Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  magnetic nanocomposite
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The removal of Ni2+ from aqueous solution by magnetic multiwalled carbon nanotube nanocomposite (MMWCNTs-C) was investigated. MMWCNTs-C was characterized by X-ray Diffraction method (XRD), High-Resolution Transmission Electron Microscopy (HRTEM), surface area (BET), and Fourier Transform-Infrared Spectroscopy (FTIR). The effects of initial concentration, contact time, solution pH, and temperature on the Ni2+ adsorption onto MMWCNTs-C were studied. The Langmuir and Freundlich isotherm models were applied to fit the adsorption data. The results showed that the adsorption isotherm data were fitted well to the Langmuir isotherm model with the maximum monolayer adsorption capacity of 2.11 mg g–1. The adsorption kinetics was best described by the pseudo-second-order model. The thermodynamic parameters, such as ΔHo, ΔGo and ΔSo, were also determined and evaluated. The adsorption of Ni2+ is generally spontaneous and thermodynamically favorable. The values of ΔHo and ΔGo indicate that the adsorption of Ni2+ onto MMWCNTs-C was a physisorption process.
EN
The removal of Ni2+  from aqueous solution by iron nanoparticles encapsulated by graphitic layers (Fe@G) was investigated. Nanoparticles Fe@G were prepared by chemical vapor deposition CVD process using methane as a carbon source and nanocrystalline iron. The properties of Fe@G were characterized by X-ray Diffraction method (XRD), High-Resolution Transmission Electron Microscopy (HRTEM), Fourier Transform-Infrared Spectroscopy (FTIR), BET surface area and zeta potential measurements. The effects of initial Ni2+  concentration (1–20 mg L−1 ), pH (4–11) and temperature (20–60°C) on adsorption capacity were studied. The adsorption capacity at equilibrium increased from 2.96 to 8.78 mg g−1 , with the increase in the initial concentration of Ni2+  from 1 to 20 mg L−1  at pH 7.0 and 20°C. The experimental results indicated that the maximum Ni2+  removal could be attained at a solution pH of 8.2 and the adsorption capacity obtained was 9.33 mg g−1 . The experimental data fitted well with the Langmuir model with a monolayer adsorption capacity of 9.20 mg g−1 . The adsorption kinetics was found to follow pseudo-second-order kinetic model. Thermodynamics parameters, ΔHO, ΔGO and ΔSO, were calculated, indicating that the adsorption of Ni2+  onto Fe@G was spontaneous and endothermic in nature.
EN
The removal of Ni2+ from aqueous solution by magnetic multiwalled carbon nanotube nanocomposite (MMWCNTs-C) was investigated. MMWCNTs-C was characterized by X-ray Diffraction method (XRD), High-Resolution Transmission Electron Microscopy (HRTEM), surface area (BET), and Fourier Transform-Infrared Spectroscopy (FTIR). The effects of initial concentration, contact time, solution pH, and temperature on the Ni2+ adsorption onto MMWCNTs-C were studied. The Langmuir and Freundlich isotherm models were applied to fit the adsorption data. The results showed that the adsorption isotherm data were fitted well to the Langmuir isotherm model with the maximum monolayer adsorption capacity of 2.11 mg g–1. The adsorption kinetics was best described by the pseudo-second-order model. The thermodynamic parameters, such as ΔHo, ΔGo and ΔSo, were also determined and evaluated. The adsorption of Ni2+ is generally spontaneous and thermodynamically favorable. The values of ΔHo and ΔGo indicate that the adsorption of Ni2+ onto MMWCNTs-C was a physisorption process.
EN
Some new developments in the field of soft magnetic nanocomposites are reviewed concerning their high temperature and high frequency limit of applicability. Magnetic decoupling temperature gives the temperature limits, which can be best determined through the temperature dependence of the coercive field distribution. The frequency limit can be improved by dimminishing the effective permeability, and the thickness by increasing the resistvity. Examples are given for all these possibilities presenting the stress annealed Finemet, pulse deposited nano-Fe/Fe-oxide multilayers and plasma sprayed bulk amorphous thick layers.
5
Content available remote Nanokompozyty magnetyczne dla zastosowań medycznych
63%
PL
Nanokompozyty polimerowe to perspektywiczna grupa tworzyw o unikatowych właściwościach. Materiały te znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach w tym również w medycynie. W pracy przedstawiono prostą metodę wytwarzania nanokompozytów o właściwościach magnetycznych, polegającą na kilkuetapowej homogenizacji obydwu składników; roztworu polimeru oraz cząstki magnetycznej. Nanokompozyty polimerowe scharakteryzowano w zakresie właściwości mechanicznych, termicznych, magnetycznych oraz biologicznych. Wykazano, że magnetyczne nanokompozyty na bazie polisulfonu to nietoksyczne materiały o właściwościach magnetycznych, zależnych od ilości modyfikatora, wprowadzonego do matrycy polimerowej. Magnetyczne nanokompozyty są materiałem, mogącym znaleźć zastosowanie w konstrukcji membran i implantów, przeznaczonych do terapii i diagnostyki medycznej.
EN
Polymer nanocomposites are a prospective group of materials with unique properties. These materials are used in many fields including the medicine. The paper presents a simple method of producing nanocomposites with magnetic properties, which consists of several stages of homogenization of the two components; polymer solution and magnetic particles. Mechanical, thermal and magnetic properties of the obtained polymer nanocomposite were determined. Biological assessment proved that the nanocomposite samples are nontoxic and their magnetic properties depend on the amount of the nanontagnetic phase in the polymer matrix. The magnetic nanocomposites may find application in the manufacturing of membranes and implants for medical diagnosis and therapy.
EN
Novel, magnetic, polyurethane, rigid foam nanocomposites were synthesized by incorporation of surface modified iron oxide nanoparticles with n-(2-aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxysilane (AEAP) via a one shot method. The resulting data showed remarkable improvements in the thermal, as well as magnetic, properties of the nanocomposites when nanoparticles were incorporated into the polymer matrix. The prepared nanocomposites were characterized by Scanning Electron Microscopy (SEM), Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR), Vibrating Sample Magnetometry (VSM), Thermomechanical Analysis (TMA) and Thermogravimetric Analysis (TGA). The effect of different amounts of Fe3O4/AEAP on the thermal and magnetic behavior of the resultant nanocomposite was investigated and the optimum percentage of the nanostructures in the foam formulation was defined.
PL
Nowe, magnetyczne nanokompozyty otrzymano metodą jednoetapową, wprowadzając do matrycy poliuretanowej (PUR) modyfikowane powierzchniowo nanocząstki żelaza (Fe3O4/AEAP). Badano wpływ dodatku różnej ilości nanocząstek magnetycznych na morfologię, właściwości termiczne i magnetyczne wytworzonych materiałów. Otrzymane sztywne pianki poliuretanowe zawierające cząstki Fe3O4/AEAP badano metodami skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM), spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-IR), magnetometrii zwirującą próbką (VSM), analizy termomechanicznej (TMA) oraz termograwimetrycznej (TGA). Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że wprowadzone do matrycy poliuretanowej magnetyczne cząstki zmodyfikowanego tlenku żelaza wpłynęły korzystnie na termiczne i magnetyczne właściwości otrzymanych nanokompozytów sztywnych pianek poliuretanowych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.