Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 35

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  szpinak nowozelandzki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W trzyletnim doświadczeniu polowym badano wpływ nawożenia azotem w dawkach 100, 150, 200 kg N·ha⁻¹ na zawartość, miedzi, cynku i manganu w liściach i łodygach szpinaku nowozelandzkiego. Saletrę amonową stosowano w trzech terminach: jedną trzecią dawki przed sadzeniem rozsady, natomiast dwie pozostałe po pierwszym i drugim zbiorze. Z przeprowadzonych badań wynika, że wzrastające nawożenie azotem w największym stopniu wpłynęło na podwyższenie poziomu manganu w roślinie. Liście szpinaku nowozelandzkiego charakteryzowały się większą koncentracją cynku i manganu a mniejszą miedzi, aniżeli łodygi. Ponadto zawartość wszystkich pierwiastków w liściach i łodygach szpinaku była uzależniona od terminu zbioru i lat badań.
EN
In a three year field experiment the effect of applied nitrogen fertilization at rates of 100, 150, 200 kg N·ha⁻¹ on the content of copper, zinc and manganese in leaves and stems of New Zealand spinach was studied. Every dose of nitrogen used as ammonium nitrate was applied in 3 terms: one third before planting, and other two third’s after first and second harvest. The study showed that increasing doses of nitrogen affected the content of manganese in tested plants. The leaves of New Zealand spinach contained more zinc and manganese and less copper than the stems. Moreover, the contents of all tested elements in both, leaves and stems of New Zealand spinach, depended on term of harvest and year of experiment.
PL
W pracy określono wpływ przedsiewnego traktowania nasion (zamrażanie i moczenie w 0,01% roztworze Gibrescolu) na zmiany zawartości wybranych mikroelementów (Mn, Cu, Zn i Fe) w liściach i łodygach pozbawionych liści szpinaku nowozelandzkiego. Stwierdzono, iż przedsiewne traktowanie nasion wpłynęło istotnie na zmniejszenie zawartości wszystkich badanych mikroelementów w plonie szpinaku nowozelandzkiego. Porównując analizowane części roślin wykazano istotnie więcej manganu, cynku i żelaza w liściach, a miedzi w łodygach szpinaku nowozelandzkiego.
EN
The effect of pre-sowing treatment of seeds (freezing and wetting in 0.01% solution of Gibrescol) on the changes of some microelement contents (Mn, Cu, Zn, Fe) in leaves and stalks (without leaves) of New Zealand spinach was investigated. It was proved that pre-sowing treatment of seeds significantly influenced decreasing of all analyzed microelement content in the yield of New Zealand spinach. Comparison of tested plant parts showed significantly higher amounts of manganese, zinc and iron in the leaves, while copper in the stalks of New Zealand spinach.
PL
W latach 1997 - 1998 w Katedrze Warzywnictwa Akademii Rolniczej w Szczecinie przeprowadzono doświadczenie połowę, którego celem było określenie wpływu osłon (folia perforowana i włóknina polipropylenowa) na plonowanie szpinaku nowozelandzkiego. Stosowane osłony wpłynęły w sposób istotny na wielkość pierwszych zbiorów w porównaniu do obiektu kontrolnego, na którym uprawiano rośliny bez osłon. Nie stwierdzono natomiast istotnych różnic w wielkości plonu ogółem.
EN
Field experiment was carried out in 1997 - 1998 by the Department of Vegetable Crops, Agricultural University of Szczecin. The aim of this research was to estimate the effect of using covers (perforated foil and polypropylene film) on yielding of New Zealand spinach. According to obtained results the use of covers significantly affected the quantity of the first harvests of spinach in comparison to the control (uncovered plants). However, no significant differences were found in the quantities of total yield.
15
72%
PL
Mrożonki ze szpinaku nowozelandzkiego wykonano z liści wraz z młodymi pędami, długości nie przekraczającej 15 cm. Materiał po blanszowaniu w wodzie i rozdrabnianiu na miazgę zawierał o 3-48% mniej analizowanych składników fizykochemicznych niż surowiec. Mrożenie w niewielkim stopniu wpłynęło na zawartość badanych składników. Większe zmiany zaobserwowano w trakcie zamrażalniczego składowania mrożonek. W całym procesie technologicznym największe ubytki, wahające się od 20 do 79%, dotyczyły składników mineralnych, azotanów, cukrów, kwasów ogółem oraz witaminy C. Jednocześnie obserwowano wzrost poziomu azotynów. Jakość sensoryczna wyrobu była dobra, zbliżona do szpinaku zwyczajnego.
EN
Frozen products of New Zealand spinach were prepared from leaves and young shoots not exceeding 15 cm. In the material blanched in water and reduced to a pulp the content of physico-chemical components was by 3-48% smaller than in the raw material. The content of the investigated components was to a small degree affected by freezing, greater changes having been observed during the storage of frozen products. In the entire technological process the greatest losses, varying from 20-79%, concerned mineral components, nitrates, sugars, total acids, and vitamin C. At the same time the level of nitrites increased. The sensory quality of the product was good, approximating that of common spinach.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.