Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  schylkowa niewydolnosc nerek
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem pracy była ocena żywienia pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek leczonych metodą ciągłej ambulatoryjnej dializy otrzewnowej (CADO) pod względem wartości energetycznej oraz zawartości białka, wapnia i fosforu. Badaną grupę stanowiło 17 pacjentów w wieku od 29 do 69 lat, w tym 7 mężczyzn i 10 kobiet, chorujących od 1 roku do 39 lat na przewlekłą niewydolność nerek. Oceny sposobu żywienia dokonano na podstawie 3-dniowego bieżącego notowania jadłospisów. Ponad połowa badanych pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek oceniła swój stan zdrowia jako średni, przy czym kobiety, w odróżnieniu od mężczyzn, postrzegały stan swojego zdrowia jako lepszy. Żywienie badanych osób charakteryzowało się niską wartością energetyczną, nieprzekraczającą, zarówno w grupie mężczyzn jak i kobiet, 70% zaleceń. Po zsumowaniu energii pochodzącej z diety oraz energii pochodzącej z płynu dializacyjnego, średni poziom energii nie przekraczał 80% zaleceń i wynosił 30,8±8,04 kcal/kg należnej masy ciała. Niskie było także spożycie białka, które wynosiło średnio 0,95 g/kg należnej masy ciała, wobec zaleceń wynoszących 1,2-1,5 g/kg należnej masy ciała. W całodziennych racjach pokarmowych badanych pacjentów stwierdzono niską podaż wapnia wynoszącą 469±233 mg w przypadku badanych mężczyzn i 329±153 mg w grupie chorych kobiet. Zgodne z zaleceniami dietetycznymi w przewlekłej niewydolności nerek było spożycie fosforu wynoszące średnio 995±338 mg dla mężczyzn i 735±213 dla badanych kobiet.
EN
The aim of the study was to asses the nutrition of patients with ESRD (End Stage Renal Disease) undergoing continuous ambulatory peritoneal dialysis with reference to energy value as well as the amount of protein, calcium and phosphorus. The study was carried out in 17 subjects aged 29-69 years - 7 men and 10 women who have experienced chronic renal failure since the age of 1 till 39. Analysis of nutritional habits was performed on the basis of 3-day food record. Nutrition of subjects was characterized by low energy value which did not exceed 70% of recommendation. Total energy intake from both diet and dialysate was 30,8±8,04 kcal/ ideal body weight, which is only about 80% of recommendations. Protein intake was low and amounted on average 0,95 g/ideal body weight, that is, far below the recommendation ranging between 1,2 to 1,5 g/ ideal body weight. The patients’ diets were characterized by low content of calcium, being, respectively, 469±233mg and 329±153 mg for men and women. The amount of phosphorus ingested (995±338 mg for men and 735±213 mg for women) was in accordance to recommendations for patients with chronic renal failure. This was brought about by the low intake of dietary protein.
PL
W artykule przedstawiono rolę nerek w metabolizmie węglowodanów. Ponadto przestawiono rolę węglowodanów w diecie osób z przewlekłą niewydolnością nerek, uwzględniając takie schorzenia jak: nefropatia cukrzycowa, okres przeddializacyjny i dializa otrzewnowa.
EN
The article describes the role of kidney in metabolism of carbohydrates. It also presents the role of carbohydrates in diet in chronic renal disease, especially in diabetes nephropathy, predialysis period and in peritoneal dialysis.
PL
Celem przeprowadzonego badania była analiza wpływu rytmu (dzień z/bez dializy) i pory (godziny rozpoczęcia) zabiegu hemodializy na spożycie energii, białka, tłuszczu, węglowodanów, potasu i fosforu przez 38 pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek. Wykazano, że pora przeprowadzania dializy istotnie wpływała na udział węglowodanów w dziennej racji pokarmowej badanych osób oraz na wartość energetyczną diety (II zmiana vs. III). Nie stwierdzono natomiast różnic w zawartości energii, białka, węglowodanów, tłuszczu, fosforu i potasu (kobiety) w diecie w dniu przeprowadzania zabiegu w porównaniu do dnia bez dializy.
EN
The influence of dialysis's day and time shifts on selected nutrients intake was examined on 38 patients with end stage renal disease. Time shift of dialysis influenced significantly carbohydrates content (all groups) and energy content (time shift II vs. Ill) in daily food rations. There were no differences in energy, protein, fat, carbohydrates potassium (women) and phosphorous intake between day with and without dialysis. Our data strongly suggest that constant dietician care might be essential to correct nutrients intake and prevent possible deficiencies among patients with end stage renal disease.
PL
Celem pracy była ocena wielkości spożycia wybranych składników mineralnych przez pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek leczonych nerkozastępczo metodą ciągłej ambulatoryjnej dializy otrzewnowej (CADO) lub hemodializy klasycznej (HD). W całodziennych racjach pokarmowych osób chorych stwierdzono bardzo niską podaż wapnia, cynku, miedzi, żelaza oraz magnezu ze źródeł pokarmowych. Spożycie sodu i potasu, nie przekraczało zaleceń dla pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek. Jedynie podaż fosforu w dietach chorych mężczyzn, zarówno leczonych CADO jak i HD, byla wysoka, zgodna lub też nieznacznie przekraczająca zalecenia. Ze względu па niskie spożycie, wskazana byłaby suplementacja diety chorych dializowanych wybranymi składnikami mineralnymi, jednakże po uprzednim wykazaniu ich niedoborów.
EN
This study was undertaken to asses the intake of selected minerals by patients with end-stage renal disease receiving dialysis as well as to compare the data with recommended dietary allowances. The study was carried out in 37 patients, including 17 undergoing continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD) and 20 receiving hemodialysis (HD). Mean age of patients was 53±12, and duration of dialysis ranged from few months to more than 10 years. Low intakes of minerals such as calcium, iron, zinc, magnesium and cooper were reported. Sodium and potassium intakes were below the recommendation for dialysis patients. Only sodium consumption by CAPD and HD men almost met recommendation. Besides protein-energy malnutrition patients are at risk of mineral deficiencies because of a restricted diet. Supplementation with some minerals, including iron and zinc, should be considered in patients receiving dialysis, but the optimal dose needs to be determined.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.