Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zawartosc alkoholu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The aim of the study was to compare the results of the determination of the basic parameters of beer, particullary alcohol and extract content using Alex 500 apparatus, with the results of the determination of the above parameters by distillation method and using the Alcolyzer Plus Beer apparatus. The material for the study was 40 samples of the finished beer with the alcohol content between below 0,5 and 10% by volume. It was found, that the results obtained by the Alex 500 analyzer has good accuracy and convergence of the obtained results to the reference method (distillation).
PL
Celem pracy było porównanie wyników oznaczania podstawowych parametrów piwa, w szczególności zawartości alkoholu i ekstraktu przy użyciu analizatora Alex 500, z wynikami oznaczania wymienionych parametrów metodą destylacyjną oraz na aparacie Alcolyzer Plus Beer. Materiałem do badań było 40 próbek piwa gotowego o zawartości alkoholu pomiędzy poniżej 0,5 a 10% obj. Na podstawie wykonanych badan stwierdzono, że wyniki uzyskiwane przy użyciu analizatora Alex 500 cechuje dobra precyzja i zbieżność z wynikami otrzymywanymi metodą odniesienia (destylacyjną).
PL
Adaptacja środowiskowa drożdży Saccharomyces cerevisiae rasy Bratysława (S.o./l) do wysokich stężeń cukrów (ok. 400 g/dm3) i S02 (100 mg/dm3) doprowadziła do wzmocnienia odporności komórek na rosnące, toksyczne działanie etanolu podczas fermentacji. Wina uzyskane po fermentacji nastawów przy użyciu drożdży S.o./l AD zawierały znacznie większe końcowe stężenia alkoholu w porównaniu z próbkami po fermentacji drożdżami S.o./l (bez adaptacji). W nastawach o mniejszej zawartości cukrów (320 g/dm3) uzyskano średnio 19% obj. alkoholu po użyciu drożdży adaptowanych S.o./l AD, natomiast zastosowanie drożdży nieadaptowanych S.o./l umożliwiło otrzymanie jedynie średnio 16,4% obj. alkoholu. Badania właściwości biochemicznych wykazały, że zabieg adaptacji wpływa istotnie na wzrost zawartości trehalozy w porównaniu z drożdżami nieadaptowanymi. Stwierdzono wyraźny wpływ stężenia cukrów w podłożu oraz procesu fermentacji na skład wybranych kwasów tłuszczowych w błonach komórkowych drożdży. Badania molekularne techniką PCR umożliwiły przeprowadzenie różnicowania szczepu po adaptacji (S.o./lAD) z szczepem wyjściowym S.o./l. Stwierdzono polimorfizmy po strawieniu matrycy enzymem Hind III przy zastosowaniu mieszaniny dwóch primerów (ZM2 -5'CTC TG A TGG СТА AGG GCA GAC ACG GC 3' oraz ZM3 - 5'CTT CCC CTCCCTGGGCTC CCG AA 3').
FR
The habitat adaptation of the yeast Saccharomyces cerevisiae race Bratislava (S.O./l) to the high saccharides concentration (about 400 g/dm3) and SO 2 (100 g/dm3) led to anincrease of the cells immunity from growing, toxic action of alcohol during the fermentation process. Wine produced using the yeast S.O./l AD for fermentation contained much higher final alcohol concentration then wine fermented with yeast S.O./l (without adaptation). By the mash fermentation with the lower saccharides concentration (320 g/dm3) obtained alcohol was 19% by vol. (on an average), using adapted yeast S.O./l AD. While using of unadapted yeast S.O./l allowed to achieve only 16,4% by vol. The research of biochemical properties showed, that the adaptation does substantially influence on a tremalose content in comparison with unadapted yeast. The distinct influence of saccharides concentration on composition of the selected fatty acids in the yeast cell membranes was found. The molecular investigation by PCR technology made it possible to differentiate strains after adaptation (S.O./l AD) from initial strains S.O./l.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.