Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13881

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 695 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Unia Europejska
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 695 next fast forward last
PL
Zakres opracowania ogranicza się do przedstawienia podstawowych cech i zasad porządku prawnego oraz źródła prawa wspólnotowego. Omówiona została problematyka podstawowych aktów prawnych Wspólnoty, tj. rozporządzeń, dyrektyw, decyzji i opinii. W następnych opracowaniach zostaną przedstawione inne dokumenty normatywne związane tematycznie z odpowiedzialnością producenta za wyrób, sprzętem AGD, RTV itp.
EN
A Polish minister presents his views on the EU crisis and potential ways of dealing with the current problems.
PL
W artykule autorzy starają się przybliżyć poszczególne instytucje Unii oraz określają ich schematy organizacyjne.
EN
The autors attempt to bring closer to the Reader the indvidual institutions of the Union and draw their organization charts.
EN
Until recently, European integration has been progressing unevenly yet consistently in the direction of deepening the process. Brexit only seemingly opens the door towards faster integration. A number of economic and geopolitical threats combined with a lack of strong leadership in the European Union are responsible for leaving unresolved the dilemmas of setting the directions and pace of integration in the long-term horizon. The “muddling through” scenario remains the most probable.
PL
Dekada polskich doświadczeń członkostwa w Unii Europejskiej pokazuje, że na gruncie krajowej polityki można określić dwa zasadnicze modele integracji, które są prezentowane przez dwie największe partie polityczne. Każda z nich zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i Platforma Obywatelska RP miały możliwość praktycznej realizacji głoszonych przez liderów partyjnych tez o członkostwie Polski w UE. Różnice programowe między tymi partiami zaczęły się kreować już przy okazji prowadzonej przez nie kampanii referendalnej w sprawie akcesji Polski do Unii Europejskiej. To w tamtym czasie PiS zbudował swój program wokół siły Polski w Unii Europejskiej opartej między innymi na sile głosu w Radzie Unii Europejskiej i twardej polityce wzmacniającej interesy narodowe. Z kolei Platforma Obywatelska realizację swoich priorytetów polityki europejskiej widzi nie tylko w gronie członków Rady Unii Europejskiej, ale równie ż poprzez skuteczny lobbing polskich spraw na etapie prelegislacyjnych konsultacji Komisji Europejskiej, lobbing w Parlamencie Europejskim i szeroką współpracę na niedocenionych przez wielu, forach unijnej polityki. Celem opracowania było wskazanie najważniejszych, zdaniem autora, wydarzeń charakteryzujących członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Autor dokona ł ich systematyzacji, opisu, a także podziału na wydarzenia europejskie mające wpływ na bieg spraw krajowych i na te krajowe, które cechowały polską dyplomację europejską w ostatniej dekadzie. Autor wskazuje cechy charakterystyczne dwóch dyskursów o polskiej polityce europejskiej, które już od referendum akcesyjnego, przez kolejne lata członkostwa w UE angażują uwagę Polek i Polaków wokół spraw unijnych. Na tej podstawie zostały nakreślone kierunki polskiej polityki europejskiej w perspektywie kolejnych lat członkostwa w UE.
PL
Zielona gospodarka, definiowana jako gospodarka, która wpływa na wzrost dobrobytu ludzi i równości społecznej jednocześnie zmniejszając zagrożenia środowiskowe i niedobór zasobów naturalnych jest obecnie w Unii Europejskiej podstawą nowej strategii Europa 2020. Tak zwane „zazielenianie gospodarki”  powinno obejmować rozwój czystych technologii, odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, zrównoważonej konsumpcji i produkcji, zintegrowanej polityki produktowej, zamówień zielonych, zielonych miejsc pracy i środowiska reformy fiskalnej. W UE, rozwój zielonej gospodarki jest dziś prezentowany jako najlepsze rozwiązanie na czas kryzysu. Na pytanie, czy to wystarczy, aby uczynić z UE najbardziej konkurencyjną gospodarką na świecie odpowiedź jest raczej pesymistyczna. Powodem jest to, że wiele innych krajów wybrało tą samą drogę rozwoju, a państwa UE nadal będą borykać się z typowymi dla regionu problemami - w szczególności demograficznymi i instytucjonalnymi.
20
Content available remote Fundusze Unii Europejskiej dla drogownictwa
63%
PL
Drogownictwo polskie może uzyskać duże środki finansowe (3,670 mld euro) w latach 2004-2008 z Funduszu Spójności i Funduszu Rozwoju Regionalnego na budowę i modernizację dróg.
first rewind previous Strona / 695 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.