Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 593

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 30 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  efektywnosc ekonomiczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 30 next fast forward last
PL
Omówiona uproszczona formuła oceny ekonomicznej efektywności modelowych układów oczyszczalni gruntowo-roślinnych [Wierzbicki 1998] pozwala na obliczenia wartości wskaźnika kosztu jednostkowego [Miłaszewski 1997]. Wskaźnik ten wyraża zarazem poniesione jednorazowo nakłady inwestycyjne, jak i koszty eksploatacyjne. Znajomość wartości tego wskaźnika umożliwia podjęcie bardziej trafnej decyzji w procesie inwestycyjnym. Przedstawiono w tabelach wartości tego wskaźnika dla czterech modelowych układów oczyszczalni ścieków [Wierzbicki 1998]. Dla kilku wybranych oczyszczalni o innej technologii określono oprócz tego wskaźnika również koszty, porównując je z kosztami oczyszczalni gruntowo-roślinnych.
EN
Simplified pattern of economic evaluating the model vegetation root-soil bed sewage treatment systems was presented. It enables to calculate the value of unitary cost index which includes either, the single investment inputs and the running costs of exploitation. Knowledge of that index value may be a basis for right decision making regarding the investment procedure. The index values calculated for four model sewage treatnment plants were tabulated. Apart from discussed index, the costs were also estimated for a few selected sewage treatment systems of different technology; the results were compared to the costs of vegetation root-soil bed sewage treatment plants.
8
100%
PL
W dobie restrukturyzacji rolnictwa polskiego, przy stosunkowo niewielkiej dynamice przekształceń agrarnych konieczne jest propagowanie wszelkich form usług mechanizacyjnych. W niniejszej pracy przedstawiono szkic projektu punktu usług mechanizacyjnych. Szczegółowej analizie poddano wykorzystanie i koszty eksploatacji maszyn oraz ceny usług mechanizacyjnych. W oparciu o przewidywany zysk bilansowy przedsiębiorstwa określono efektywność ekonomiczną przedsięwzięcia. W tym celu zysk przedsiębiorstwa porównano z zyskiem kapitału, podlegającego oprocentowaniu lokat bankowych.
EN
Nowadays, when Polish agriculture is to be restructurized, at still relatively low dynamics of agrarian transformations, the popularization of mechanization services in any form is essential. The paper presents the sketch of designing mechanization mice centre. Utilization and operation costs of the machines as well as the prices for the mechanization services were analysed in details. Basing on provided profit in balance the economical efficiency of such enterprise was determined. For that reason the profit of enterprise was compared to the return of capital located in bank for interest.
12
Content available Swiatowe tendencje w technice rolniczej
88%
PL
Rola techniki rolniczej systematycznie rośnie. Wzrostowi temu towarzyszyła i towarzyszy ewolucja podejścia do rozwiązywania problemów związanych z rozwojem rolnictwa. Do końca II Wojny Światowej było to podejście redukcjonistyczne. Od początku lat pięćdziesiątych XX wieku w krajach rozwiniętych pojawiła się i stopniowo nabiera coraz większego znaczenia opcja holistyczna. W przyszłości będzie ona dominować.
EN
Economic boom after the World War II caused the manpower egress from agriculture and the rise in price of the labor. The refore in 1950-1985, the motorization and mechanization level rised in agriculture of industrialized countries bringing about the increase of labor productivity with growing material and energy inputs. Together with the technological progress the more and more attention has been paid to the work conditions and to the environment protection. Present world economic recession constrains the augmentation of the efficiency of inputs. The dramatic diminution of investments related to the agricultural engineering has been observed. Role of material and energy inputs decreases in favour of non-material factors. Evolution from the reductionist to the holistic approach in understanding of the technological progress will cause the growing impact of the sientific and economic information. Investigations carried out by interdisciplinary research teams should give such an information, concerning significant factors effecting processes taken into consideration, as well as the correlations between them.
EN
The goals of this study were: valuation of the costs of chemical plant protection of peach trees and of the economic effectiveness of the usage of pesticides in the orchard in 1988-1992. The following methods were used: synthetic analysis, vertical analysis and cost analysis. Information for investigation was collected by the questionnaire method. These studies have shown that the peachery got from 7 to 11.8 kg biological substance per 1 ha. Cost of single plant protection treatment in the orchard increased from 4.3 to 180 złoty per tree. The effectiveness of chemical protection of the orchard expressed as quantity of fruit covering the cost of protective treatment was satisfactory. About from 5.5 to 7.0 percent of total fruit production from the peachery covered the costs of chemical plant protection in 1991-1992.
PL
Wymiana silników standardowych na energooszczędne pozwala na osiąganie oszczędności energetycznych i ekonomicznych. Na przykładzie małego zakładu produkcyjnego o mocy zainstalowanej 700 kW przedstawiono metodę badań i obliczeń efektywności w oparciu o dostępne oprogramowanie i komputerowe wspomaganie pomiarów z użyciem multivera pomiarowego Dossena 3SN. Analiza ekonomiczna, poza wyznaczeniem oszczędności energetycznych i ekonomicznych, daje możliwość oceny czasu zwrotu nakładów poniesionych na modernizację zakładu przy różnych opcjach wymiany silników.
EN
Replacing standard induction motors with high-efficient induction motors can result in both lower energy consumption and lower costs paid. A method of research and calculation of the effectiveness of motor replacing based on available software and computer-aided measurements using Dossena 3SN multiver was presented taking as an example a smalt plant of 700 kW installed electric power. The economical analysis, apart from calculation of the decrease in both energy consumption and energy costs, makes also possible to evaluate the return time of investment for plant modernization at different replacing options.
first rewind previous Strona / 30 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.