Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 654

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mycie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
PL
Utrzymanie odpowiedniej czystości i higieny ma fundamentalne znaczenie również w wielu branżach przemysłowych, a przy produkcji i obrocie żywnością stanowi podstawowy warunek zapewniania jej odpowiedniej jakości zdrowotnej. Względy higieniczne oraz wymagana wysoka jakość żywności są głównymi przyczynami dużego zużycia wody w przemyśle spożywczym i stosunkowo ograniczonych, w porównaniu z innymi gałęziami przemysłu, możliwości jej recyrkulacji.
PL
W opracowaniu omówiono różne metody stosowane do oceny skuteczności mycia. Przedstawiono metody wizualne, fizyczne, chemiczne i mikrobiologiczne wskazując na ich zalety oraz wady. Stwierdzono, że większość opracowanych testów wymaga dostępu do mytej powierzchni, co w warunkach przemysłowych w wielu przypadkach nie jest możliwe. Dlatego środki myjące i dezynfekujące powinny być badane w standardowych warunkach laboratoryjnych i na tej podstawie powinna być gwarantowana ich skuteczność stosowania w danych warunkach przemysłowych.
EN
The paper is discussing different methods of assessment of cleaning efficiency. Visual, physical, chemical and microbiological methods are discussed, and theirpros and cons are shown. It is concluded that most of the available tests needs the access to the cleaned surface and, in many cases; this is not possible under production conditions. Hence, cleaning and disinfecting agents should be tested under standard laboratory conditions and on this basis, their suitability for cleaning of particular soils should be guaranteed.
PL
W artykule omówiono organizację procesów mycia płytowych wymienników ciepła w obiegu zamkniętym. Przedstawiono cztery podstawowe czynniki mycia (temperatura, stężenie środka chemicznego, siła mechaniczna z jaką działamy na mytą powierzchnię, czas trwania operacji) i ich synergiczne oddziaływanie, warunkujące procesy higienizacji. Przedstawiono przykładowe programy mycia wymienników stosowanych w różnych branżach przemysłu spożywczego, ze szczególnym uwzględnieniem branży mleczarskiej. Zwrócono uwagę na zastosowane chemiczne środki myjące oraz temperaturę, w jakiej prowadzone są poszczególne etapy mycia.
EN
The organization of cleaning process of plate heat exchangers in a closed circuit (CIP) was discussed in this paper. The four basic factors of cleaning (temperature, concentration of solution, shear stress which affect on the surface of cleaned and the duration of the operation) were presented and their synergistic effects of the hygiene effect were presented, too. Examples of cleaning programs for plate heat exchangers used in various food industries were presented, with a special emphasis on the dairy industry. The attention was paid to the chemical cleaning agents, and the temperature at which various stages of cleaning are carried out.
PL
W artykule zaprezentowano powszechnie stosowaną technikę mycia płytowych wymienników ciepła, postęp w tym zakresie oraz problemy związane z utrzymaniem ich w czystości. Szczególną uwagę zwrócono na wymienniki działające jako pasteryzatory mleka. Omówiono etapy usuwania zanieczyszczeń mlekowych z ich powierzchni oraz przedstawiono krzywą mycia określającą ilość usuwanych zanieczyszczeń w czasie.
EN
The paper presents a commonly used cleaning technique of plate heat exchangers, progress going in this respect and the problems associated with keeping them in purity. A special attention was paid to the heat exchangers operating as milk pasteurizers. The stages involved in removal of whey protein deposits from the surface were discussed and cleaning curve was presented.
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.