Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1251

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 63 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nawozy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 63 next fast forward last
PL
Doświadczenie wegetacyjne z Thuja `Smaragd' przeprowadzono w szklarni nieogrzewanej w Katedrze Nawożenia Roślin Ogrodniczych, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Celem badań było stwierdzenie przydatności dwóch typów nawozów o spowolnionym działaniu, z serii Hortiform do uprawy pojemnikowej Thuja `Smaragd'. Badano wpływ tych nawozów na wzrost i zawartość wybranych składników w łuskach Thuja `Smaragd'. Najwyższe rośliny uzyskano po zastosowaniu nawozu Hortiform Mg w dawce 5,6 g x dm -3. Rośliny nawożone nawozem Hortiform Mg największą masę części nadziemnej uzyskały przy dawce nawozu 11,2 g x dm-3. Natomiast rośliny nawożone nawozem Hortiform pH największą masę części nadziemnej uzyskały przy dawce 5,3 g x dm -3, jednak rośliny przy tym poziomie nawożenia charakteryzowały się słabą jakością i były najniższe. Rośliny w siedmiomiesięcznym okresie uprawy przy zastosowaniu nawozu Hortiform Mg nie wykazywały objawów niedożywienia mineralnego. Za najlepszy do uprawy Thuja `Smaragd' należy uznać nawóz Hortiform Mg w dawce 5,6 g x dm -3.
EN
A vegetation experiment was carried out in an unheated greenhouse in the Department of Horticultural Plant Fertilization of the Poznań University of Life Sciences with Thuja `Smaragd'. Two types of multicomponent fertilizers with slowed down action from Hortiform group were used: Hortiform Mg and Hortiform pH. Influence of these fertilizers was studied on growth and content of chosen nutrients in shuck of Thuja `Smaragd'. The highest plants of Thuja `Smaragd' were obtained after the application to the substrate of Hortiform Mg in the dose of 5.6 g x dm -3. Plants fertilized with Hortiform Mg obtained the highest weight of their above ground plant parts at the dose of 11.2 g x dm -3 of substrate. While plants fertilized with Hortiform pH obtained the highest weight of their aboveground plant parts at the dose of 5.3 g x dm -3 of substrate, but these plants were weak quality and were lowest. Plants in a 7-month period of growing with the application of the fertilizers Hortiform Mg did not show any signs of mineral malnutrition. The best fertilizer for the growing of Thuja `Smaragd' cv. has shown to be Hortiform Mg in the dose of 5.6 g x dm -3.
7
Content available remote Nawozy mikroelementowe
80%
PL
Przedstawiono znaczenie, charakterystykę oraz metody wytwarzania nawozów mikroelementowych. Omówiono aktualne trendy rozwojowe metod wytwarzania, ukierunkowane dostosowaniem ich właściwości do wymagań rolniczych, a także związanych z ochroną środowiska. Przedstawiono rezultaty własnych badań i osiągnięć w tej dziedzinie.
EN
The meaning, profile as well as method of production of the micronutrients fertilizers was presented. It the current developmental trends of method of production were discussed, steered adoption theirs properties to agricultural requirements and connected with protection of environment also. The results of own investigation and achievements were presented in this range.
|
|
tom 39
|
nr 1
107-115
12
Content available remote Granulacja nawozów : teoria i praktyka
80%
PL
W oparciu o literaturę fachową przedstawiono przyszłość produkcji nawozów w Polsce i Europie. Szczególny nacisk położono na nowe osiągnięcia w dziedzinie granulacji nawozów przez otoczkowanie i nawarstwianie, tzw. granulację mieszarkową lub aglomeracyjną. W wyniku przeprowadzonych badań opracowano podstawy teoretyczne ciągłej granulacji nawozów amonowo–saletrzanych w dużej skali przemysłowej. Wychodząc z pewnej refleksji historycznej rozważano perspektywy rozwojowe tej dziedziny technologii w Polsce.
EN
Poland’s and EU’s fertilizer production expansion perspectives were discussed with particular reference to new granulation techniques including coating, spheroidizing and agglomerating or blending granulation. Theoretical principles were developed for continuous large com. scale granulation of ammonium nitrate containing fertilizers.
first rewind previous Strona / 63 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.