Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 49

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sprzet komputerowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
100%
PL
Rozwój internetyzacji na obszarach wiejskich uzależniony jest przede wszystkim od bazy technicznej, to znaczy od stopnia wyposażenia gospodarstw w sprzęt komputerowy oraz dostęp do Internetu. W dobie rozwoju społeczeństwa informacyjnego pozwoli to na zwiększenie aktywności nie tylko w sferze społecznej, ale również powinno znaleźć przełożenie na rozwój gospodarczy.
EN
The paper presents the development of internet isue on rural areas. It argues that it changes not outs economic but also social and cultural dimensions.
PL
W niniejszym artykule porównano formy prezentacji sprzętu komputerowego i oprogramowania w Polsce na podstawie przebiegu największych targów z tej dziedziny. Porównanie międzynarodowych targów: Komputer Expo-99 i In- fosystem '99 wskazuje na zmiany na rynku informatycznym.
EN
The following paper compares forms of presentation computers ' hardware and software in Poland based on the biggest fairs in this field. The comparison of international fairs: Komputer Expo-99 and Infosystem '99 indicate changes on the informatics market.
PL
W niniejszym artykule porównano formy prezentacji sprzętu komputerowego i oprogramowania w Polsce na podstawie przebiegu największych targów z tej dziedziny. Porównanie międzynarodowych targów: Komputer Expo-99 i Infosystem '99 wskazuje na zmiany na rynku informatycznym.
EN
The following paper compares forms of presentation computers' hardware and software in Poland based on the biggest fairs in this field. The comparison of international fairs: Komputer Expo-99 and Infosystem '99 indicate changes on the informatics market.
PL
W artykule przedstawiono zakres, cele i realizację Projektu zainicjowanego przez FAPA oraz finansowanego przez PHARE. Projekt ten, poświęcony systematycznemu podejściu do zabezpieczenia jakości zdrowotnej żywności metodą HACCP, byl realizowany w dwu gałęziach przemysłu spożywczego - przemyśle mięsnym i drobiarskim oraz w przetwórstwie owoców i warzyw - przez cztery polskie Instytuty pod przewodnictwem holenderskiej firmy Agriment International ВV. Projekt zakładał realizację wielorakich celów: szkolenia w zakresie systemu HACCP i w aspekcie prowadzenia doradztwa dla zakładów wdrażających system, samowdrażanie systemu HACCP w 5 zakładach pilotażowych każdej branży stanowiącej obszar działań Projektu, wreszcie doradztwo przy wdrażaniu HACCP do praktyki produkcyjnej w zakładach pilotażowych. Cel Projektu stanowiło również: inicjowanie powstawania centrów informacyjnych o systemach zarządzania jakością przy czterech Instytutach uczestniczących w tym przedsięwzięciu; wyposażenie centrów w sprzęt komputerowy i jego oprogramowanie; opracowanie i wydanie ulotki oraz przewodnika wdrażania HACCP w przemyśle.
EN
The publication presents the scope, main objectives and execution of the Project initiated by FAPA and financed by PHARE. This Project, giving attention to the systematic approach to the food safety assurance by HA CCP methods, have been realised in two sectors of food industry - meat and poultry as well as in fruit and vegetable processing - by four Polish Institutes under the leadership of Agriment International ВV from the Netherlands. The Project had multiple goals. There were: the training in the field of HACCP system as well as in the consulting for HACCP implementation: the implementation of system in 5 pilot plants in each sector of industry covered by the Project; at last the consulting for the pilot plants implementing HACCP into the manufacturing practice. The other task of the Project was: to setting up the information centres covering the quality management systems in all four cooperating Institutes; equipment the centres with hardware and software; preparing and editing a leaflet as well as the guide on HACCP system implementation in the industry.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.