Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  choroby narzadu ruchu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
DE
Am Beispiel der 206 untersuchten Schiffschweissern wurde festgestellt, dass die Krankheitsänderungen ihrer Bewegungsorgane von Alter, Arbeitszeit und Anfangsarbeitszeit abhängig sind. Der Autor hat auch eine prophilaktische Empfehlung bearbeitet.
PL
Prawidłowe żywienie dzieci i młodzieży jest istotnym czynnikiem warunkującym harmonijny rozwój młodego człowieka, a jeszcze większego znaczenia nabiera w okresie choroby, gdyż wspomaga lub nawet warunkuje uzyskanie efektów leczniczych. Racjonalnie zestawiona dieta z uwzględnieniem norm żywienia z podziałem na grupy wiekowe, bogata w składniki mineralne i witaminy, odpowiednie ilości białka i substráty energetyczne jest w większości przypadków wystarczającą podstawą terapii żywieniowej w chorobach narządu ruchu. Głównym celem pracy było określenie zmian ilościowych i jakościowych w diecie dzieci i młodzieży po zakończeniu leczenia schorzeń narządu ruchu, w porównaniu z dietą sprzed hospitalizacji oraz z zalecanymi, dziennymi normami spożycia dla poszczególnych grup wiekowych i płci. Badaną grupę stanowiło 45 dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat hospitalizowanych w Klinice Ortopedii i Traumatológii Instytutu CZMP w Łodzi. Analizie poddano trzykrotne wywiady żywieniowe dzieci i młodzieży przed hospitalizacją i po leczeniu. Wykazano duże zróżnicowanie w zakresie podaży składników odżywczych, przy czym lepsze wyniki w zakresie ilości i struktury spożycia produktów pokarmowych oraz składników odżywczych zaobserwowano u pacjentów po leczeniu. W dietach osób badanych stwierdzono zwłaszcza nieprawidłowości w zakresie spożycia składników mineralnych i witamin, w szczególności: niedobór wapnia, cynku i witaminy D oraz nadmiar fosforu, sodu, witaminy C, A. Po leczeniu zmniejszyła się liczba pacjentów z niedowagą i z prawidłowym wskaźnikiem BMI, a przybyło pacjentów z nadwagą, co może wiązać się ze zwiększonym pobraniem energii, tłuszczu i węglowodanów oraz ograniczeniem możliwości ruchowej spowodowanej schorzeniem narządu ruchu. Zasady racjonalnego żywienia powinny być w większym stopniu propagowane wśród dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, ze szczególnym zwróceniem uwagi na składniki odżywcze wpływające na prawidłowy metabolizm kostny i żywienie w czasie choroby.
EN
Appropriate nutrition of children and adolescents is an important factor conditioning harmonious development of young people, with its importance increasing during a disease course, as it aids or even conditions the desired therapeutic effects. A rational diet distinguishing between the dietary recommendations for all age groups and sufficiently supplying vitamins, minerals, protein and energy substrates is in most cases an adequate nutritional therapy in diseases of the organs of movement. The main aim of the study was to determine the qualitative and quantitative changes in the dietary intake of children and adolescents after treatment of those diseases, in comparison with their diet before hospitalization and with the recommended daily intakes for particular age and gender groups. The study comprised 45 children and adolescents aged 7-18 years, hospitalized in the Clinic of Orthopedics and Traumatology of the Polish Mother's Memorial Hospital Institute in Lodz. The subjects answered a triple nutritional questionnaire before and after the hospital treatment. A significant differentiation in the nutrient intake was demonstrated. Better results in the quantity and structure of food product and nutrient intake were observed in the patients after therapy. The diets of the subjects revealed irregularities in the vitamin and nutrient intake, particularly: the calcium, zinc and vitamin D deficiencies; the phosphorus, sodium and vitamin C and A overload. After treatment the number of underweight patients with an appropriate BMI decreased, and the number of overweight patients increased, which can be explained by the increased intake of energy, fats and carbohydrates as well as the disease-related limited physical mobility. The rules of rational nutrition should be more widely propagated among children, adolescents and their families, with special focus on the nutrients that positively influence the bone metabolism and on the mode of nutrition during a disease course.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.