Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 82

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  informacja naukowo-techniczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
6
Content available remote Informacja naukowo-techniczna elementem wspomagającym zarządzanie wiedzą
80%
PL
Informacja to wiedza potrzebna do realizacji zadań służących osiąganiu celów przez konkretne przedsiębiorstwa. Informacja to dokumenty, dane, wiadomości mające obecnie ogromne znaczenie, a prawidłowy ich obieg jest warunkiem skutecznego i efektywnego zarządzania. Coraz częściej pisze się, że zarządzanie informacją to istotna część zarządzania organizacją. W otoczeniu, w którym technologie i metodologie szybko się zmieniają człowiek staje przed koniecznością posiadania dokładnych, aktualnych i kompletnych danych niezbędnych do podejmowania racjonalnych decyzji. Niniejszy artykuł skupia się jedynie na informacji naukowo-technicznej, stanowiącej zaledwie mały fragment zarządzania informacją i wiedzą.
EN
Information is the knowledge indispensable for a realization of tasks needed to the institutions to reach specified objectives. Information means a documentation, data, news having a great significance, a their proper circulation is a condition of an effective management. Recently it was stated that information management is a vital part of organizational management. In the environment where technologies and methodologies become out-of-date, a men faces the necessity of possessing detailed, actual and complete data indispensable for taking rational decisions. The present paper focuses only on scientific-and-technical information, which is only a small part of knowledge and information management.
PL
Przedstawiono regionalne i środowiskowe bibliografie, katalogi oraz strony WWW dostępne w Bibliotece Głównej Akademii Świętokrzyskiej (AK) Bibliotece Kielcach. Zwrócono uwagę na bibliografie terytorialne - bieżące i retrospektywne. Zaprezentowano powstającą w Oddziale Informacji Naukowej "Bibliografię publikacji pracowników Akademii Świętokrzyskiej" oraz plan pracy, który pozwoli na jej kontynuację. Omówiono zestaw linków, zwrócono uwagę na konieczność tworzenia rozbudowanych, opartych na klasyfikacji hierarchicznej, sieciowych katalogów regionalnych i opracowania metadanych.
EN
The regional and environmental bibliographies, catalogues and web sites available in The Main Library of University in Kielce were presented. Much attention was paid to territorial bibliographies - current and retrospective. "Bibliography of publications of University in Kielce scientific workers "that is being prepared in The Department of Scientific Information was presented as well as the scheme of action, that allows to continue working on the project. The information sources about the region coming from the Internet were also discussed.
PL
Przedstawiono założenia projektu pt. Śląskie Centrum Informacji Chemicznej, który jest realizowany od I kwartału 2006 do I kwartału 2008 przez Instytut Chemii Nieorganicznej w Gliwicach ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego województwa śląskiego.
EN
Silesian Chemical Information Center – a new proposal of Institute of Inorganic Chemistry to Silesian chemical firms.The paper presents a plan of action Silesian Chemical Information Center – a new project EFS ZPORR Silesia which is working in Institute of Inorganic Chemistry in Gliwice.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.