Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 800

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 40 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Motywowanie pracowników
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 40 next fast forward last
XX
Pochwały, czyli informacje zwrotne, w których podkreślane są wysiłki i efekty pracownika, motywują go do działania, wspierają w rozwoju, pomagają nawiązać konstruktywną relację z przełożonym. Wiele osób nie potrafi adekwatnie ocenić siebie, cieszyć się z własnego sukcesu, dlatego tak bardzo oczekuje komplementów od przełożonego. Okazuje się, że prosta w formułowaniu pochwała wcale nie jest taka łatwa do przekazania. Dlaczego? (fragment tekstu)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie zasad motywowania pracowników w przedsiębiorstwie turystycznym typu gastronomicznego. W pierwszej części zaprezentowano zagadnienia teoretyczne dotyczące motywowania pracowników. Następnie ukazano, na podstawie wywiadów z pracownikami, stosowane narzędzia finansowe motywowania personelu, takie jak płaca zasadnicza, ubezpieczenia oraz zniżki, karty rabatowe i prezenty. W końcowej części opracowania scharakteryzowano narzędzia pozafinansowe - awanse i rozwój zawodowy, organizację czasu i warunków pracy, imprezy okolicznościowe oraz integracyjne.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the rules of motivating employees in a gastronomic company. The first part focuses on explaining theoretical notions concerning motivating employees. The next part of the article describes financial tools for motivating the staff, such as basic salary, insurances and discounts, discount cards and gifts. The final part includes the description of non-financial tools - promotions and professional development, time management and working conditions, occasional and integration events(original abstract)
XX
Zmotywowany pracownik wykonuje zadania lepiej, szybciej, wydajniej, kreatywniej - to wie każdy menedżer. Jednak skuteczne motywowanie nie jest sztuką łatwą, a bywa jeszcze trudniejsze, gdy trzeba je realizować zdalnie. O czym należy pamiętać, motywując wirtualne zespoły? (fragment tekstu)
XX
Czy motywowanie pracowników w czasach pandemii ma jakikolwiek sens i czy w ogóle jest możliwe? Patrząc na globalną sytuację gospodarczą, wniosek wydaje się oczywisty: większość pracodawców nie jest zainteresowanych ponoszeniem dodatkowych kosztów na jakiekolwiek motywacyjne czynniki finansowe. A nawet jeśli chcieliby, to po prostu ich nie stać. Dziś walczą o przetrwanie, o utrzymanie płynności finansowej, a nie o możliwość udzielania premii czy też doceniania pracownika kolejnymi finansowymi benefitami. Jednak warto zdawać sobie sprawę, że motywacja nigdy nie była bardziej potrzebna niż dziś. (fragment tekstu)
5
Content available remote Amerykańskie i japońskie motywowanie do innowacyjności
80%
XX
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie dwóch bardzo różniących się podejść do motywowania pracowników do innowacyjności: typowych dla USA i Japonii, a przynoszących podobne efekty - czołowe pozycje w światowych rankingach innowacyjności. Dowodzi to możliwości tworzenia bardzo zróżnicowanych rozwiązań, ale przy zachowaniu elastyczności i indywidualnego dopasowania do konkretnej sytuacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to show two very different kinds of motivating for innovativeness systems: typical for USA and Japan, leading to similar effects - top positions in all the international innovativeness ranks. It proves the possibilities to create very different models, but they need to be flexible and individually fit for particular situations. (original abstract)
XX
Biorąc pod uwagę ograniczenia finansowe, zarządzający mikro i małymi przedsiębiorstwami muszą poszukiwać coraz to nowszych i skuteczniejszych rozwiązań w zakresie pozyskania, a przede wszystkim utrzymania w firmie najlepszych pracowników, konkurując w tym obszarze z dużymi firmami i korporacjami. W tym świetle coraz większego znaczenia w procesie zarządzania mikro i małym przedsiębiorstwem nabiera wiedza z zakresu płacowego, pozapłacowego oraz niematerialnego motywowania pracowników. Współcześnie w praktyce zarządzania obserwuje się wyraźną tendencję do indywidualizowania systemów i narzędzi motywowania pracowników. Dla menedżerów oznacza to potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy z zakresu motywowania pracowników w procesie zarządzania zasobami ludzkimi.(fragment tekstu)
EN
Nowadays, in order to rapidly growing competition, managers have to look for another ways to keep pace with market rivals, and to meet employees expectations. This article is about individual approach, as a tool of motivation system in a modern company. The main aim of this text is to open the discussion about how individual approach for structure of incentive system would effect on employees motivation.(original abstract)
XX
Menedżerowie chętnie organizują konkursy i tworzą nowe rankingi, sądząc, że pracownicy lubią ze sobą rywalizować, podnosi to efekty ich pracy oraz motywuje do działania. Nie zawsze tak bywa. Okazuje się, że rywalizacja bywa motywująca jedynie dla 20 proc. pracowników. Pozostałe 80 proc. to osoby, którym nie zależy na konkurowaniu, ale na wynagradzaniu za ich własne tempo pracy i postępy, które są w stanie osiągnąć w swojej lidze. Jak więc rywalizować, aby osiągać zakładane cele? (fragment tekstu)
XX
W artykule podjęto próbę zaprezentowania jednej z metod ilościowych stosowanych do badania motywacji pracowników, zwaną Spiralą Archimedesa. Jej istota polega na graficznej prezentacji opinii pracowników zebranych techniką ankietyzacji.
XX
Każdy z nas lubi być doceniany. Tymczasem, choć z wagi doceniania większość firm zdaje sobie sprawę, nie zawsze poświęca się temu obszarowi wystarczającą uwagę. Brakuje czasu, narzędzi, czasami również umiejętności przełożonych. McDonald's postanowił to zmienić, wykorzystując w tym celu obchodzony w krajach anglosaskich Appreciation Day - Dzień Doceniania. (fragment tekstu)
XX
W artykule Autorka przedstawiła najważniejsze przyczyny, dla których motywowanie pracowników w organizacji jest istotną kwestią. Przedstawiła związki motywowania z wynikami uzyskiwanymi przez firmę, wykorzystaniem potencjału pracowników, satysfakcją pracowników z pracy. Opisała najczęściej popełniane rodzaje błędów w motywowaniu pracowników. W ostatniej części artykułu zaproponowała rozwiązania, które osobom zajmującym się motywowaniem pracowników mogą pomóc w uniknięciu błędów przy tworzeniu systemów motywujących. (fragment tekstu z Wprowadzenia)
EN
The article consists of three parts. The main reasons for motivating employees are presented in the first part. The relation between motivating and a company's results, employees' potential and their satisfaction is also described. Inappropriate motivating methods, such as: managers' wrong views on motivation, cultural or life value aspects, are characterized in part two. Pieces of practical advice, that can help to avoid mistakes presented in the article, are shortly described in part three. (original abstract)
XX
Jak skutecznie modelować postawy pracowników, jak sprawić, aby byli zaangażowani i odpowiedzialni, aby mieli inicjatywę i chęć do kreowania otaczającej ich rzeczywistości? Okazuje się, że z typowym procesem motywowania wiążą się pewne ograniczenia, które mogą utrudniać osiągnięcie pożądanych rezultatów. Znacznie lepsze efekty daje nowa koncepcja - zarządzanie przez docenianie. (fragment tekstu)
XX
Autor rozważa istotę zjawiska motywacji i omawia podstawowe elementy mające wpływ na poziom motywacji człowieka. Przytacza też i opisuje klasyfikację potrzeb, którą stworzył Abraham Maslow.
EN
This article charakterizes factors influence human justification to work such as: system value, expirience, personality of man, the framework of human primary commodities and expectations and its connections with firm's aims. Beside that this article is about implements give reasons for desirable works and about feedbacks between accounted person and his environment (inferiors, family, colleagues and mass-media).(original abstract)
XX
Kiedy sprzedawcy nie realizują planów sprzedażowych, klienci skarżą się na niezadowalającą obsługę, a wyniki wyraźnie wskazują, że w firmie dzieje się coś niedobrego, łatwo wpaść w panikę i sięgnąć po najprostsze rozwiązania - zwolnienia. W poszukiwaniu przyczyn takich sytuacji większość firm sięga po testy tzw. tajemniczego klienta, wysyła pracowników na szkolenia i coachingi, roztacza wizję premii i benefitów. Tymczasem efekty pozostają bez zmian. Mimo inwestycji w rozwój część pracowników odchodzi z firmy, a ci, którzy zostają, nadal nie robią tego, co do nich należy. Dlaczego? (fragment tekstu)
XX
Jednym z nowszych obszarów potencjalnego wykorzystania pochodnych instrumentów finansowych są systemy motywowania pracowników. W dotychczasowej teorii i praktyce zarządzania instrumenty pochodne kojarzyły się raczej z zabezpieczaniem przed ryzykiem finansowym. Tymczasem wnikliwe studia obowiązujących w Polsce przepisów prawa podatkowego pozwoliły dostrzec możliwość wykorzystania tego rodzaju instrumentów finansowych w systemach motywacyjnych. Celem artykułu jest zbadanie, jakiego rodzaju instrumenty pochodne można wykorzystać w systemach motywacyjnych oraz na jakich instrumentach bazowych najkorzystniej opierać instrumenty pochodne z punktu widzenia interesów pracodawcy i pracownika. Ważne jest także wskazanie głównych adresatów systemów motywacyjnych, a więc to, czy będą to tylko osoby ze ścisłego kierownictwa, czy też szersza grupa pracowników.(abstrakt oryginalny)
EN
Staff motivation systems constitute one of the new areas where derivative instruments could be deployed. In both theory and practice, derivatives are typically associated with hedging against financial risk. However, in-depth analyses of Polish tax law reveal a possibility to use derivatives in staff motivation systems, with clear benefits for both companies and their employees. The paper seeks to identify the categories of derivatives that could be used in employee motivation systems and to indicate the underlying entities that these instruments could be based on. Some of these are described in the paper.(original abstract)
15
Content available remote Zarządzanie wiedzą a motywowanie
80%
XX
Przedmiotem zainteresowania w prezentowanym opracowaniu są zależności między motywowaniem i zarządzaniem wiedzą. Ich wskazanie stanowi główny cel opracowania. W ramach przyjętej hipotezy badawczej postarano się udowodnić, że wpływ ten nie ma charakteru zależności jednokierunkowej, a raczej dwukierunkowej. W rozważaniach posłużono się metodą opisową, opartą na skojarzeniach, która może stanowić wprowadzenie do poszerzenia tego rodzaju badań. (fragment tekstu)
EN
Knowledge management as the most important way of increasing the competitive position of modern business also affects the procedures used in the implementation of the HR function. The focus of the present study is the relationship between motivation and knowledge management. Their indication is the main objective to develop. Under the adopted hypothesis of the research efforts were to prove that this effect is not a one-way dependence, but rather bidirectional. In considering descriptive method was used, based on associations, which can serve as an introduction to the development of this kind of research. (original abstract)
XX
Każdy wie, że odpowiednia motywacja przekłada się na lepsze wyniki - czy to w pracy, czy w życiu prywatnym. Jak jednak zmotywować grupę kilku tysięcy różniących się między sobą pracowników? Swoimi rozwiązaniami dzielą się najwięksi - PKN Orlen oraz ING Bank Śląski. (fragment tekstu)
XX
W artykule opisano problematykę motywowania pracowników. Jest to niezwykle ważne zagadnienie, ponieważ w pracownikach kumuluje się wiedza organizacji, która jest współcześnie źródłem trwałej przewagi przedsiębiorstwa nad konkurencją. Przewagi tej, z pewnością o charakterze trwałym, nie można już dziś budować w oparciu o aktywa materialne, jako że te są łatwe do imitacji i można je substytuować. Tym bardziej istotne jest poznanie mechanizmów, motywujących pracowników do realizacji celów organizacji.(abstrakt oryginalny)
EN
The article describes problematic aspects of motivating employees. This is an extremely important issue because workers accumulate knowledge of the organization, which today is a source of sustained competitive advantage of the company. Today this advantage can not be built based on tangible assets, because they are easy to imitate and can be substituted. For this reason, it is very important to understand the mechanisms of motivating employees.(original abstract)
XX
W firmie Colliers, chcąc podnieść zaangażowanie liderów i pracowników, zdecydowała się na zorganizowanie warsztatów, których celem jest wymiana doświadczeń pomiędzy pracownikami oraz dzielenie się wiedzą na tematy dotyczące zarówno rynku nieruchomości, jak również innych zagadnień biznesowych lub ekonomicznych. Warsztaty są przeznaczone dla wszystkich pracowników firmy i mają formułę otwartą.
19
Content available remote Culture of the Organization and Motivating Employees
80%
EN
The functioning of the organization shows that there is a close relationship between the interests of the organization and the interests of its individual members. Organizational culture is the platform where those interests are realized. It affects different areas of organizational life, while its relationships with motivating employees are reflected in the performance results of the organization, thus the competitive position on the market (quantitative and qualitative dimension of performed tasks). The aim of this paper is to present the relations of the organizational culture with the process of motivating employees. The following research hypothesis was adopted in the analysis: relations of the organizational culture and motivating employees are very strong and diversified depending on the type of the organizational culture functioning in the organization. The study uses the analysis of literature of the subject as a method. The analysis pointed out the compounds of organizational culture of constructing effective work and was accepted by company's system of motivating employees, contributing to the development of both the company and employee satisfaction. This satisfaction can be a condition of employees' identification with the company, thus perform tasks in a manner consistent with the expectations of managers and the interests of the organization. (original abstract)
XX
Tematem artykułu są wynagrodzenia okresowe jako instrument motywowania długookresowego. Omówiono ogólne zasady i korzyści wynikające z tego typu wynagrodzeń.
first rewind previous Strona / 40 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.