Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obrzeza miast
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Kurczenie się miast jest względnie nowym problemem badawczym. Zmniejszanie się liczby mieszkańców dotyczy coraz większej liczby miast, szczególnie w krajach Europy Zachodniej, Europy Wschodniej i w Stanach Zjednoczonych. Utrzymujący się odpływ mieszkańców powoduje liczne problemy ekonomiczne, społeczne, infrastrukturalne, środowiskowe, planistyczne. Nie istnieją sprawdzone, uniwersalne metody zapobiegania i przeciwdziałania kurczeniu się miast. W artykule przedstawiono wyniki badania ankietowego wśród mieszkańców Görlitz i kilku sąsiadujących wsi dotyczącego proponowanej w artykule ruralizacji obrzeży miasta. Wyniki przeprowadzonego badania i analiz wskazują na potrzebę zmniejszenia granic administracyjnych kurczącego się miasta i przywrócenie jego obrzeżom statusu obszarów wiejskich, w ramach szerszego zastosowania koncepcji ruralizacji jako metody przeciwdziałania negatywnym skutkom kurczenia się miasta. Badanie stanowi kontynuację wcześniejszych analiz wpływu redukcji funkcji granicy państwowej na rozwój miast granicznych Zgorzelca i Görlitz oraz transgranicznego planowania przestrzennego m.in. w tych miastach (Ładysz, 2005, 2008).
EN
Shrinking cities/towns is a relatively new research problem. Depopulation refers to a growing number of cities/towns, especially in Western Europe, Eastern Europe and the United States. The continuing outflow of population causes many economic, social, infrastructural, environmental and planning problems. Until now don’t exist proven, universal methods of preventing and counteraction shrinkage of the cities/ towns. The article presents the results of a survey conducted among inhabitants of Görlitz and several neighboring villages concerning ruralization of the town outskirts proposed in the article. The results of the survey and conducted analyzes confirm the need to reduce the administrative borders of the shrinking town and reinstatement a status of rural area to the outskirts of the town – in the framework of the wider application of the ruralization concept as a method of counteracting the negative effects of the town shrinkage. The study is a continuation of earlier analyzis of the impact of reduction of the state border function on the development of border towns Zgorzelec and Görlitz and analyzis of cross-border spatial planning in these towns (Ładysz, 2005, 2008).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.