Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1839

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 92 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  temperatura
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 92 next fast forward last
|
1999
|
tom z. 123
113-118
EN
The dependence of work function on temperature is calculated for 45 elements by using the thermal expansion data. Calculations are performed in the framework of a new model of work function (1). It is shown that the derivative dFi/dT may not be treated as constant in a broad temperature range. It was found that Au and Pt, being commonly used as reference electrodes in the Kelvin method, are characterized by high and strongly nonlinear dFi/dT values.
EN
Currently many research centers are interested in negative impact of the environment on the strength of geosynthetics. Geosynthetics are exposed to adverse conditions during construc-tion stage and exploatation. Increased temperature changes thermal properties of geosynthetics, which have a significant impact on their functional characteristics of muscle polymers. The paper presents the methodology and results of analyses obtained from laboratory tests for high strength polyester woven geotextiles in main direction at temperatures from -20 to 80 °C. The aim of research was to determine the effect of temperature on the strength and strain of the geosynthetic.
|
2018
|
tom nr 3
34--39
PL
Powiedzmy sobie otwarcie: nie mamy możliwości fizycznych, aby określić kierunki zmian temperatur na powierzchni Ziemi. Dlaczego? Ponieważ musielibyśmy uwzględnić wiele czynników, takich jak parowanie oceanów i akwenów wodnych, emisje zanieczyszczeń, opadów, ruchy powietrza itp., a to jest tym trudniejsze, że warunki te są różne i na dodatek zmienne w różnych punktach na Ziemi. W tej sytuacji, o globalnym ociepleniu klimatu więcej aniżeli fizycy czy astrofizycy -mają do powiedzenia ekonomiści.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań zmian temperatury w przestrzeni wentylowanej komina wieloprzewodowego o wysokości 250 m. Przedstawiono wyniki pomiarów z okresu około 1 roku, dla zróżnicowanych przypadków warunków eksploatacyjnych. Na tej podstawie oszacowano zależność pomiędzy temperaturą otoczenia a temperaturą powietrza w przestrzeni wentylowanej komina. Otrzymane wyniki pomiarów mogą być wykorzystane do obliczeń obciążeń konstrukcji komina temperaturą oraz do oceny warunków pracy w przestrzeni wentylowanej w czasie eksploatacji komina.
EN
Results of investigation of temperature variation in the ventilated space of the 250 m high multi-flue chimney are presented. The results obtained during a one - year long measurement period are analysed for various operational conditions. The obtained data is used for evaluation of mathematical relation between the ambient air temperature and the air temperature in the ventilated space. The obtained results can be used for calculation of the temperature load of the chimney structure and also for assessment of conditions of possible repair and maintenance works during operation of the chimney.
PL
Długi okres użytkowania obiektów zabytkowych wpływa na zużycie techniczne stosowanych pierwotnie materiałów. Autorzy zaprezentowali wyniki wieloletnich doświadczeń w zakresie badania przyczyn destrukcji kunsztownych, monumentalnych struktur elewacji. Prezentowane są wyniki badań wpływu drgań. Podana jest krytyczna analiza treści norm w zakresie obciążenia temperaturą. Prezentowana jest nowoczesna technika pomiarów pirometrycznych identyfikująca rzeczywisty wpływ nasłonecznienia. Istotny okazał się stan procesów karbonizacji zapraw murów zabytkowych. Całkowite wyeliminowanie zarysowań w starej substancji zabytkowych murów nie jest możliwe. Występujące spękania o cechach dylatacyjnych należy wypełniać materiałami odkształcalnymi. O ile w trakcie prac konserwatorskich nie ma wpływu na zmianę lokalizacji obiektu, ale możliwe jest ograniczenie negatywnych skutków promieniowania słonecznego poprzez dobór takich materiałów, których współczynniki absorpcji będą jak najmniejsze.
EN
The paper presents the exploitation problems of architectural monument which has been located in the north-east part of Poland. The brick building has been erected in the end of XlX-th century. In the paper was analysed causes of the destructive effects on the relic facades of monumental building. Examinations shown, that dynamic load and environmental temperature load could produced destruction of the facades in spite of good-made repairs and reconstructions. It was shown too, that in reality work exist greater environmental temperatures then standarded. The way of the construction protection, and some prescriptions concerning the exploitation problems have been presented.
|
2001
|
tom Nr 10
51--54
PL
Artykuł jest oparty na wynikach projektu naukowo-badawczego pt. „Studium wpływu obniżonej temperatury powrotu na produkcję i dystrybucję ciepła w wybranym systemie cieplnym" [1], wykonanego w Katedrze Energetyki i Ciepłownictwa Politechniki w Lund, w Szwecji. Celem projektu było orientacyjne ustalenie opłacalności inwestycji prowadzących do znacznego obniżenia temperatury wody sieciowej w szwedzkich sieciach ciepłowniczych.
15
Content available remote Rozkład temperatury w gruntach pod budynkami
80%
|
2006
|
tom Z. 28, t. 1
109-116
PL
W pracy przestawiono analizę wpływu budynku na rozkład temperatury w gruncie, głównie w czasie temperatury ujemnej. Korzystając ze wspomagania komputerowego, wykonano obliczenia rozkładu temperatury w gruntach pod budynkami niepodpiwniczonymi, ogrzewanymi i nie ogrzewanymi. Obliczenia wykonano korzystając z programów HEAT 2 i HEAT3.
EN
This paper presents analysis of the influence of the building upon the temperature distribution in soil, mainly during negative temperatures. Calculations of the temperature distribution in soil under heated und unheated buildings without cellars were made with computer aid. Two programs were applied: HEAT2 and HEAT3.
|
2001
|
tom Nr 7-8
63--67
PL
Do jednego z najbardziej istotnych elementów związanych z wykonaniem badań termowizyjnych należy odpowiedni dobór kamery termowizyjnej. Wybrany typ kamery wpływa zarówno na jakość wykonanych badań jak i mierzony zakres temperaturowy badanych obiektów. Spośród wielu producentów/dystrybutorów kamer termowizyjnych w Polsce wybrano czterech, o produktach których zdaniem autorów, należy tutaj wspomnieć.
PL
Przedstawiono wyniki analizy czynników, które wpłynęły na kształtowanie wartości termicznych elementów mikroklimatu wnętrz w budynkach przedszkoli. Czynnikami uwzględnionymi wanalizie są elementy klimatu miejscowego, a także charakterystyka cieplno-ener- getyczna budynków oraz systemów wentylacji i ogrzewania pomieszczeń.
EN
The paper presents the results of the research the factors which created the thennal elements of microclimate inside the rooms. The analysed factor was the elements of outdoors climate, the thermal-energetics characteristic ofbuilding, ventilation and heating systems.
|
2016
|
tom nr 7
44--46
PL
Jak wiadomo, maksymalna zawartość pary wodnej w powietrzu maleje wraz ze spadkiem temperatury. Przy temperaturze np. 25°C zawartość wilgoci wynosi aż 20,34 g/kg suchego powietrza, zaś przy –20°C – tylko 0,64 g/kg. Sytuacja ta powoduje, że klimatyzowane powietrze wymaga często nawilżania.
first rewind previous Strona / 92 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.