Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań jakości wód rzeki Drwinki. Woda badanego cieku przepływa przez tereny o zróżnicowanym zagospodarowaniu. W górnym biegu jest to teren przemysłowy oraz miejski, następnie tereny użytkowane rolniczo z zabudową osadniczą wiejską oraz zalesione tereny Puszczy Niepołomickiej, a w końcowym biegu wiejskie tereny zabudowane. W celu określenia jakości wody w Drwince przeprowadzono badania zawartości związków azotu, fosforu, potasu, sodu, wapnia, magnezu, siarczanów, chlorków, zawiesiny, a także pH, przewodności elektrolitycznej i substancji rozpuszczonych w sześciu wybranych punktach poboru próbek wody. Wodę do analiz pobierano w odstępach miesięcznych w latach 2009 i 2010. Wyniki badań mogą być przydatne przy planowaniu zagospodarowania terenów zlewni służącemu ograniczeniu zanieczyszczeń wprowadzanych do wód Drwinki.
EN
This paper presents the results of investigation of water quality of the Drwinka river. The water stream flows through the test areas with different land development. An upper reaches flows through industrial and urban area, followed by land with the buildings used for agricultural and rural settlement areas the Niepołomice Forest. Then it flows through areas with rural buildings. In order to determine water quality indicators content of nitrogen, phosphorus, potassium, sodium, calcium, magnesium, sulfate, chloride, suspended solids, pH, conductivity and dissolved solids was studied in six selected areas of research. Water samples were collected at monthly intervals in the years 2009 and 2010. The results can be used in land use planning serving the catchment areas to reduce pollution entering the Drwinka river.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.