Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 235

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hydraulika
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
1
Content available remote Hydraulic aspects of border Oder river regulation works
100%
EN
The paper presents hydraulic field researches (graining, velocity distributions) and calculations carried on in order to determine the possibility of reaching the border Oder river depth equal to 1.80 m at least at the highest possible warranty. The division into regulation reaches and calculations results for particular reaches as well as the applied river training system have been presented. Also the hydraulic data (critical velocities, hydraulic slopes, warranted flows, roughness coefficients) and new types of proposed river training structures (ends of longitudinal off-bankline bunds) are given. The paper concludes with summary and working adjustments of initiatives adopted by Polish and German sides concerning the project performance.
PL
Opisano badania polowe hydrauliki ruchu rumowiska oraz wyniki obliczeń, które miały określić, z możliwie największą gwarancją, możliwości osiągnięcia głębokości min. 1,80 m na granicznym odcinku Odry. Przedstawiono podział rzeki na odcinki o odmiennym systemie regulacji oraz wyniki obliczeń dla poszczególnych odcinków wraz z zastosowanym systemem regulacji. Podano także dane hydrauliczne (prędkości krytyczne, spadki hydrauliczne, przepływy gwarantowane, współczynniki szorstkości) oraz nowe typy budowli regulacyjnych (zakończenia tam podłużnych i opasek brzegowych). W podsumowaniu podkreślono potrzebę porozumienia ze stroną niemiecką w kwestii zaakceptowania zaproponowanych rozwiązań.
3
Content available remote Vplyv zmeny materialu na hydrauliku potrubia
100%
EN
In the article we present different types of water pipes from the hydraulic point of view. We discuss often method known from everyday practice – to replacement one type pipes to another without deeper analysis. Results from the research project VEGA 1/2653/05 are described.
6
Content available Mini-pulsacyjne nawadnianie roslin
80%
EN
Multi-annual results of investigations concerning construction, hydraulics and application of mini- pulsatory irrigation of plants have been presented. The obtained results indicated that mini-pulsatory irrigation can be an interesting alternative to other stationary irrigation methods, especially if precision of irrigation and resistance to clogging by water pollution is concerned, what is a big problem for drippers (emitters).
PL
W pracy przedstawiono wieloletnie wyniki pracy nad konstrukcją, hydrauliką i zastosowaniem mini-pulsacyjnego nawadniania roślin. Wyniki pracy wskazują iż może ono okazać się konkurencyjne w stosunku do innych nawodnień umiejscowionych, zwłaszcza w precyzji nawadniania i odporności na zamulanie zanieczyszczeniami, w porównaniu z emiterami kroplowymi.
11
Content available remote Hydraulic conditions of water flow in river mouth
80%
EN
The outlet distance of river is the area at growing broad at the river cross section and small slope of free surface. Additionally the river mouth is under strong influence of sea surges and wind action. The rising up sea level produces backwater curve upstream the river and the wind blowing opposite to the main flow direction produces wind shear stress at the free water surface. Bath: wind and surges change the relation river flow-depth. The paper give theoretical consideration at the phenomenon and the practical engineering relations which can be used for calculations. The presented research leads to the conclusion that the wind backwater curve in the case of lower Odra River can reach the distance up to 90 km upstream.
PL
Ujście rzeczne jest miejscem, gdzie naturalne warunki przepływu ulegają zaburzaniu, czego przyczyną są zarówno wahania stanów wody w morzu, które wywołują spiętrzenia cofkowe, jak i wiatr. Naprężenia wiatrowe na powierzchni wody, działające przeciwnie do kierunku ruchu wody, w istotny sposób mogą zmienić tachoidę. Gdy spadek zwierciadła wody w rzece jest mały, co w ujściowym odcinku występuje szczególnie często, spiętrzenia wody przez wiatr mogą być znaczące. Co więcej, w ujściu rzeki duże zmiany w przekroju poprzecznym koryta powodują dodatkowe zmiany energetyczne strumienia wody i wpływają również na położenie zwierciadła wody. W pracy przedstawiono analityczny opis wymienionych elementów i ich wpływ na kształtowanie się pionowego rozkładu prędkości wody w rzece. Do opisu pionowego przenoszenia pędu i kształtu tachoidy wykorzystano hipotezę Boussinesqua. Przeanalizowano dwa powszechnie stosowane opisy współczynnika lepkości burzliwej wody i efekt tego założenia na przepływ. Okazuje się, że każdy z tych opisów prowadzi do przepływów, które w tych samych warunkach znacząco się różnią.
PL
Analizie hydraulicznej poddano istniejącą sieć, której eksploatacja sprawiała użytkownikowi poważne kłopoty. Została ona wykonana na terenie położonym w dolinie Wisły o spadku nie przekraczającym 0,5‰, z wysokim poziomem wód gruntowych i z przewarstwieniami kurzawkowymi, gdzie kopanie rowów wymagałoby bardzo kosztownych zabiegów inżynierskich.
PL
Projektowanie kanalizacji ciśnieniowej winno odejść od rozpowszechnionych uproszczeń. Założenie, że płynące ścieki mają parametry (lepkość, gęstość) takie same jak woda, może w szczególnych przypadkach prowadzić do zbyt dużych różnic w charakterystyce hydraulicznej instalacji dla obu mediów. Porównywanie przepływu ścieków do przepływu mieszanin dwufazowych, takich jak w transporcie mieszanin wody i piasku, wody i popiołu czy wody i odpadów poflotacyjnych rudy miedzi, jest poprawne tylko w teorii, lecz dla ścieków fekalnych niestety nieprzydatne.
PL
Nowoczesne urządzenia, których praca zależy od ruchu cieczy i gazów, (przewody rurowe, pompy, wymienniki ciepła, turbiny, kotły i in.) mają szereg istotnych braków. Niską efektywność, związaną z dużymi stratami energii dla przezwyciężenia oporów hydraulicznych w częściach przepływowych, dziś przyjmuje się jako rzecz nieuniknioną. Często pracy urządzenia towarzyszą hałas, wibracje, zarastanie i zużycie części przepływowych. Wymienione braki są uwarunkowane niedoskonałością (nierzadko nawet prymitywnością) geometrii części przepływowych, które wykonuje się opierając się tylko na prostocie technologii produkcji urządzeń. Liczne poradniki hydrauliczne już „usankcjonowały" nieuzasadnienie wysokie wartości oporów hydraulicznych elementów części przepływowych (rur, skrętów, trójników, zaworów i in.), które powodują duże straty energii podczas ruchu cieczy i gazów, hałas, wibracje i inne negatywne zjawiska.
PL
Przedstawiono nowe tendencje dotyczące rozwoju maszyn rolniczych, zwracając szczególną uwagę na hydrauliczne układy napędu i sterowania. Opisano bardziej szczegółowo nowe zastosowania hydrauliki w ciągnikach rolniczych na przykładzie propozycji znanych, światowych koncernów.
EN
New trends in the development of agriculture machines with hydraulic drive and control are discussed. New developed hydraulic systems applied in agriculture tractors are described in details. Application examples of known manufactures are presented.
17
Content available remote Model elektrohydraulicznego serwonapędu posuwu obrabiarki
80%
PL
W artykule przedstawiono układ dynamiczny zespołu posuwu obrabiarki oraz podstawowe sprężenia występujące pomiędzy nim a pozostałymi elementami obrabiarki. Podano opisujący go układ równań oraz zbudowano schemat blokowy elektrohydraulicznego serwonapędu posuwu. Obok części elektrohydraulicznej wyróżniono w nim sztywne elementy mechaniczne reprezentujące tłok i tłoczysko, stół oraz przedmiot obrabiany. Przedstawiony model umożliwia prowadzenie pomocnych w procesie projektowania badań symulacyjnych tego typu napędów obrabiarkowych.
EN
In the paper, description and equations of the machine tool feed drive units with different feedback linkages were made. On this basic model of electrohydraulic machine toll drive unit was build. It allowed the realisation of their computer model in Matlab-Simulink system. This model can be very useful in designing and research processes of such servo drive for machine tools.
PL
Opisano tendencje w rozwoju maszyn rolniczych pokazywanych na targach "AGRITECHNICA 2007". Szczególną uwagę zwrócono na hydrauliczne układy napędu i sterowania. Szczegółowo przedstawiono nowe konstrukcje hydrauliczne zwłaszcza w ciągnikach rolniczych wielu znanych firm światowych.
EN
New trends in the development of agriculture machines with hydraulic drive and control are discussed. New developed hydraulic systems applied in agriculture tractors are described in details. Application examples of known manufactures are presented.
20
Content available remote Drgania w układach hydraulicznych sekcji obudowy zmechanizowanej
80%
PL
Do podstawowych elementów hydraulicznego układu podpornościowego obudowy zmechanizowanej należą stojakowe bloki zaworowe, będące elementami układu sterowania hydraulicznego. W skład ich wchodzą zazwyczaj zawory zwrotne sterowane hydraulicznie (tzw. zamki hydrauliczne), zawory ograniczające ciśnienie oraz manometry kontrolujące ciśnienie w podtłokowych przestrzeniach stojaków i podpór hydraulicznych. Częste przypadki uszkodzeń elementów układu sterowania zmechanizowanej obudowy ścianowej stały się powodem, dla którego w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach rozpoczęto prace badawcze mające na celu wyjaśnienie przyczyn ich powstawania oraz podjęcie odpowiednich środków zaradczych celem ich minimalizacji.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.