Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The author of this contribution tried to outline problems with freedom of movement. At the beginning it presents definition of freedom of movement and history of law related to freedom of movement in Poland. Then there are presents current legislation in Poland (with judicature Constitutional Court and administrative courts) and in the European Union.
PL
Artykuł prezentuje zasadniczy przegląd problematyki źródeł prawa Republiki Słowackiej. Ukazuje poszczególne rodzaje źródeł prawa na Słowacji i ich konstytucyjnoprawne umocowanie, przy czym obejmuje także krytyczną analizę elementów procedury ustawodawczej i konstytucyjnej. Przybliża podstawowy kształt krajowego systemu prawnego, który w zamyśle tradycyjnej koncepcji ma kształt piramidy, a wierzchołek jej stanowi Konstytucja i ustawy konstytucyjne. Te tradycyjne rozumienie jest konfrontowane z rozwojem stosunków prawa międzynarodowego, prawa europejskiego i prawa krajowego na tle teorii międzysystemowego (intersystemowego) pluralizmu prawnego. W artykule także skupiono się na wytyczenie miejsca umów międzynarodowych w porządku prawnym Republiki Słowackiej ze szczególnym uwzględnieniem pozycji Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Karty Podstawowych Praw i Wolności UE. W tym celu przybliżone zostało odpowiednie orzecznictwo Sądu Konstytucyjnego Republiki Słowackiej i podniesiono problematykę stosunku słowackiego prawa krajowego i prawa wspólnotowego UE. Jako graniczne kryterium uznawania zasady pierwszeństwa prawa UE na pierwszy plan wysuwa się niepisane materialne jądro słowackiej Konstytucji.
EN
The article gives a comprehensive overview of the issues of sources of law in the Slovak Republic. It describes the different types of sources of law of Slovak Republic and their constitutional and legal regulation and also focuses on the analysis of the critical moments of constitutional and legislative process. The text explains the basic form of the national legal system, which in the traditional terms takes the form of a pyramid, the top of which are the Constitution and constitutional acts. This traditional concept is confronted with the current development of relations of the systems of international law, European law and national law, on the background of the theory of inter – system legal pluralism. The article is focused on the definition of the status of international treaties in the legal order of the Slovak Republic, with particular emphasis on the status of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (European Convention on Human Rights) and the Charter of Fundamental Rights and Freedoms of the European Union. For this purpose the relevant case-law of the Constitutional Court of the Slovak Republic is demonstrated, and the issue of the concept of the relationship between the national law of the Slovak Republic and the European Union is raised. The unspoken material core of the Constitution of the Slovak Republic is to be considered as a criterion of recognition of the principle of the primacy of European Union law.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.