Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Wydajność jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na popularność poszczególnych serwisów WWW. Artykuł stanowi przegląd badań mających na celu poprawę jakości połączenia pomiędzy klientem i serwerem WWW. Omawiane są sposoby klasyfikacji klientów w zależności od jakości łącza oraz możliwości reakcji serwera na żądania przychodzące od różnych grup klientów.
EN
Performance is the one of the most important factors that influences the popularity of a particular web service. This paper presents an overview of current research in the area of improvement of connectivity between client and server. There are also described client categorization methods depending on link quality and possible server actions in respond to requests coming from different client groups.
2
Content available remote Warunki pracy a dryf termiczny serwera NTP kalibrowanego urządzeniem GPS
51%
PL
Precyzyjny pomiaru czasu wymaga zastosowania zarówno odpowiedniej jakości wzorca czasu, jak i sprzętu, który będzie przetwarzał dane zegara wzorcowego. Nie bez znaczenia jest też lokalizacja i warunki pracy takiego systemu. Rozwiązaniem problemu może być zbudowanie i konfiguracja własnego serwera NTP, co pozwoli uniknąć opóźnień i niedokładności synchronizacji czasu wprowadzanej do systemu pomiaru poprzez sieć internet przy korzystaniu z zewnętrznych wzorcowych serwerów NT. Artykuł omawia parametry środowiskowe, które wpływają na precyzje pomiaru czasu, ze szczególnym uwzględnieniem zmian temperatury. Główne czynniki wpływające na dryf serwera NTP to temperatura, długookresowe zmiany powodowane starzeniem się kryształu, krótkookresowe związane z jego szumem, grawitacja, wibracje i wstrząsy, pole elektromagnetyczne, włączanie i wyłączanie. W pracy zaproponowana została również metoda wspomagająca dobór sprzętu przeznaczonego do pełnienia roli serwera czasu. Jako zegar wzorcowy wykorzystano urządzenie GPS z możliwością uzyskania precyzyjnego sygnału PPS (Pulse Per Second) z dokładnością 200ns, dzięki czemu możliwe było włączenie wsparcia dyscypliny zegara systemowego przy użyciu PPS_SYNC. Przedstawiono wpływ długookresowych zmian temperatury spowodowanych zmieniającymi się warunkami zewnętrznymi oraz cyklem noc - dzień, jak również wpływ zmian krótkookresowych spowodowanych klimatyzatorem.
EN
The precision of NTP (Network Time Protocol) server plays crucial role jar its reliability due to its reference role in network infrastructure. The paper demonstrates an evidence of the NTP server clock thermal drift and it is an attempt to determine functional relationship between the temperature of environment and a clock drift. Precise time measurement requires both: a time source of good quality and hardware to process clock data. One of the possible solutions is building and configuration of own NTP server, which allows avoiding of delays and inaccuracies of time synchronization caused by the Internet while using external time sources (NTP servers). The paper examines the environmental parameters influencing the sensitivity of precision oscillators and therefore also NTP time drift: temperature, long term changes caused by aging, short term changes caused by noise, acceleration and vibration, electromagnetic field, on and off switching. The authors propose a supportive method for hardware selection dedicated for NTP time server. GPS device with precise PPS signal has been used allowing for 200ns time measurement precision and the PPS_SYNC system clock option has been enabled in the system kernel. Influence of long term temperature changes, caused by variable weather conditions and night - day cycle have been presented, as well as short term changes caused by air conditioning system in the server room.
PL
Artykuł omawia techniki dostosowania środowisk programowych, a także programistycznych dla osób niepełnosprawnych. Przedstawia mechanizmy ułatwień dostępu zawarte w konkretnych systemach operacyjnych, takich jak Windows, Mac OS.
EN
This article describes techniques of adapting operating systems and programming environments (eg. Java) for people with disabilities. It introduces accessibility option included in Windows OS and Mac OS.
PL
Artykuł opisuje trendy rozwojowe współczesnych systemów komputerowych opartych na systemach operacyjnych Microsoft Windows i sieci Internet/Intranet. Opisano interfejsy programowe: COM, DCOM i technologię ActiveX, które, zdaniem autorów, będą podstawowym sposobem tworzenia oprogramowania w najbliższym czasie.
EN
This paper describes present development of computer systems based on Microsoft Windows and Internet/Intranet. According to authors, described here interfaces: COM, SCOM and ActiveX technology will be basic in application programming soon.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.