Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  oczyszczalnia biologiczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
4
Content available remote Indywidualne oczyszczalnie ścieków
100%
PL
Przedstawiony został projekt modernizacji Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków w Poznaniu. Modernizacja będzie przebiegać przy zachowaniu ciągłej pracy, planowana jest również budowa oczyszczalni biologicznej.
PL
Uważa się, że ścieki przemysłowe są ściekami wysoko obciążonymi i wymagają różnorodnych metod oczyszczania. Oprócz wskaźników określających zawartość związków organicznych, w ściekach przemysłowych mogą być przekroczone wartości także innych parametrów.
PL
W pracy dokonano przeglądu nowoczesnych rozwiązań sekwencyjnych reaktorów porcjowych z błoną biologiczną (Sequencing Batch Biofim Reactor), pod względem ich wykorzystania do zintegrowanego usuwania węgla, azotu i fosforu ze ścieków. Przedstawiono reaktory z błoną biologiczną w postaci złoża ruchomego, stałego i zanurzanego. Przegląd piśmiennictwa wykazał, że sprawność systemów SBBR kształtuje się na różnym poziomie, w zależności od zastosowanego wypełnienia, i uwarunkowana jest odpowiednią strategią pracy reaktora porcjowego. Analiza literatury przedmiotu wskazała na znaczny potencjał systemów SBBR w usuwaniu związków biogennych. Spośród zaprezentowanych systemów zdecydowanie najwyższą efektywność zintegrowanego usuwania C, N i P zapewniają reaktory porcjowe ze złożem zawieszonym MBSBBR.
EN
The paper presents literature review of new types of sequencing batch biofilm reactors in respect of integrated removal of carbon, nitrogen and phosphorus from wastewater. The article contains a extensive review of biofilm reactors with moving bed, fixed bed and periodically submerged fixed bed operated as a sequencing batch reactor. On basis of information analysis contain in literature it was been possible to affirm that efficiency of SBBR systems on different level were obtained. A literature analysis demonstrated a high potential of wastewater treatment in SBBR systems.
PL
Artykuł poświęcony jest rozwiązaniom technologicznym stosowanym w budynkach proekologicznych. Opisano w im dlaczego ich użycie wpisuje budynki w nurt architektury proekologicznej. Ponadto przedstawiono najważniejsze wnioski analizy wpływu tych rozwiązań na formę budynku.
EN
The subject of the article are the technological solutions used in sustainable buildings. There are described why the use of this solutions inscribes buildings in the sustainable architecture movement. Moreover there are presented results of the analysis of the influence of these solutions on building form.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.