Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Zespol Elektrowni Dolna Odra
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Praca ta jest kontynuacją wcześniejszych badań opisanych w artykule „Plon owoców róży pomarszczonej (Rosa rugosa) z krzewów wykorzystanych do rekultywacji odpadów paleniskowych w Elektrowni „Dolna Odra” S.A. w Nowym Czarnowie”. Cz. 1. „Cechy ilościowe” [Nowak i in. 2008] i przedstawia zawartość S2-, Cl-, Pb2+, Cd2+, NH4+ w owocach. Pomiary zostały wykonane z wykorzystaniem urządzenia wielofunkcyjnego CX-732 i jonoselektywnych elektrod zgodnie z Nowosielskim [1988]. Zawartości siarki, ołowiu i kadmu były niskie (S2- 0,950-1,029 mg∙kg-1, Pb2+ 0,161-0,167 mg∙kg-1, Cd2+ 0,009-0,015 mg∙kg-1) i nie zależały od metod rekultywacji. Zawartość Cl-, jak i jonów amonowych zależała od metod rekultywacji. Najwyższą zawartość tych jonów obserwowano w owocach z krzewów rosnących na stanowiskach z dodatkiem osadów ściekowych i kompostu z odpadów komunalnych.
EN
This paper is a continuation of a research „The fruit crop of romanas rose (Rosa rugosa) shrubs grown on burner wastes from in Group Stations „Dolna Odra” S.A. in Nowe Czarnowo. Part 1 „Quantitative traits” [Nowak et al. 2008] and presents the content of S2-, Cl-, Pb2+, Cd2+, NH4+ in fruits. Measurements were taken using the CX-732 apparatus and ion-selective electrodes acc. to Nowosielski [1988]. The contents of sulphur, lead and cadmium were low (S2- 0.950-1.029 mg∙kg-1, Pb2+ 0.161-0.167 mg∙kg-1, Cd2+ 0.009-0.015 mg∙kg-1) and did not depend on the method of reclamation. The content of Cl- and ammonium ions depended on the method of reclamation. The highest contents of these ions were observed in fruits from shrubs grown at sites with the addition of sewage sludge and compost from municipal wastes.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.