Cu-8%at.Al przy wykorzystaniu metody nieciągłej zmiany orientacji, potwierdzają, że minimalne naprężenie bliźniakowania jest zdominowane członem gamma/b, który stanowi około 70 % zmierzonej wartości. Ponadto podjęto również dyskusję nad anizotropią naprężenia krytycznego dla wybranych systemów bliźniakowania oraz stanów umocnienia odkształceniowego badanych monokryształów.
EN
Determination of twinning stress was a subject of many investigations (Suzuki, Barrett, Acta Metallurgica 1958; Venables. Philosophical Magazine 1961; Haasen, King, Zeitschift f. Metallkunde I960; Thornton, Mitchell, Philosophical Magazine 1961). A number of models was proposed where the twinning stress depends on stacking fault energy, density of dislocations, temperature, strain rate and friction stress of crystal lattice. According to the commonly accepted dislocation theory (Hirth. Lothe: The Theory of Dislocations, 1982), the twinning process will take place when the flow stress will exceed the value or gamma/b, where gamma- is stacking fault energy, and b is the Burgers vector of twin dislocation. Taking advantage of the method o' discontinuous change of crystal orientation, the experimental measurements of critical twinning stress in Cu-8at.%Al single crystals are carried out. Results confirm that the minimum twinning stress is mainly controlled by gamma/b ratio, which contributes up to about 70 % of the total value of twinning stress. Moreover, in this work the authors disscuss also the affect of wort, hardening on the anisotropy of critical stress for the selected twin systems of the Cu-8at. %Al single crystals.
EN
Cerussite, the most important oxidized lead mineral in the Upper Silesian Zn-Pb deposits, occurs in two readily distinct types: fine-grained cerussite replacing galena in-situ and macrocrystalline cerussite filling open fractures and cavities. Microscopic observations and thermodynamic considerations lead to the conclusion that galena can be oxidized to lead carbonate directly, not necessarily through an intermediate sulphate phase. Locally present iron sulphides undergoing oxidation acidify solutions and provide ferric ions which are important oxidizing agents. In such microenvironments, anglesite can preferentially form. Cerussite and galena commonly coexist together with non-oxidized zinc sulphides. It is difficult to explain such assemblages if galvanic couplings made of these two sulphides are not considered. These couplings are only formed when these two sulphides are in direct contact. In such an assemblage, galena undergoes oxidation, mostly to cerussite, and sphalerite is passivated. When there is no direct contact between sulphides, the galvanic couplings do not exist. Galena surfaces become covered by oxidation products which inhibit further oxidation. As such a cover does not form on sphalerite, it can be easily oxidized.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.