Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 471

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Biografie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
XX
Mijają kolejne dziesięciolecia życia i znienacka okazuje się, że stajemy przed kolejną okrągłą rocznicą naszych urodzin i urodzin naszych przyjaciół. W większości przypadków liczba dziesiątek lat nie zaskakuje tych, którzy znają Jubilata czy Jubilatkę. W przypadku Marii Halamskiej zdziwienie, że to już taki właśnie jubileusz, jest naturalne, nic bowiem na to nie wskazuje - szczególnie jeśli Jubilatkę pamięta się z dawnych (dla młodych - bardzo dawnych) czasów. (fragment tekstu)
XX
Profesor Jaruga była prawdziwą pasjonatką nauki rachunkowości, której poświęciła 60 lat życia zawodowego. Inspirowała swoich podwładnych i współpracowników do podejmowania nowatorskich i trudnych wyzwań badawczych, dociekliwości i krytycznego osądu. [fragment tekstu]
XX
Uczelnia to nie tylko nauka, to również studenci, wykłady, ćwiczenia, godziny seminariów. Profesor Krystyna Znaniecka to wspaniały dydaktyk, nie sposób pominąć Jej życzliwego podejścia do studentów, seminarzystów. (...) Pani Profesor prowadzi na wszystkich rodzajach studiów zajęcia dydaktyczne : wykłady kierunkowe, specjalizacyjne, cieszące się zawsze ogromnym zainteresowaniem wykłady do wyboru, seminaria magisterskie i dyplomowe, na które trudno się zapisać ze względu na większą niż wyznaczone limity przyjęć liczbę zainteresowanych studentów. (...) Prowadzone przez Profesor Krystynę Znaniecką zajęcia zawsze charakteryzuje inspirujące intelektualnie powiązanie posiadanej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej. (...) Na prowadzonych przez Panią Profesor zajęciach skomplikowane zależności stają się zrozumiałe. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu doświadczenia praktycznego do opracowania scenariuszy zajęć, studiów przypadków oraz gier ekonomicznych. (fragment tekstu)
XX
Biografia Prof. dra hab. inż. Jerzego Fiericha, statystyka, ekonomisty, historyka nauk rolniczych, kierownika Katedry Statystyk Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
XX
W pracy opisane jest życie i osiągnięcia naukowe Karoliny Iwaszkiewicz-Gintowt, która przed drugą wojną światową współpracowała z Jerzym Spławą-Neymanem. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper describes the life and scientific achievements of Karolina Iwaszkiewicz-Gintowt, who before World War II worked with Jerzy Spława-Neyman. (original abstract)
8
Content available remote In Memory of Professor Włodzimierz Władysław Gaworecki (1933-2020)
100%
EN
On September 19, 2020, Prof. Dr. Władysław Włodzimierz Gaworecki, Ph.D., passed away - an economist and scientist, whose contribution to the development of tourism economics is known and appreciated by the entire community of tourism researchers, starting from the end of the 70s of the last century.(...) Due to the publication framework of this memoir about the Professor, we will only focus on his contribution to the development of economics, organisation of tourism and staff training for this sector of the economy, although his contribution to other issues in the field of economic sciences was marked in his earlier years of scientific activity.(fragment of text)
XX
W eseju została przedstawiona postać Kazimierza Chłędowskiego (1843-1920) gwoli przypomnienia jego zasług po części politycznych, lecz głównie na polu kulturoznawstwa i popularyzacji wiedzy o renesansie i baroku. Chłędowski jako urzędnik przeszedł drogę od najniższych stanowisk w administracji Austro-Węgier i Galicji jako kraju koronnego, po stanowisko ministra dla Galicji w rządzie austriackim. W trakcie swej pracy, a potem na emeryturze, stworzył kilka potężnych monografii poświęconych dziejom oraz kulturze renesansu i baroku we Włoszech i Francji. Jego prace cieszyły się wielką popularnością na ziemiach polskich oraz miały wiele nakładów i tłumaczeń, głównie w Niemczech i Skandynawii. Dziś wydaje się postacią nieco zapomnianą, stąd cel napisania tego eseju. (abstrakt oryginalny)
EN
The essay presents the life and work of Kazimierz Chłędowski (1843-1920), partly in recognition of his political merit, but first of all to acknowledge his contribution to cultural studies and the popularization of knowledge about the Renaissance and the Baroque. Being a mere clerk and occupying at first the lowest post in the administration of Galicia, the part of the Austro- -Hungarian Monarchy, with time Chłędowski raised to the position of the minister for Galicia in the Austrian government. Throughout his career and during the retirement he wrote several powerful monographs devoted to the history and culture of the Renaissance and the Baroque in Italy and France. His works had many re-editions in Poland and their translations won great popularity mainly in Germany and Scandinavia. Today Chłędowski seems to be a rather forgotten figure, hence the idea of writing this essay. (original abstract)
11
Content available remote Professor Zdzisław Henryk Hellwig (26.05.1925-8.11.2013)
100%
12
Content available remote Celebrating the 90th Birthday of Professor Oscar Sheynin
100%
13
Content available remote Professor Jolanta Supińska : Obituary (1 March 1944 - 31 January 2022)
100%
XX
Przedstawiono sylwetkę prof. dr hab. Jolanty Supińskiej - specjalistki w zakresie polityki społecznej.
15
Content available remote Profesor Ilona Kopocińska (1938-2016)
100%
20
Content available remote Alpejska działalność Mariana Smoluchowskiego
100%
XX
Większość publikacji dotyczących życia i osiągnięć Mariana Smoluchowskiego analizuje bardzo dokładnie jego działalność naukową, pomijając bądź poświęcając niewiele miejsca jego największej pozanaukowej pasji, jaką bez wątpienia były góry i wspinaczka. Poniższy artykuł, uzupełniając dotychczasową wiedzę o aktywności górskiej Mariana Smoluchowskiego, koncentruje się na jego aktywności wspinaczkowej prowadzonej w Alpach. Omawia on, na tle ówczesnej sytuacji w alpinizmie europejskim, narodziny i rozwój zainteresowania wspinaczką górską tytułowego bohatera, ukazuje jego dokonania i stosunek do gór i wspinania się oraz jego miejsce w dziejach polskiej eksploracji Alp. Dopełnieniem powyższego jest zestawienie osiągnięć alpinistycznych Mariana Smoluchowskiego, opracowane na podstawie jego wspomnień, opisy dróg publikowane w prasie specjalistycznej (niemieckojęzycznej) i materiały archiwalne. (abstrakt oryginalny)
EN
In Polish mountain historiography there are no studies presenting the alpine activities of Marian Smoluchowski. This article constitutes a look at the life of the title hero through the prism of his mountain passion and is the first attempt to assess the importance of his activities in the Alps and achievments. Marian Smoluchowski was connected with mountains by all life. His mountaineering was based on the cult of self-reliance and clean style. He consciously rejected the help of a highlanderguide, replacing it with the pleasure and difficulty of covered routes, i.e. to the benefit of modernistic clear climbing. A characteristic feature of Marian Smoluchowski's attitude towards climbing was the apotheosis of a conquering fight and the apotheosis of man's struggle with mountains - struggle with difficulties of overcoming terrain as well as oneself. There is no doubt that Marian Smoluchowski through his mountain activities, had impact on the development of Polish mountaineering in the Tatra. (original abstract)
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.