Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 214

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
8
Content available remote Towards fully predictive CFD modelling of mixing processes
100%
EN
Computational fluid dynamics (CFD) fundamentals have briefly been presented along with their applications to various mixing processes. On the basis of recently published papers, it was concluded that this analysis reached an advanced stage, being especially valuable in scaling-up and optimisation of mixing equipment. CFD has also promising prospects of further development and integration with other modern modelling methods leading to fully predictive mode of numerical simulations.
PL
W pracy dokonano przeglądu podstaw numerycznego modelowania przepływów wielofazowych, szczególnie w odniesieniu do zawiesin. Zilustrowano je przykładem symulacji cyfrowej procesu przepływu cieczy i ziaren ciała stałego w mieszalniku.
EN
Fundamentals of the numerical modelling of multiphase flows have been described, especially for suspensions of particulate solids. An example of that approach for two-phase flow in a stirred tank of has also been presented.
EN
Fundamentals of the numerical modelling of multiphase flows have been presented. In particular, the porous body, vol-ume-of-fluid, Eulerian-Eulerian, Eulerian-Lagrangian models along with the population balance for the dispersed phase elements were described.
PL
Wszczepialny kardiowerter-defibrylator jest urządzeniem elektronicznym ratującym życie u chorych, u których występują groźne dla życia zaburzenia rytmu serca. Algorytmy detekcji zaburzeń rytmu stosowane w istniejących defibrylatorach często prowadzą do niepotrzebnych interwencji, które zawsze są bolesne dla pacjenta, a każda z nich skraca czas życia baterii. Prace prowadzone w Instytucie Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej, wraz z partnerami z Francji, Niemiec i Polski, doprowadziły do opracowania nowego algorytmu diagnozowania tachykardii, który cechuje się bardzo dużą zdolnością do rozróżniania stanów wymagających interwencji od nieszkodliwych zaburzeń rytmu serca. Algorytm został zaimplementowany jako specjalizowany układ scalony w technologii AMS C35B3, o wymiarze charakterystycznym 0,35 μm i napięciu zasilania 3,3 V. Średni pobór mocy wynosi mniej niż 10 μW.
EN
An implantable cardioverter defibrillator (ICD) is a lifesaving device for patients with life threatening cardiac arrhythmia. Existing ICDs use diagnostic algorithms that often result in unnecessary painful shock therapies applied to the patients heart. This leads to shorter battery life and lowers quality of patients life. The paper presents low-power ASIC implementation of a novel diagnostic algorithm that practically eliminates unnecessary shocks, for application in ICD. The chip has been designed in AMS C35B3 process, of 0.35 μm crittcal dimensions and 3.3 V supply. The ASIC average power consumption is less than 10 μW.
17
Content available remote On generalized rheological characteristics of carboxymethylcellulose solutions
100%
EN
Rheological characteristics of aqueous solutions of sodium carboxymethylcellulose (CMC) were studied using a rotational cone-and-plate rheometer. Measurements of the shear stress and first normal stress difference were carried out for the range of the 9H4 type CMC solutions in the shear rate range of 0.2 to 3000 s-1. It was found that in the applied shear rate and the concentration of CMC solutions, elastic properties can predominate or be close to the viscous features. A modified model for shear characteristics of polymer solutions has been proposed and a tested procedure of deriving universal viscoelastic characteristics has been described.
PL
Badano właściwości reologiczne wodnych roztworów karboksymetylocelulozy (CMC) za pomocą rotacyjnego reometru typu stożek-płytka. Wykonano pomiary naprężenia stycznego i pierwszej różnicy naprężeń normalnych dla roztworów CMC typu 9H4 w zakresie szybkości ścinania od 0,2 do 3000 s-1. Stwierdzono, że w zbadanym zakresie stężeń roztworów CMC właściwości sprężyste mogą przewyższać lub być zbliżone do właściwości lepkich. Zaproponowano zmodyfikowany model charakterystyki ścinania roztworów polimeru i podano procedurę obliczania ich uniwersalnej charakterystyki lepkosprężystej.
PL
W pracy omówiono szereg aspektów metody Obliczeniowej Dynamiki Płynów ze szczególnym podkreśleniem elementów istotnych w numerycznym modelowaniu mieszalników mechanicznych i statycznych. Przedstawiono wagę modeli szczegółowych w modelowaniu procesów transportu. Dokonano krótkiego przeglądu i oceny najnowszych metod oraz osiągnięć CFD w przenoszeniu pędu, ciepła i masy w mieszalnikach cieczy.
EN
Several aspects of me method of Computational Fluid Dynamics were described with a particular emphasis on elements significant in the numerical modelling ofstirred and static mixers. Tnę importance ofsubmodels in the modelling of transport processes was presented. A brief review and assessment was carried out on the newest methods and achievements ofCFD in the transfer ofmomentum, heat and mass in liquid mixers.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.