Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 50

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Logistyka
|
2013
|
tom nr 5
117--120
PL
Głównym celem artykułu jest przedstawienie możliwości transportu intermodalnego w Polsce i Europie na podstawie transportu kolejowego i drogowego. Ponadto przedstawione zostanie zarządzanie transportem intermodalnym w łańcuchach dostaw w korytarzu transportowym Bałtyk – Adriatyk. Ważną rolę w zarządzaniu tymi przewozami dla dobra klienta ma polityka danego kraju i ceny dostępu do infrastruktury zarówno kolejowej, jak i drogowej.
PL
Rozwój transportu intermodalnego wymusza budowę nowych i modernizacje już funkcjonujące terminale zarówno w Polsce jak i w całej Europie. W owym referacie zostanie przedstawiona analiza terminali wraz z usytuowaniem ich w korytarzach transportowych, które przebiegają przez Polskę. Porównane zostaną terminale morskie oraz lądowe z uwzględnieniem infrastruktury punktowej dla wykorzystania każdego rodzaju transportu. Zostaną zanalizowane terminale prywatne i państwowe, które są nadzieją dla rozwoju naszej gospodarki. Infrastruktura liniowa jaka występuje miedzy terminalami i czas przewozu oraz ciężar jaki możemy transportować. Wyznaczony zostanie trend efektywnego przebiegu procesu transportowego. Nasza analiza przedstawi możliwości infrastruktury a zarazem pokaże wąskie gardła jakie występują w tym systemie logistycznym. Przedstawione zostaną wady i zalety a jednocześnie różnice jakie dzielą terminale morskie od lądowych.
EN
Development of intermodal transport enforces the construction of new and upgrading terminals already in operation, both in Poland and in Europe. In that paper will be presented the analysis of the terminal together with the location of the transport corridors which run through Poland. Will be compared marine and land terminals which taking into account the point of infrastructure for the use of each mode of transport. They will be analyzed private and public terminals that are hoping for the development of our economy. A linear infrastructure that occur between the terminals and journey times and we can transport the load. Trend shall be appointed effective transport process. Our analysis will present infrastructure capabilities at the same time shows that there are bottlenecks in the logistics system. We will present the pros and cons at the same time the differences that divide marine from land-based terminals.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.