Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2787

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 140 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  produkty spozywcze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 140 next fast forward last
RU
В работе представлено значение микроэлементов, а особенно меди, цинка, марганца, железа и т.п. для нормального функционирования биологических процессов в организме человека, а также анализ методов определения микроэлементов в Польше. Представлены результаты определений микроэлементов и тяжелых металлов в молочных продуктах методом рентгеноспектрального анализа. Например, содержание свинца в молоке составляло 0,048 мг/дм³ , твороге - 0,21 мг/кг, в сыре - 0,60 мг/кг, содержание кадмия в молоке составляло 0,0014 мг/дм³, в твороге - 0,017 мг/кг, в сыре - 0,033 мг/кг.
EN
In the article there has been presented the importance of microelements, especially of copper, zine, manganese, iron and others in the proper functioning of human physiological processes. There has also been presented the analysis of microelement contents determination methods in food products with special regard to research carried out in Poland nowadays. There have been shown the results of microelement and heavy metals determinations in dairy products with the use of x-ray fluorescent spectrometry. For example, the contents of lead in milk was 0,048 mg/dm³, in fat cottage cheese - 0,21 mg/kg, and in ripening cheese- 0,60 mg/kg while cadmium contents in milk was 0,014 mg/dm³, in cottage cheese 0,017 mg/kg, and in ripening cheese 0,033 mg/kg.
PL
Walidacja metod sensorycznych, będąca autorytatywnym potwierdzeniem całego procesu badawczego, prowadzi do uzyskania miarodajnego i rzetelnego wyniku badania. Proces walidacji produktów spożywczych to określenie cech charakterystycznych metody, wyznaczenie ich wartości i stwierdzenie czy metoda jest odpowiednia do zamierzonego zastosowania. Podejście całościowe i zastosowanie walidacji metod sensorycznych modelu doświadczalnego opartego na powtórzonych, końcowych wynikach analiz tej samej próbki pozwala na scharakteryzowanie precyzji, powtarzalności, odtwarzalności oraz dokładności. W procesie walidacji należy również uwzględnić odpowiednią różnorodność próbek i zapewnić, by charakteryzowały się one dobrą i złą jakością (np. próbki z wadami i bez wad). Badania sensoryczne należą do tej kategorii, która uniemożliwia statystycznie uzasadnione oszacowanie niepewności pomiaru.
EN
Validation of sensory methods is the authoritative confirmation of the entire research process and leads to meaningful and reliable analysis results. The validation process of food products allows their characterization, including determination of the guality and answer a question whether the method is suitable for the intended application. A holistic approach based on the final results for the same sample and the usage of experimental model for methods' validation allows determining precision, repeatability, reproducibility and accuracy. Moreover, it should be stressed that it is necessary to include matrix effects in the process and provide the full spectrum of quality test items. In the validation process we should also take into account the variety of samples and ensure that they are characterized by a good and bad quality (e.g. samples with defects). However, in sensory studies it is impossible to estimate a measurement uncertainty, thus it is essential to identify the components of uncertainty.
PL
Celem pracy jest przedstawienie właściwości technologicznych glikozydów stewiolowych, możliwości ich wykorzystania w produktach spożywczych oraz ocena dostępności wyrobów słodzonych glikozydami na polskim rynku. Właściwości technologiczne glikozydów stewiolowych omówiono na podstawie literatury. Dostępność produktów słodzących oraz innych produktów spożywczych zawierających glikozydy stewiolowe oceniono na podstawie oferty wybranych sklepów detalicznych i sprzedaży internetowej. Na przykładzie oferty rynku warszawskiego można stwierdzić, że na polskim rynku jest niewielki wybór produktów z udziałem glikozydów stewiolowych. Obejmuje ona głównie słodziki, wyroby czekoladowe oraz napoje bezalkoholowe, których wartość energetyczną obniżono średnio o ok. 30%. Wydaje się, że rynek produktów z udziałem glikozydów stewiolowych ma duże możliwości dalszego rozwoju.
EN
The aim of this paper is to present the technological properties of stevlol glycosides, the possibilities of their use in food products, as well as the assessment of the availability of products with glycosides on the Polish market. The technological properties of steviol glycosides were discussed on the basis of literature data. The availability of sweeteners and other food products containing steviol glycosides was determined on the basis of the offer of the selected retail stores and on-line sales. On the example of the Warsaw market offer, it can be stated that there is a small assortment of products with steviol glycosides on the Polish market. It mainly includes sweeteners, chocolate products and soft drinks, whose energy value (calories) has been decreased by an average of about 30%. It seems that the market of products sweetened with steviol glycosides has a great potential to be further developed.
PL
Handel żywnością może odbywać się w tradycyjny sposób, jednak doskonałym miejscem jest także Internet. Dzięki nieograniczonym możliwościom komunikacyjnym możliwy jest dostęp do klienta 24 godziny na dobę. Dostępna technologia przechowywania umożliwia dostarczanie świeżych produktów, co w przypadku żywności ma podstawowe znaczenie. Wszystko wskazuje na to, iż Internet jest dobrym narzędziem do sprzedaży wielu produktów, także żywności.
EN
Food trade might be realised in traditional way: in marketplaces, supermarkets or shopping centres. It shows up that Internet is an excellent source too. Thanks to unlimited communication possibilities clients contact with e- shops 24 hours a day. New technology of storing food enable providing with fresh food, what is basic in selling food. Internet is a perfect way of buying and selling a lot of products, and food also.
first rewind previous Strona / 140 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.