Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents an algorithm for detection of the eye-blinks in image sequences. The employed image processing methods include well-known solutions, such as Haar-like face detection and template matching based eye tracking, as well as newly developed algorithms for skin colour segmentation and modified active contour model with ellipse fitting for eye-blink detection. The developed algorithm was used for human fatigue monitoring and as a core of the eye-blink controlled human-computer interface.
PL
W pracy przedstawiono wizyjny system detekcji i analizy mrugnięć powiekami. Zastosowano rozwiązania, takie jak: wykrywanie twarzy za pomocą kaskady klasyfikatorów wykorzystujących cechy obliczane na podstawie masek Haara, dopasowanie wzorca oraz metodą aktywnego konturu. Zaproponowano nowy algorytm segmentacji koloru skóry. Opracowany zestaw algorytmów pozwala na bieżąco wykrywać i analizować mrugnięcia dla ~27 klatek na sekundę dla sekwencji obrazów o rozdzielczoci 320x240 pikseli. Implementacja opracowanego algorytmu została wykorzystana w programie komputerowym do oceny poziomu zmęczenia osoby. Przeprowadzone badania wykazały, że opracowany system wizyjny umożliwia skuteczną detekcję mrugnięć w sekwencjach obrazów twarzy oraz pozwala na analizę zmian parametrów mrugania w czasie, wystarczającą do oceny poziomu zmęczenia osoby. Zaproponowany algorytm detekcji mrugnięć został wykorzystany do budowy interfejsu człowiek-komputer sterowanego mruganiem. Zbudowany interfejs poddano testom z udziałem osób zdrowych, jak i niepełnosprawnych. Wyniki testów pokazały, że opracowany algorytm może służyć do kontroli kursora myszy oraz emulacji przycisków myszy i klawiatury poprzez zamierzone mruganie, a dzięki temu pozwala na skuteczną komunikację z komputerem.
2
Content available remote A Remark on Variational Principles of Choban, Kenderov and Revalski
100%
EN
We consider some variational principles in the spaces C*(X) of bounded continuous functions on metrizable spaces X, introduced by M. M. Choban, P. S. Kenderov and J. P. Revalski. In particular we give an answer (consistent with ZFC) to a question stated by these authors.
PL
Przedstawiono wpływ dodatku żelaza na aktywność i selektywność nośnikowych katalizatorów palladowych w reakcji wodoroodchlorowania 2,4-dichlorofenolu w fazie ciekłej, w temperaturze pokojowej. Katalizatory bimetaliczne Pd-Fe/SiO₂ i Pd-Fe/Al₂O₃, zawierające 5% mas. Pd i 1–20% mas. Fe charakteryzują się zarówno wysoką aktywnością, jak i selektywnością do fenolu. Pomiary chemisorpcji tlenku węgla(II) wykazały wyższą dyspersję fazy aktywnej w katalizatorach Pd-Fe/Al₂O₃, które charakteryzowały się niższą selektywnością do fenolu. Stabilność katalizatorów Pd-Fe/SiO₂ w obecności kwasów humusowych jest wyższa niż ta uzyskana dla układów bimetalicznych naniesionych na tlenek glinu. W przypadku użycia katalizatorów 5%Pd-8%Fe/Al₂O₃ i 5%Pd-20%Fe/Al₂O₃ w procesie wodoroodchlorowania 2,4-dichlorofenolu stwierdzono nieznaczne wymywanie żelaza do środowiska reakcji, w którym obecne były kwasy humusowe. Występowanie utlenionych form żelaza na powierzchni katalizatorów bimetalicznych potwierdzono technikami XRD, ToF-SIMS i TPR.
EN
SiO₂ and Al₂O₃ substrates were impregnated with PdCl₂ or Pd(NO₃)₂ and/or Fe(NO₃)₃ solns. and used for hydrodechlorination of 2,4-dichlorophenol in liq. phase at room temp. Bimetallic Pd-Fe/SiO₂ and Pd-Fe/Al₂O₃ catalysts contg. 5% by mass of Pd and 1–20% by mass of Fe showed high activity and high selectivity to PhOH. According to the CO chemisorption data, the Pd-Fe/Al₂O₃ catalysts showed a higher dispersion of active phase and lower selectivity to PhOH that the Pd-Fe/SiO₂ systems. The addn. of humic acids resulted in an increase in the stability of Pd-Fe/SiO₂ systems as compared with Pd-Fe/Al₂O₃ ones. In some cases, in the presence of humic acid, leaching of Fe to reaction mixt. was observed. Existence of the oxide forms of Fe on the surface of bimetallic systems was confirmed.
6
45%
EN
Analysis of electrocardiogram and heart rate provides useful information about health condition of a patient. The North Sea Bicycle Race is an annual cycling competition in Norway. Examination of ECG recordings collected from participants of this race may allow defining and evaluating the relationship between physical endurance exercises and heart electrophysiology. Parameters reflecting potentially alarming deviations are to be identified in this study. This paper presents results of a time-domain analysis of ECG data collected in 2014, implementing K-Means clustering. A double stage analysis strategy, aimed at producing hierarchical clusters, is proposed. The first phase allows rough separation of data. Second stage is applied to reveal internal structure of the majority clusters. In both steps, discrepancies driving the separation could stem from three sources. Firstly, they could be signs of abnormalities in electrical activity of the heart. Secondly, they may allow discriminating between natural groups of participants – according to sex, age, physical fitness. Finally, some deviations could result from faults in data extraction, therefore serving in evaluation of the parameters. The clusters were defined predominantly by combinations of features: heartbeat signals correlation, P-wave shape, and RR intervals; none of the features alone was discriminative for all the clusters.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.