Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 660

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  procesy produkcyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
1
Content available remote Uchwyci czy nie uchwyci? Dobór elementów podciśnieniowych
100%
PL
Przemieszczanie różnych przedmiotów w procesie wytwarzania czy konfekcjonowania wymaga zastosowania odpowiednich metod pewnego uchwycenia, gwarantującego z jednej strony odpowiednią dokładność wykonania, z drugiej zaś wysoką dynamiką procesu.
2
Content available remote Jak zarobić, nic nie robiąc?
100%
PL
Od roku 1989 rozpoczął się okres przełomowy dla polskiej gospodarki. Prawie z dnia na dzień przedsiębiorstwa musiały uporać się z problemami, których prawie nikt wcześniej nie brał pod uwagę. Jednym z nich była kwestia oszczędności energii, która stopniowo urosła do rangi jednego z zasadniczych parametrów wszelkich procesów produkcyjnych.
PL
Dzięki nowej koncepcji rozwiązania chwytak do płytek krzemowych spełnia najwyższe wymagania co do czasów cyklu, dynamiki, niskiego wskaźnika uszkodzeń i stabilności procesu wytwarzania.
7
Content available remote Jak dobrać właściwy olej do maszyny przemysłowej?
80%
PL
Nie ma uniwersalnych środków smarnych, dlatego dokonując wyboru oleju, trzeba wziąć pod uwagę kilka czynników. Istotna jest także znajomość zasad dotyczących prawidłowej eksploatacji oleju. Od ich przestrzegania będzie bowiem zależeć bezpieczeństwo procesów produkcyjnych.
PL
Robotyzacja jest dziś powszechnie znaną formą inwestycji w zwiększanie wydajności i doskonalenie procesów m.in. transportu w logistyce produkcji lub magazynowaniu. Niezależnie od branży przedsiębiorstwa, zakłady wytwarzają wysoce zindywidualizowany asortyment dla klienta końcowego, będąc zobligowanym do optymalnego wprowadzania elastycznych i często zmiennych procesów produkcyjnych.
PL
Przez pracę monotonną należy rozumieć taką pracę, która powoduje stan przejawiający się zmniejszoną aktywnością z powodu długotrwałego, jednostajnego wykonywania tych samych czynności, co może wywołać dolegliwości układu ruchu czy też związane z psychiką pracownika. Jakie konsekwencje niesie, a także jak sobie z nią radzić?
Logistyka
|
2017
|
tom nr 5
17--18
PL
Wywiad z Michałem Ziemannem o genezie i istocie filozofii Lean i jej celami w odniesieniu do logistyki.
PL
Zastosowanie sieciowych systemów sterowania pozwala na skrócenie czasu przygotowawczo-zakończeniowego procesu produkcyjnego a tym samym na obniżenie kosztów. Nowoczesne rozwiązania sieciowych systemów sterowania dzięki swojej wielofunkcyjności wykraczają poza ich pierwotne przeznaczenie, jako techniki sterowania maszynami i urządzeniami wytwórczymi. W pracy przedstawiono połączenie obrabiarki CNC z siecią Profibus.
EN
The use of the network control systems allows shortening the time of the preparation of the production process, and the same lowering their costs. The modern solutions of the network control systems thanks for their multifunctionality go behind their basic destination, as the machines control system. The connection CNC machine without Profibus DP card to the Profibus net was introduced in this work.
PL
W artykule omówiono opis budowy, możliwości oraz przeznaczenie wielostanowiskowego systemu akwizycji parametrów procesu zgrzewania rezystancyjnego, powstałego z myślą o zapewnieniu kompleksowej oceny przebiegu procesu produkcji w nowoczesnym zakładzie produkcyjnym. Zgrzewarki objęte działaniem systemu są monitorowane w sposób ciągły, a przebiegający na nich proces produkcji jest nadzorowany w celu wykrycia i zasygnalizowania odchylenia parametrów od wartości zadanych oraz archiwizacji jego parametrów. Nadzór technologiczny zakładu na podstawie zgromadzonych danych ma możliwość dokonania oceny jakości oraz stabilności przebiegającego procesu produkcji.
EN
It has been described the construction, capabilities and purpose of a network system for measuring and acquisition of resistance welding parameters. The system is based on the idea that the complex assessment of the production process run in modern production plants may be provided. The welding machines included in this system are monitored continuously while the production process is supervised in order to detect and indicate any deviations from the set values as well as to archive the process parameters. In terms of the acquisited data, the technological supervisors of the enterprise are able to assess the quality of welded products and the stability of the production process run.
PL
Obsługa zakłóceń będących nieodłączną cechą charakteryzujacą procesy produkcyjne stanowi jeden z ważnych czynników wpływających na rozwój współczesnych systemów sterowania wytwarzaniem. W pracy przedstawiono wprowadzone, w opracowanym w Politechnice Krakowskiej wieloagentowym systemie sterowania AIM, mechanizmy obsługi zakłóceń w postaci awarii urządzeń wytwórczych oraz nowych zleceń.
EN
Disturbances handling is one of significant factors influencing directions of development of contemporary manufacturing control systems. The paper presents machines breakdowns and rush orders handling mechanisms introduced to multiagent control system AIM developed at Cracow University of Technology.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję uniwersalnego interfejsu wymiany danych pomiędzy systemami wspomagającymi projektowanie i sterowanie procesem produkcyjnym a systemami przeznaczonymi do modelowania i symulacji tego procesu. Zaprezentowano także pierwsze praktyczne wyniki aplikacji takiego interfejsu pomiędzy pakietem symulacyjnym iGrafx Process i opracowywanym systemem TPP ProEDiMS.
EN
The paper describes a universal interface between various CAx systems and modelling and simulation tools. The first practical use of this interface was presented (between iGrafx Process and a new designed PDM system called ProEDIMS).
PL
Pompy ciepła, z uwagi na możliwość pozyskiwania wysokiej jak też niskiej temperatury, są stosowane coraz częściej w zakładach przemysłowych, zarówno jako urządzenia grzewczo-klimatyzacyjne, jak i urządzenia wspomagające procesy technologiczne w czasie produkcji gotowych wyrobów. Najefektywniejsze wykorzystanie pomp ciepła ma miejsce zwłaszcza podczas procesów, w których istnieje równoczesne zapotrzebowanie na chłód i ciepło.
PL
Opracowano metodę modelowania procesów produkcyjnych na podstawie opisania niepewności za pomocą teorii zbiorów rozmytych. Pozwala to na uniknięcie czasochłonnej operacji losowania charakterystycznej w przypadku używania zwykłej symulacji metodą Monte Carlo. Zalety nowego podejścia są ilustrowane w porównaniu z rezultatami symulacji konkretnego procesu produkcyjnego.
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.