Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 166

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
PL
Artykuł stanowi omówienie nowych systemów nauczania osób niepełnosprawnych. Scharakteryzowano tutaj możliwości wykorzystania e-learningu w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy. W pracy dokonano krytycznej analizy literatury przedmiotu oraz zastosowano analizę porównawczą. W artykule zawarto charakterystykę rynku pracy osób niepełnosprawnych, opis wykształcenia osób niepełnosprawnych w kontekście potrzeb rynku pracy, ocenę wykorzystania e-learningu w nauce osób niepełnosprawnych oraz charakterystykę platformy e-learningowej wspomagającej nauczanie osób niepełnosprawnych. Artykuł zamykają uwagi końcowe, gdzie przedstawiono postulaty w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
EN
The aim of the article is to discuss how new teaching systems for people with disabilities meet the expectations of employers managing contemporary production systems. It characterizes the use of e-learning in vocational activation of people with disabilities on the contemporary labour market. It performs a critical analysis of the literature on the subject and employs comparative analysis. The article comprises five parts: four chapters (profile of the labour market for people with disabilities, description of education of people with disabilities in context of the labour market needs, evaluation of e-learning application in teaching of people with disabilities, profile of e-learning platform supporting the teaching of people with disabilities) and final comments. The article closes with final remarks where the postulates concerning vocational activation of people with disabilities are presented.
4
100%
PL
Wykorzystanie silników momentowych do napędu osi obrotowych obrabiarek pozwala na eliminację przekładni z układów napędowych i jednocześnie wielu problemów z nimi związanych. Niestety, istnieją wątpliwości co do tego, jak kształtuje się sztywność tego typu napędów w warunkach zmiennych obciążeń. W artykule przedstawiono rezultaty rozważań teoretycznych i wstępnych badań praktycznych sztywności dynamicznej stołu obrotowego z napędem bezpośrednim. Symulacje przeprowadzano na podstawie modułu transmitancji widmowej przyjętego modelu w środowisku Matlab.
EN
The use of torque motor to drive the rotary axes of machine tools allows for the elimination of gear drive systems and also many of the problems associated with them. Unfortunately, there are doubts as to how to shape the rigidity of such drives in the conditions of variable loads. The article presents the results of theoretical and practical preliminary research dynamic stiffness rotary table with direct drive. Simulations were carried out on the basis of frequency response function of adopted model in Matlab.
PL
Zaprezentowano system dostępu abonenckiego n ´ 64 kbit/s produkcji firmy Datentechnik o nazwie DT MUX. Omówiono poszczególne jego elementy, przykłady konfiguracji i zastosowań. Przedstawiono również przykłady zastosowań urządzeń abonenckich o nazwie NAE
EN
The paper presents subsrriber access system from Datentechnik. All elements of the system with configuration examples are described. The paper gives also practical ecamples how to use subscriber devices separately from the multiplexer.
18
100%
PL
W artykule przedstawiono rezultaty rozważań teoretycznych dotyczących sztywności dynamicznej napędu stołu obrotowego z silnikiem momentowym. Wyznaczono zależność, pomiędzy wybranymi parametrami a wartością rozpatrywanej sztywności dynamicznej, jak również określono wytyczne do nastaw regulatorów badanego układu sterowania. W tym celu posłużono się środowiskiem Matlab W dalszej części artykułu opisano wyniki wstępnych badań przeprowadzonych na rzeczywistym obiekcie. Sztywność dynamiczną właściwą wyznaczano metodą testu impulsowego.
EN
This paper presents the results of consideration about dynamic stiffness of rotary table drive with torque motor. The dependence between dynamic stiffness and chosen parameters of drive had been determined and the guidelines about settings of drive controllers had been drawn up. To solve this problem the Matlab environment has been used. In the next part results of exploratory measurement of real object stiffness had been presented. The measurement consisted in impact test carried out.
PL
W artykule przedstawia się tendencje i kierunki poszukiwań innowacyjnych rozwiązań logistycznych, zaobserwowane na rynku amerykańskim przez doradców Grupy Logistycznej Miebach.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.