Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  yield size
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Yield and fruit quality of cucumber depend on such factors as plant cultivar, plant nutrition and the cultivation method. The presented paper contains results confirming the usefulness of rockwool and coconut fibre as well as the application of the fertigation system in cucumber growing. Studies on the growing of cucumber Onyks F1 cultivar were carried out in the years 2003–2005 in an unheated greenhouse. A two-factorial experiment was established. One experimental factor consisted in the fertigation control methods including Soltimer device and the starting tray. The other factor included substrate types: rockwool Agroban and coconut fibre Ceres. Plant distribution was 2 plants per one square metre. On the basis of the presented studies, it was found that greenhouse cucumber yielding was influenced by the frequency of nutrient supply, by climatic conditions in the given year and by the applied substrate type. The applied media of rockwool Agroban and coconut fibre Ceres did not exert any influence on plant yielding. On the other hand, a significant effect on the total and the marketable fruit yield was exerted by the cooperation between the fertigation control method and the substrate type.
PL
O plonie ogórka i jakości jego owoców decydują takie czynniki, jak: odmiana, podłoże, odżywianie roślin i pielęgnacja. W pracy tej sprawdzano przydatność wełny mineralnej i włókna kokosowego przy zastosowaniu fertygacji. Badania nad ogórkiem przeprowadzono w latach 2003–2005 w szklarni nieogrzewanej. Do badań użyto odmianę Onyks F1. Założono doświadczenie dwuczynnikowe. Jednym czynnikiem były rodzaje sterowania fertygacją: Soltimer i taca startowa, a drugim podłoża: wełna mineralna Agroban i włókno kokosowe Ceres. Zagęszczenie wynosiło 2 rośliny na 1 m2. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono wpływ częstotliwości podawania pożywki w zależności od warunków klimatycznych w danym roku i od podłoża na zróżnicowanie plonowania ogórka szklarniowego. Zastosowane podłoża z wełny mineralnej Agroban i włókna kokosowego Ceres nie miały wpływu na plonowanie roślin. Natomiast istotny wpływ na plon ogólny i handlowy miało współdziałanie sterowania fertygacją z podłożem.
13
75%
PL
W pracy określono wpływ fertygacji na wielkość i jakość plonu owoców malin odmian powtarzających w warunkach plantacji produkcyjnej. Badaniami objęto dwie odmiany malin: `Polana` i `Polka` rosnące na towarowej plantacji o powierzchni 2,20 ha. Zastosowano dwa schematy nawożenia: kontrolny i program Yara. Jakość owoców określano na podstawie: masy 100 owoców, strat masy owoców podczas przechowywania i oceny cech mechanicznych owoców. Uzyskane wyniki wskazują na celowość stosowania fertygacji w uprawie malin powtarzających. Intensywnie sterowane nawożenie stymulowało wzrost roślin co z kolei zwiększyło wielkość i jakość plonu.
EN
The paper presents a study on the influence of fertigation on quantity and quality of raspberry fruit yield. The study was conducted on two pimocane-fruiting raspberry varieties `Polana` and `Polka` grown on a 2,20 ha plantation. Two fertilization programs were used: control and Yara program. Fruit quality was determined by the use of such parameters as: mass of 100 fruits, mass loss during storage, estimation of fruit mechanical strength. Obtained results showed the sensibility of fertigation for studied pimocane-fruiting raspberry varieties. Control intensive fertilization stimulation of plant growth caused large and better fruit yield.
EN
Tabbacco wastes, coffee production wastes, cocoa shells and their mixtures exerted the positive influence on total and marketable yields of carrot's roots in comparison with manure. Organic materials (investigated factors) did not have clear influence on the nutrient value (dry matter, total sugar, carotenoides) of carrot. Roots of carrot which were fertilized by Polifoska (mineral fertilizer) and coffee production wastes bail contened the least nitrates of all. Visibly had occured differences in quanlity and qantity among years. Tabacco wastes, coffee production wastes, cocoa shells and their mixtures can be use in fertilizing of carrot.
PL
Nawożenie pyłem tytoniowym, odpadami z produkcji kawy zbożowej, łuską kakaową lub mieszaninami tych materiałów wywarło dodatni wpływ na plon ogólny i handlowy korzeni spichrzowych marchwi w stosunku do nawożenia obornikiem, natomiast było porównywalne z wartością nawozową Polifoski. Zastosowanie zróżnicowanego nawożenia nie miało wyraźnego wpływu na wartość odżywczą marchwi. Korzenie spichrzowe marchwi nawożonej Polifoską i odpadami z produkcji kawy zbożowej zawierały najmniej azotanów. Pomiędzy latami doświadczenia wystąpiły wyraźne różnice w wielkości i jakości plonu marchwi.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.