Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Not surprisingly, paintings by Francis Bacon were usually commented by resorting to an instrumentarium derived from a dictionary of the history of art. The author proposed a different perception and tried to view Bacon's works thorough the prism of concepts not from the realm of aesthetics but theology. By referring to numerous statements made by assorted commentators he traced the obstinately recurring motif of evil. This is a proposal to treat Bacon's oeuvre as a painterly introduction of the presence of evil and as sui generis 'theological treatises' stressing the motif of irremovable evil in human existence, a strong presence of the infernal element in the world.
EN
The Biblical Judith occupied a significant place in the private mythology of Michel Leiris, peopled by numerous female figures. Her portrait, outlined in the autobiographical 'L'Age d'homme', differs considerably from the characteristic in the Old Testament Book of Judith. The author closely follows the changes and transition of meaning to which Judith had been subjected in comparison to her Biblical original. Furthermore, he reveals the peculiar exegesis conducted by Leiris, indicating that despite the fact that its deciphering cannot be defended upon the basis of an exegesis subjected to methodological rigours, it still possesses an indispensable existential value; reading it is treated in the categories of 'creative treason'.
8
100%
EN
The titular 'Dakar' is not understood as a sign referring to the capital of Senegal but is treated predominantly as a word, a linguistic reality. In his demonstratively subjective text the author, inspired by some of Michel Leiris' ideas, reveals his own associations and the sound aura surrounding this word.
EN
This text is yet another attempt at taking up the immortal question reappearing seasonally in university or college seminars in humanities: Can interpretation be scientific? Can an act of interpreting, understood as responding to the call and meeting the challenge posed by a text (or, by 'texts', in a broad semiotic meaning), aspire to be termed 'scientific', as per the customary explanation of the term? If, namely, there is always someone's subjectivity behind an interpretative gesture, whereas striving for objectivity - or, inter-subjective communicability - is part of the essence of science, then, is it not so that the notion of 'scientific interpretation' proves to be a classical example for quadrature of the circle? The author also attempts at responding the question of why science - understood for the purpose as codified rules of a methodological game - is so much afraid of interpretative subjectivity, and, at the end of the day, why it strives so insistently for taming any interpretative passion.
PL
Aktualnie panuje trend do coraz szerszego stosowania technologii internetowych w biznesie oraz logistyce. Niestety powszechne wykorzystywanie technologii informatycznych w celu optymalizacji procesów biznesowych naraża przedsiębiorstwa na pewne zagrożenia. Celem publikacji było przybliżenie możliwości giełdy transportowej Trans, czyli narzędzia wykorzystywanego do optymalizacji procesów transportowych. W publikacji skupiono się głównie na zaprezentowaniu funkcji giełdy służących do maksymalizacji bezpieczeństwa i ochrony użytkowników.
EN
Currently there is a trend towards the increasing use of Internet technologies in business and logistics. Unfortunately, the widespread use of information technology to optimize business processes exposes the company to certain risks. The aim of the publication was to present the possibilities of exchange transport Trans, which is a tool used to optimize transport processes. The publication focuses primarily on presenting function of exchange used to maximize the safety and security of users.
EN
Improving the efficiency of electricity generation is the main way to reduce fossil fuels consumption and carbon dioxide emission. Development of technology of coal-fired power units 50 plus for advanced ultra-supercritical steam parameters gives new opportunities. However, exceeding the unit net efficiency barrier of 50% except the increasing steam parameters requires also the modifications of the power unit cycle configuration. In the paper is presented conception of 900 MW power unit for ultra-supercritical steam parameters of 700/720°C with waste heat recovery from the boiler exhaust gases. The calculations were carried out for the hard coal fired unit and lignite fired unit. In the case of hard coal fired power unit due to the low exhaust flue gas temperature (110°C) the use of waste heat recovery system offers slight improving of the boiler efficiency and the efficiency of electricity generation. Significant potential exists in the case of the lignite fired units, where the exhaust loss from the boiler is much higher (exhaust gas temperature 170°C). In the paper is presented thermodynamic analysis of two variants of the waste heat recovery in the steam cycle. In the first variant the heat of the boiler exhaust flue gases from the air heater outlet is used to heat up the water in the low pressure feed water system. In the second considered variant the part of the boiler exhaust flue gases is taken before the air heater and its used to heat up the water in the high pressure feed water heaters system.
PL
Poprawa sprawności wytwarzania energii elektrycznej jest podstawą redukcji zużycia paliw kopalnych oraz ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Rozwój technologii bloków węglowych 50 plus na zaawansowane parametry ultra-nadkrytyczne pary otwiera nowe perspektywy. Przekroczenie bariery 50% sprawności netto bloku poza zwiększeniem parametrów pary wymaga również modyfikacji struktury samego obiegu. W artykule przedstawiono koncepcję bloku węglowego 900 MW na zaawansowane ultra-nadkrytyczne parametry pary 700/720°C z odzyskiem ciepła ze spalin wylotowych. Obliczenia przeprowadzono dla bloku opalanego węglem kamiennym oraz węglem brunatnym. W przypadku węgla kamiennego ze względu na niską temperaturę spalin wylotowych (110°C) zastosowanie odzysku ciepła odpadowego daje niewielkie zyski dla poprawy sprawności energetycznej kotła oraz sprawności wytwarzania energii elektrycznej. Znaczny potencjał istnieje natomiast w przypadku bloków opalanych węglem brunatnym, gdzie strata wylotowa z kotła jest większa (temperatura spalin 170°C). Przedstawiono analizę termodynamiczną dwóch wariantów wykorzystania ciepła odpadowego w obiegu. Pierwszy zakłada wykorzystanie ciepła spalin wylotowych zza kotłowego podgrzewacza powietrza w układzie regeneracji niskoprężnej, drugi pobranie części spalin sprzed kotłowego podgrzewacza powietrza.
18
51%
PL
Artykuł przedstawia termodynamiczny i ekonomiczny dobór układu gazowo-powietrznego do pracy w tłoczniach gazu. Analiza została przeprowadzona na podstawie danych eksploatacyjnych polskich tłoczni gazu ziemnego umiejscowionych na trasie tranzytowego gazociągu Jamał. Trasa gazociągu obejmuje pięć tłoczni gazu (Ciechanów, Szamotuły, Zambrów, Włocławek i Kondratki), w których łącznie zainstalowano ponad 600MW mocy. W artykule przedstawiono sposób nadbudowy istniejącej jednostki turbiny gazowej układem powietrznym w różnych konfiguracjach. Zaproponowano i omówiono kilka przykładowych rozwiązań technologicznych pod kątem modernizacji istniejącej w tłoczni turbiny GT10. Jedną z zalet układów powietrznych jest możliwość pracy bez zapotrzebowania na bieżącą wodę chłodzącą. W wyniku nadbudowy uzyskuje się wyższą sprawność energetyczną instalacji, a także większą moc mechaniczną, która może być wykorzystana do napędu kompresorów gazu, bądź też w zależności od stosowanego rozwiązania technologicznego, służyć do napędu generatora energii elektrycznej. Analizę ekonomiczną przeprowadzono w zależności od wariantu wykorzystania dodatkowej mocy mechanicznej. Rozpatrywane układy zostały porównane zarówno pod względem termodynamicznym, jak i ekonomicznym z autonomiczną jednostką turbiny gazowej.
EN
The article presents the thermodynamic and economic selection of the gas turbine air bottoming cycle in gas compressor stations. The analysis was conducted based on data from Polish natural gas compressor stations located along the Yamal gas pipeline. The Yamal pipeline consists of five compressor stations (Ciechanów Szamotuły, Zambrów, Wloclawek and Kondratki). Gas compressors are powered by more than 600MW gas turbines. The article describes an update of simple gas turbine cycle by air bottoming cycle in various configurations. There are several examples of modernization the existing GT10 turbine. Air bottoming cycle configurations can be used to improve the efficiency of simple power units with gas turbines operating at locations without access to large amounts of water. As a result of the simple gas turbine unit updating, the cycle obtains a higher energy efficiency, as well as greater mechanical power, which can be used to drive compressors or generator. Considered cycles were compared in terms of thermodynamic and economic with simple unit of gas turbine.
EN
The installations of CO2 capture from flue gases using chemical absorption require a supply of large amounts of heat into the system. The most common heating medium is steam extracted from the cycle, which results in a decrease in the power unit efficiency. The use of heat needed for the desorption process from another source could be an option for this configuration. The paper presents an application of gas-air systems for the generation of extra amounts of energy and heat. Gas-air systems, referred to as the air bottoming cycle (ABC), are composed of a gas turbine powered by natural gas, air compressor and air turbine coupled to the system by means of a heat exchanger. Example configurations of gas-air systems are presented. The efficiency and power values, as well as heat fluxes of the systems under consideration are determined. For comparison purposes, the results of modelling a system consisting of a gas turbine and a regenerative exchanger are presented.
20
Content available remote Economic assessment of gas-steam systems taking account of variable loads
51%
EN
Increasing competition from high-power gas technologies on the energy market depends on many factors. Apart from the requirement to meet ecological criteria, the most important of them are: an improvement in thermal flexibility, favourable characteristics of performance under variable loads and the economic efficiency related thereto. The adaptability of gas technologies to changes in loads in the 24-hour cycle is now gaining special importance. This paper is focused on issues related to adapting the methodology of economic calculations to changing functions of gas technologies in the electricity generation sub-sector. In the new market environment, the economic model comprising a certain number of parameters (which usually characterize the base load) and taking account of revenues coming from this type of operation does not provide a full picture. First and foremost, it does not indicate additional revenues that could potentially be earned from new market possibilities related to rendering system services and lessening the environmental impact. Generally speaking, a more accurate approach to the assessment of gas-steam systems has to take account of basic parameters that determine thermal flexibility (start-up and shutdown times), issues related to maintaining availability, changes in efficiency under variable loads and emissions characteristics.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.