Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Czech law
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Identification of domestic law in relation to facultative conflict of laws
100%
EN
This paper deals with the procedural treatment of foreign law. Particularly whether the conflict of laws is obligatory or facultatively applied. In the case of facultative conflict of laws, this paper aims to identify certain positions of returning to domestic law.
2
Content available remote Czech national report on optional choice of court agreements
75%
EN
The national report for the purpose of the 20th International Congress of Comparative Law Fukuoka 2018 deals with the optional choice of court agreements from the perspective of the Czech law. The report answers the questions if the Czech national legislation allows the parties to conclude the optional choice of court agreements in international cases, what is the character of these clauses and if they are expressly stated in the Czech Private International Law Act. The authors deal also with the asysmmetrical choice of court agreements, expecially their legal effect. in the end of the report, the authors evalueate the efficiency of the national regulation and propose for the necessary modifications.
3
Content available remote Všehrd nezapomenutý: k všehrdovskému výzkumu posledních desetiletí
51%
EN
On the anniversary year of both the death and birth of Czech lawyer Viktorin Kornel ze Všehrd, the text is mainly devoted to exploring the existing research on Všehrd since the last major conference in 1960. The older research before this conference was dominated by legal historians. But the generational changes among them – the aging and dying of a strong older generation of legal historians during the 1970s and the early 1980s broke the research continuity. In contrast, since the 1970s, the activity of literary scientists, historians, and linguists has prevailed. Knowledge of Všehrd’s life, work, and of his relationships with his contemporaries have been enriched by many important new insights over the past 60 years. From the point of view of history of literature Všehrd’s book “On the Laws of the Land of Bohemia” was highly rated as an accomplished manifestation of humanist literature. An important figure of Všehrd’s friend and intellectual companion Jíra, the radical utraquist priest, was convincingly identified with two other important persons of the same name. The most striking finding of the past sixty years, however, was the existence of the unknown Všehrd’s book, printed in Venice. Heated but unproductive has been the literary controversy over the Všehrd’s importance and about national humanism (i. e. humanist writing in the national [vernacular] languages) in 2014. On the other hand, it has not yet been possible to prepare a critical scientific edition of the complete Všehrd’s literary work.
CS
Text se u příležitosti výročí úmrtí i narození českého právníka Viktorina Kornela z Všehrd věnuje především zkoumání výzkumu o Všehrdovi od poslední velké konference roku 1960. Starší výzkum byl dominován právní historiografií. Vlivem generačních změn v ní – stárnutím a umíráním silné starší generace právních historiků v 70. a 80. letech 20. století však došlo k přerušení této výzkumné kontinuity. Naopak od 60. let převažovala aktivita literárních vědců, historiků a lingvistů. Poznání Všehrdova života i díla, stejně jako jeho vztahů se současníky, bylo v uplynulém šedesátiletí obohaceno mnoha důležitými novými poznatky. Z pozice studia humanistické literatury došel vysokého hodnocení jeho spis O právích země české. Bylo dovozeno Všehrdovo první manželství a byla přesvědčivě rekonstruována důležitá postava Všehrdova přítele a výrazného muže – kněze Jíry. Nejpozoruhodnějším zjištěním uplynulých šedesáti let však byla informace o existenci Všehrdova spisu, tištěného v Benátkách, dosud neidentifikovaného. Hlučná, avšak neplodná naopak byla literárněvědná polemika o Všehrda a o pojem národního humanismu roku 2014. Na druhé straně se dodnes nepodařilo připravit kritickou vědeckou edici celého Všehrdova díla.
4
Content available remote Hledání jádra pojmu veřejný pořádek
51%
EN
Vague legal concepts are necessarily bound to social and legal reality in a given time and at a given place. In consequence, their meaning changes constantly. Czech legal theory seems to be built on an idea that legal concepts have their core and penumbra. Using the example of a concept of legal order (public policy) this article shows the obstacles traditional doctrinal legal analysis faces when looking for the core of vague legal concepts. This article tackles various attempts to delimit and explain the meaning of public order in the context of Czech legal environment and asks, to what extent is it even possible to map out the intension and extension (and intensional and extensional definitions) of this concept. It follows various attempts at general definition and explanations of public order and discusses what of these definitions may be its core and its penumbra. It also focuses on the issue of legal facticity of this concept’s usage. Based on the example of the concept of public order this article further shows the need for empirical examination of legal concepts.
CS
Neurčité právní pojmy jsou pojmy, které jsou nutně navázány na společenskou a právní situaci v daném místě a v daný čas. V důsledku toho se jejich právní uchopení neustále proměňuje. Česká právní teorie staví na tom, že právní pojmy mají své významové jádro a polostín. Na příkladu pojmu veřejného pořádku ukazujeme, jaká úskalí s sebou nese hledání jádra tohoto pojmu skrze právní teorii vlastní doktrinální analýzu. Tento text se tedy především v kontextu českého právního prostředí zabývá jednotlivými pokusy o vymezení neurčitého pojmu a ptá se, zdali je vůbec možné zmapovat jeho obsah a rozsah v celé jeho šíři i s ohledem na jeho diferencovanost a proměnlivost. Postupuje od možných obecných definic k teoretickému vysvětlení pojmu v doktríně. Na základě tohoto teoretického zkoumání pak diskutuje, co ze zkoumaného pojmu lze v teoretické perspektivě vnímat jako jádro pojmu a co jako jeho polostín. Zaměřuje se také na otázku právní fakticity používání tohoto pojmu a slouží jako demonstrace toho, jak vnitřně diferencovaný tento obsah je v různých kontextech. Ve svém důsledku tak tento článek na konkrétním příkladu ukazuje, že je třeba právní pojmy a jejich význam hledat a zkoumat, nikoliv jen teoreticky domýšlet.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.