Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 365

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  koszty eksploatacji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
1
100%
EN
This abstract presents an information of the optimum sizing of a pumping station unit and criteria for the design elements distribution systems. Technical and economic analysis of pumping station have to used information about: water demand and emergency storage, preventative maintenance, wear/life expectancy of subcomponent, repair, power transmission, parallel operation and stand-by equipment, emergency power, surge protection, pumps, valves, piping, motors and controls. This elements have to reduce the generated energy that cannot be transformed to hydraulic energy. Components in distribution systems pumping units, sensing and measuring elements, transmission of data, radio telemetry, GPS, GPRS systems, piping layouts, liquid level sensors, pressure sensors and flow meters are elements the costs a pumping station but eliminate many operational problems. That elements should be made in the planning on process of general design pumping station . The operators of pumping station can analysis existing pumping systems on observations of the operating piping system (pressures, differential pressures, and flow rates), or creating an accurate mathematical model of the piping system and then calculating the pressures and flow rates within the model.
2
Content available Koszt eksploatacji pojazdu elektrycznego
100%
EN
The paper presents advantages and disadvantages of motor vehicles with electric motor. The paper discusses kind of electric motors and shows the methods of regulation circuits of electric motors. Estimated range and travel expenses of vehicles with electric motor are also presented in the paper. Traveling costs are compared for the internal-combustion engine and electric motor.
PL
Obciążenia dynamiczne, które mogą wystąpić w przemysłowych instalacjach rurociągowych, stanowią zarówno zagrożenie dla integralności konstrukcji instalacji, jak i źródło strat energii, co prowadzi do podwyższenia kosztów eksploatacji instalacji. Jak minimalizować ich techniczne i ekonomiczne skutki?
PL
Oczyszczanie ścieków należą do sfery usług, a te trzeba świadczyć zarówno dobrze jak i tanio, aby były społecznie akceptowalne. Jakość usług jest zawsze wprost proporcjonalna do ceny, stąd aby porównywać wskaźniki kosztowe, trzeba się odnosić do pewnego standardu jakościowego. Dlatego tak trudno wypracować w Polsce standardy techniczno-ekonomiczne, które będą wyznacznikiem działań inwestycyjnych i optymalizacyjnych na oczyszczalniach. Porównanie swoich wskaźników techniczno-ekonomicznych ze wskaźnika mi z innych obiektów o podobnych rozwiązaniach i wielkości, pozwoli na określenie rezerwy optymalizacyjnej oraz umożliwi wdrożenie benchmarkingu - metody wyboru najlepszych praktyk eksploatacyjnych. Pozwoli również na krytyczną i wiarygodną ocenę prowadzonej działalności operacyjnej i inwestycyjnej na oczyszczalniach.
PL
Omówiono sposoby oszczędności energii i ciepła za pomocą poprawy jakości ocieplenia przegród budowlanych. Proces ten wymaga wszechstronnej analizy opartej na rzetelnych informacjach dotyczących materiałów. Decyzję taką należy podejmować na podstawie naukowej kalkulacji, a nie w świetle reklamowych sloganów przemysłowego lobby. Z zastosowaniem metod Budownictwa Zrównoważonego można uzyskać pełnowartościową substancję budowlaną z redukcją kosztów eksploatacji i przyczynić się do ochrony środowiska.
EN
Methods of saving energy and heat are discussed. Improving the warming quality of building partitions is especially taken into account. This process requires a comprehensive analysis based on reliable information on the materials. Such a decision should be based on scientific calculations, and not on the advertising slogans of the industrial lobby. Applying the methods of balanced building engineering it is possible to obtain full-fledged building material with a reduction in operating costs. A further advantage is the contribution to environmental protection.
10
Content available remote Nie stać Cię na tanią posadzkę!
80%
PL
Podczas wyboru posadzki pierwszym kryterium, które zazwyczaj jest analizowane, jest cena wykonania. Niestety zapomina się o późniejszej eksploatacji i kosztach z tym związanych.
PL
W artykule przedstawiono analizę strat ciepła i kosztów związanych z eksploatacją instalacji ciepłej wody użytkowej dla różnych rozwiązań instalacji w domach jednorodzinnych. Analizę przeprowadzono dla dwóch domów opartych na projektach zaczerpniętych z katalogu wydawnictwa „Murator” z 1998 roku. Rozważono instalacje z cyrkulacją i bez wykonaną z trzech rodzajów rur: stalowych, miedzianych i polipropylenowych w wersji z izolacją i bez. Ze względu na liczbę pionów rozprowadzających przeanalizowano instalację składającą się z jednego i z dwóch pionów. Przyjęto że woda podgrzewana jest w urządzeniach zasilanych gazem ziemnym. W analizie układu z cyrkulacją uwzględniono koszt ciepła traconego w obiegu cyrkulacji dla dwóch wariantów działania instalacji: z przerwą nocną i bez przerwy oraz koszt energii elektrycznej potrzebnej do napędu pompy cyrkulacyjnej. W układzie bez cyrkulacji uwzględniono koszt wody spuszczanej z instalacji w oczekiwaniu na wodę o normatywnej temperaturze. Koszty wody i prądu elektrycznego określono na podstawie ich cen w Szczecinie.
15
Content available remote Szczelność powietrzna hal – współczesne standardy przyszłości
80%
PL
Jeszcze kilka lat temu mierzeniem szczelności powietrznej budynków mało kto się interesował. Jednak wymogi rynku, zwłaszcza w czasie kryzysu, przyspieszyły naturalny proces rozwoju technologicznego i optymalizacji kosztów eksploatacji. Dzisiaj badania szczelności budynków już nie są wyłącznie domeną budownictwa pasywnego uważanego za swoistą awangardę energooszczędności. Coraz częściej inwestorzy, zainteresowani obniżaniem przyszłych kosztów, sięgają po blower door testy do weryfikacji jakości odbieranych budynków. Nadszedł również w tym miejscu w Polsce czas na hale.
16
Content available remote Ekonomika stosowania dachowych pasm świetlnych w procesie inwestycyjnym
80%
PL
Z punktu widzenia racjonalnie działającego inwestora projektowane na planowaną inwestycję pasmo świetlne powinno spełniać dwa podstawowe warunki. Po pierwsze, musi być zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi i zasadami projektowania, tak by zagwarantowane zostały bezproblemowa realizacja i odbiór inwestycji. Po drugie, przy spełnieniu pierwszego warunku, zaprojektowane pasmo świetlne musi być ekonomiczne, zarówno z punktu widzenia ceny zakupu, jak i, w najszerszym możliwym kontekście, wpływu na przyszłe koszty eksploatacji przedmiotu inwestycji. Proste? Niestety nie. W praktyce spełnienie tych warunków nastręcza projektantom nie lada problemów, a dla inwestorów często oznacza niepotrzebne podwyższenie realnych kosztów inwestycji.
PL
Koszty energii elektrycznej zużywanej przez urządzenia oświetleniowe mają znaczący udział w ogólnych kosztach eksploatacyjnych większości budynków. Ilość energii elektrycznej zużywanej na oświetlenie w zależności od rodzaju budynku stanowi od kilku do kilkunastu procent ogółu energii potrzebnej do prawidłowego funkcjonowania obiektu.
PL
Trójwymiarowe modele wartości złoża i kosztów eksploatacji tworzone są na podstawie przestrzennych modeli blokowych opisujących jakość złoża. Mogą one być opracowane w zewnętrznych programach geologiczno-górnczych takich jak Datamine lub zostać bezpośrednio stworzone w programach optymalizacyjnych. Na przykładzie programów firmy Whittle Programming i Earthworks Corporation omówiono, które koszty należy uwzględnić przy optymalizacji wartości kopalni odkrywkowej oraz sposób ich wprowadzenia. Pokazano również w jaki sposób, w programie NPVScheduler, można zróżnicować poszczególne kategorie kosztów z uwagi na głębokość eksploatacji, rodzaj kopaliny i zidentyfikowane produkty oraz zastosowany proces przeróbki. Wprowadzono szereg pojęć (m.in. wartość brzeżna, progowa, ekonomiczna i efektywna), wzorów do obliczania przychodów i kosztów oraz stosowanych w tym programie testów opłacalności, w tym zastosowania eksploatacji podziemnej. Omówiono również korzyści jakie do analiz opłacalności może wnieść możliwosć wykorzystania dodatkowych składów oraz uzależnienie parametrów ekonomicznych od czasu wprowadzone w programie NPV-Scheduler 2 oraz możliwość optymalizacji okruszcowania i wydajności wydobycia w Mine Flow Optimiser.
EN
3D deposit value and mining cost models are created basing on spatial block models of deposit quality. They can be created in external integrated mining packages such as DATAMINE or directly in optimalization programs. Basing on Whittle Programming and Earthworks Corporation programs it was discussed which costs should be incorporated in pit optimalization and the way of their implementation. It was also shown how these costs could be differentiated in NPVScheduler program due to the cell's position, type of rock, defined products and method of processing. Several definitions were introduced (among others: cut-off, threshold, economic and effective grade), formulas for revenues and cost calculations as well as profitability tests together with underground mining application. There were also discussed advantages of profitability analyses received due to the introduced in the new version of NPVScheduler as well as the capability of cut-off grade and production rate optimalization offered in MineFlow Optimizer.
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.